Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРОБЛЕМИ ОРГАНIЗАЦIЇ РОБОТИ АПАРАТУ ОБЛАСНОЇ ПРОКУРАТУРИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНIВ ОРГАНАМИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДIЯЛЬНIСТЬ, ДIЗНАННЯ ТА ДОСУДОВЕ СЛIДСТВО

ПРОБЛЕМИ ОРГАНIЗАЦIЇ РОБОТИ АПАРАТУ ОБЛАСНОЇ ПРОКУРАТУРИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНIВ ОРГАНАМИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДIЯЛЬНIСТЬ, ДIЗНАННЯ ТА ДОСУДОВЕ СЛIДСТВО

Назва:
ПРОБЛЕМИ ОРГАНIЗАЦIЇ РОБОТИ АПАРАТУ ОБЛАСНОЇ ПРОКУРАТУРИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНIВ ОРГАНАМИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДIЯЛЬНIСТЬ, ДIЗНАННЯ ТА ДОСУДОВЕ СЛIДСТВО
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,65 KB
Завантажень:
461
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦIОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМIЯ УКРАЇНИ
IМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО
Кулаков Валерiй Вiкторович
УДК 347.963
ПРОБЛЕМИ ОРГАНIЗАЦIЇ РОБОТИ АПАРАТУ
ОБЛАСНОЇ ПРОКУРАТУРИ ПО НАГЛЯДУ
ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНIВ ОРГАНАМИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДIЯЛЬНIСТЬ, ДIЗНАННЯ
ТА ДОСУДОВЕ СЛIДСТВО
Спецiальнiсть 12.00.10 - судоустрiй; прокуратура
та адвокатура
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Харкiв — 1999


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі організації судових та правоохоронних органів Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти України
Науковий керівник - доктор юридичних наук, професор ДАВИДЕНКО ЛЕОНІД МИХАЙЛОВИЧ, завідуючий кафедрою організації праці та управління Інституту підвищення кваліфікації Генеральної прокуратури України
Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, професор ДОЛЕЖАН ВАЛЕНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ, завідуючий кафедрою публічного права Волинського державного університету ім. Лесі Українки
- кандидат юридичних наук, доцент КОЖЕВНИКОВ ГЕННАДІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ, начальник кафедри кримінального процесу Університету внутрішніх справ МВС України
Провідна установа - Одеська державна юридична академія, кафедра організації судових та правоохоронних органів, Міністерство освіти України.
Захист відбудеться "29" червня 1999 року о "14" годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.03 в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого (310024, Харків, вул. Пушкінська, 77)
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (310024, Харків, вул. Пушкінська, 77)
Автореферат розіслано "27" травня 1999 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради П.І. ЖИГАЛКІН


Відповідальний за випуск доцент Шандула О.О.
Підп. до друку 25.05.99 р. Формат 60х90 1/16. Папір офсетний.
Віддруковано на ризографі. Умовн. друк. арк. 0,6
Облік. – вид. арк. 1,0. Тираж 100 прим. Зам. № 593
Друкарня
Національної юридичної академії України
імені Ярослава Мудрого
310024, Харків, вул. Пушкинська, 77


1
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Конституція України 1996 р. проголосила вищою цінністю у правовій державі людину, її права та свободи, закріпила основи правоохоронної системи. Важлива роль у цій системі відведена прокуратурі України, для якої затвердження верховенства закону в країні, захист прав і законних інтересів громадянина та держави є головними завданнями.
На вирішення названих завдань спрямована вся багатогранна діяльність прокуратури. Одним із напрямків даної діяльності, що має саме безпосереднє відношення до проблеми захисту людини, її прав і особистої безпеки, є нагляд за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство. Актуальність даної проблеми зумовлена тим, що прокурорський нагляд за додержанням законів названими органами має важливе значення для правильної та ефективної боротьби зі злочинністю, рівень якої в країні залишається високим. Щорічно в Україні реєструється понад 600 тис. злочинів, на 10 тис. населення припадає понад 100 злочинів. Даний показник за останні 10 років зріс у два рази.
Викладене роз’яснює вибір теми дисертації та свідчить про її актуальність.
Ступінь наукової розробки тематики. Питання прокурорського нагляду за додержанням законів органами, що здійснюють досудове слідство, дізнання та ОРД, розглядались багатьма вченими України. Значний вклад в розробку цієї проблеми внесли Альперт С.А., Бакаєв Д.М., Зеленецький В.С., Зозулинський О.Б., Коврижних Б.М., Кожевніков Г.К., Михайленко О.Р., Ясинський Г.М.
Активно і плідно ця проблема досліджувалася Балашовим О.Н., Гавриловим В.В., Даєвим В.Г., Жогіним Н.В., Звірбулем О.І., Козусєвим О.Ф., Кореневським Ю.В., Маршуновим М.М., Савицьким В.М., Смирновим О.Ф., Точиловським В.М., Трубіним Н.С., Ястребовим В.Б. та іншими вченими Російської Федерації.
Окремі аспекти даної тематики та поєднані з нею питання розглядаються в роботах Грошевого Ю.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ПРОБЛЕМИ ОРГАНIЗАЦIЇ РОБОТИ АПАРАТУ ОБЛАСНОЇ ПРОКУРАТУРИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНIВ ОРГАНАМИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДIЯЛЬНIСТЬ, ДIЗНАННЯ ТА ДОСУДОВЕ СЛIДСТВО

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок