Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИНТЕЗ, БУДОВА І ВЛАСТИВОСТІ КОМПЛЕКСНИХ ТЕТРАФТОРБОРАТIВ МІДІ(II), ЦИНКУ(II), КАДМІЮ(II) ТА СВИНЦЮ(II) З АЗОТОВМIСНИМИ ОРГАНІЧНИМИ ОСНОВАМИ

СИНТЕЗ, БУДОВА І ВЛАСТИВОСТІ КОМПЛЕКСНИХ ТЕТРАФТОРБОРАТIВ МІДІ(II), ЦИНКУ(II), КАДМІЮ(II) ТА СВИНЦЮ(II) З АЗОТОВМIСНИМИ ОРГАНІЧНИМИ ОСНОВАМИ

Назва:
СИНТЕЗ, БУДОВА І ВЛАСТИВОСТІ КОМПЛЕКСНИХ ТЕТРАФТОРБОРАТIВ МІДІ(II), ЦИНКУ(II), КАДМІЮ(II) ТА СВИНЦЮ(II) З АЗОТОВМIСНИМИ ОРГАНІЧНИМИ ОСНОВАМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,52 KB
Завантажень:
419
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ ІНСТИТУТ iм. О. В. БОГАТСЬКОГО

ШЕСТАКОВА МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
УДК 541:49:546.27163:547.1117
СИНТЕЗ, БУДОВА І ВЛАСТИВОСТІ КОМПЛЕКСНИХ ТЕТРАФТОРБОРАТIВ МІДІ(II), ЦИНКУ(II), КАДМІЮ(II) ТА СВИНЦЮ(II) З АЗОТОВМIСНИМИ ОРГАНІЧНИМИ ОСНОВАМИ
02.00.01 - неорганічна хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Одеса - 2001
Дисертацiєю є рукопис
Робота виконана на кафедрi аналiтичної хiмiї Одеського нацiонального унiверситету iм. I.I. Мечникова Міністерства освіти і науки
Науковий керiвник: кандидат хiмiчних наук, доцент
Чеботарьов Олександр Миколайович,
Одеський нацiональний унiверситет iм. I.I. Мечникова
завідувач кафедри аналiтичної хiмiї
Офiцiйнi опоненти:
доктор хiмiчних наук Гельмбольдт Володимир Олегович,
Фiзико-хiмiчний iнститут навколишнього середовища та людини Мiнiстерства освiти i науки та НАН України,
завідувач відділом, м. Одеса;
доктор хiмiчних наук, професор Шульгiн Вiктор Федорович,
Таврiйський нацiональний унiверситет iм. I.В. Вернадського,
завідувач кафедри загальної хiмiї, м. Сімферополь.
Провiдна установа:
Український державний хiмiко-технологiчний унiверситет,
кафедра неорганiчної хiмiї, м. Дніпропетровськ
Захист вiдбудеться " 15 " березня 2001 р. о 14 годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 41.219.01 у Фiзико-хiмiчному iнститутi iм. О.В. Богатського НАН України за адресою: 65080, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 86.
З дисертацiєю можна ознайомитись у бiблiотецi Фiзико-хiмiчного iнституту iм. О.В. Богатського НАН України за адресою: 65080, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 86.
Автореферат розiсланий " 8 " лютого 2001 р.
Вчений секретар спецiалiзованої
вченої ради, кандидат хiмiчних наук Назаренко Н.О.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дисертаційного дослідження. Розвиток хімії і технології сполук фтору привело до появи великої кiлькостi фторовмісних продуктів, якi широко застосовуються в різних галузях науки і техніки. Відомо, що тетрафторборати металів, особливо важких, є одною з головних складових паяльних флюсів для низько- і високотемпературного паяння алюмінію і композиційних матеріалів на його основі. Останнім часом розглядається можливість використання як активних добавок до такого роду флюсiв і комплексних тетрафторборатів металів з азотовмісними органічними основами. Цікавою особливістю таких тетрафторборатних комплексів металів є те, що в цих сполуках група BF4- має різний характер. Завдяки тому, що іон BF4- являє собою правильний тетраедр, у якому атом бору є ковалентно насиченим, справедливо припустити переважно іонний характер BF4- у комплексних сполуках. У той же час відомо ряд координаційних сполук, де тетрафторборат-іон виступає як моно- чи бідентатний лiганд або знаходиться в проміжному станi між ковалентно зв'язаним та іонним, який отримав в літературі назву "напівкоординації". І на сьогоднішній день залишається суперечним питання про те, що є визначальним при утворенні зв'язку M-FBF3. Аналіз літературних джерел свідчить також про відсутність відомостей про вплив характеру зв'язування тетрафторборат-іона на властивості координаційних сполук. Рішення розглянутих питань дозволило б з одного боку встановити можливі закономірності утворення тетрафторборатних комплексів металів визначеного складу і будови, а з іншого - оцінити вплив стану BF4- на властивості комплексних сполук, і, в тому числi, термічні. Крім того, подібні дослідження могли б бути підставою для розробки рекомендацій у виборi нових тетрафторборатних сполук, якi можуть мати необхіднi властивостi для удосконалення техніки низькотемпературного паяння алюмінію і композиційних матеріалів на його основі.
Дисертаційну роботу виконано у відповідності з координаційним планом НДР кафедри аналітичної хімії Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, ДКНТ України №3.3/410 та госпдоговірної теми №01890044198..
Мета роботи - визначити основні фактори, що впливають на стан тетрафторборат-иона в координаційних сполуках; установити можливі закономірності в ланцюзі структура-властивості, якi включають вплив природи органічного ліганду і метала-комплексоутворювача, а також характеру зв'язування тетрафторборат-іона на склад, будову і властивості тетрафторборатних комплексів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: СИНТЕЗ, БУДОВА І ВЛАСТИВОСТІ КОМПЛЕКСНИХ ТЕТРАФТОРБОРАТIВ МІДІ(II), ЦИНКУ(II), КАДМІЮ(II) ТА СВИНЦЮ(II) З АЗОТОВМIСНИМИ ОРГАНІЧНИМИ ОСНОВАМИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок