Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ГЕОЛОГІЯ, ЛІТОЛОГІЯ І ФАЦІЇ КАРБОНАТНИХ ВІДКЛАДІВВІЗЕЙСЬКОГО ЯРУСУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИВ ЗВ‘ЯЗКУ З НАФТОГАЗОНОСТІСТЮ

ГЕОЛОГІЯ, ЛІТОЛОГІЯ І ФАЦІЇ КАРБОНАТНИХ ВІДКЛАДІВВІЗЕЙСЬКОГО ЯРУСУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИВ ЗВ‘ЯЗКУ З НАФТОГАЗОНОСТІСТЮ

Назва:
ГЕОЛОГІЯ, ЛІТОЛОГІЯ І ФАЦІЇ КАРБОНАТНИХ ВІДКЛАДІВВІЗЕЙСЬКОГО ЯРУСУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИВ ЗВ‘ЯЗКУ З НАФТОГАЗОНОСТІСТЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
27,91 KB
Завантажень:
282
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК
ВАКАРЧУК Сергій Григорович
УДК 553.98.041:551.7351(477.5)
ГЕОЛОГІЯ, ЛІТОЛОГІЯ І ФАЦІЇ КАРБОНАТНИХ ВІДКЛАДІВ
ВІЗЕЙСЬКОГО ЯРУСУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ
ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ
В ЗВ‘ЯЗКУ З НАФТОГАЗОНОСТІСТЮ
Спеціальність 04.00.01. – Загальна та регіональна геологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата геологічних наук
Київ - 2001
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на геологічному факультеті Київського національного університету імені
Тараса Шевченка
Науковий керівник:
доктор геолого-мінералогічних наук, професор Лукієнко Олександр Іванович,
Київський національний Університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри.
Офіційні опоненти:
член-кореспондент НАН України, доктор геолого-мінералогічних наук Гавриш Володимир
Костянтинович Інститут геологічних наук, головний науковий співробітник.
кандидат геолого-мінералогічних наук Чепіль Петро Михайлович, Український державний
геологорозвідувальний інститут, заступник директора.
Провідна установа – Геологічний факультет Львівського національного університету
імені Івана Франка
 
Захист відбудеться 11 жовтня 2001 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої
ради Д 26.162.02 в Інституті геологічних наук НАН України за адресою:
01054. м.Київ-54, вул. О.Гончара. 55 б.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту геологічних наук НАН України,
м. Київ, вул. О.Гончара. 55 б.
Автореферат розіслано 10 вересня 2001 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
кандидат геолого-мінералогічних наук Г.М.Ладиженський
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність роботи. Одним із основних завдань нафтогазової галузі Ук-раїни є забезпечення України власними енергоносіями. Дніпровсько-До-не-цька западина (ДДЗ) є основним нафтогазоносним районом Укра-ї-ни. Вона характеризується високим ступенем вивченості і розвіданості початкових потенціальних ресурсів вуглеводнів. Майже всі відкриті родовища нафти та газу приурочені до антиклінальних структур і пов’язані з колекторами гранулярного типу. До глибини 4000 м геофізичними методами виявлені і опошуковані бурінням майже всі антиклінальні підняття. Буріння більш глибоких свердловин (5000-6000 м) в економічній ситуації, що склалась на сьогодні в Україні, практично неможливе. В цих умо-вах основні перспективи відкриття нових родовищ пов’язуються з пастками неантиклінального типу і, в першу чергу, з різноманітними органогенними спорудами візейського рифогенно-карбонатного комплексу. В зв’язку з цим виникла го-стра необхідність детального вивчення будови і складу візейського (ни-жньо-ві-зе-й-сь-кого) рифогенно-карбонатного комплексу, як одного з найбільш перспективних в нафтогазовому відношенні. Для прискорення відкриття родовищ вуглеводнів, підвищення ефективності геолого-роз-віду-ва-ль-них робіт особливо важливими є літолого-фаціальне вивчення нижньовізейського рифогенно-карбонатного комплексу в зонах облямування крупних внутріш-ніх депресій центральних районів ДДЗ, де прогнозується відкриття родовищ зі значними запасами вуглеводнів, чому і присвячена дисертаційна робота.
Зв‘язок роботи з науковими програмами, темами. Тема досліджень безпосередньо пов‘язана з науково-дослідницькими роботам УкрДГРІ. Здо-бувач є співавтором звіту за темою “Вивчення нафтогазоносності і розроб-ка технології розкриття і освоєння карбонатних відкладів ДДЗ” № Держреєстрації 0100U003597 і приймав участь у виконанні галузевої програми “Вивчення будови і нафтогазоносності карбонатних відкладів України” № Держреєстрації 0101U003033.
Мета і завдання досліджень. Метою дисертаційної роботи є вивчення будови, розповсюдження, умов утворення літологічних і фаціальних осо--б--ливостей візей-ського (нижньовізейського) рифогенно-карбонатного ко-м-плексу, і на основі отриманих результатів, встановлення перспектив і закономірностей нафтогазоносності цього комплексу.
Для досягнення мети роботи ставились і вирішувались наступні зав-да-н-ня: проведення детальних літолого-петрографічних досліджень карбонатних порід за даними керну; вивчення геологічної будови, умов седиментації і літофаціальної мінливості карбонатних відкладів; розроблення нової структурно-генетичної класифікації карбонатних порід нижнього карбону ДДЗ; проведення комплексного вивчення візейських органогенних споруд і з‘ясування закономірностей їх просторової локалізації; вивчення колекторських властивостей карбонатних порід і визначення факторів, які впливали на їх формування; з‘ясування перспектив і встановлення закономірностей нафтогазоносності візейського рифогенно-карбонат-но-го комплексу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: ГЕОЛОГІЯ, ЛІТОЛОГІЯ І ФАЦІЇ КАРБОНАТНИХ ВІДКЛАДІВВІЗЕЙСЬКОГО ЯРУСУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИВ ЗВ‘ЯЗКУ З НАФТОГАЗОНОСТІСТЮ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок