Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УПРАВЛIННЯ НАВЧАЛЬНО-ТВОРЧОЮ ДIЯЛЬНIСТЮ ШКОЛЯРIВ В УМОВАХ IНФОРМАТИЗАЦIЇ ОСВIТИ

УПРАВЛIННЯ НАВЧАЛЬНО-ТВОРЧОЮ ДIЯЛЬНIСТЮ ШКОЛЯРIВ В УМОВАХ IНФОРМАТИЗАЦIЇ ОСВIТИ

Назва:
УПРАВЛIННЯ НАВЧАЛЬНО-ТВОРЧОЮ ДIЯЛЬНIСТЮ ШКОЛЯРIВ В УМОВАХ IНФОРМАТИЗАЦIЇ ОСВIТИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,78 KB
Завантажень:
219
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Харкiвський державний педагогiчний унiверситет
iм.Г.С.Сковороди
Яресько Катерина Вiкторiвна
УДК 373.1.013
УПРАВЛIННЯ
НАВЧАЛЬНО-ТВОРЧОЮ ДIЯЛЬНIСТЮ ШКОЛЯРIВ
В УМОВАХ IНФОРМАТИЗАЦIЇ ОСВIТИ
13.00.01 _ теорiя та iсторiя педагогiки
Автореферат
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогiчних наук
Харкiв _1999


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському державному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди, Міністерство освіти України.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор,
член-кореспондент АПН України
Лозова Валентина Іванівна,
Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди,
завідувач кафедри педагогіки.
Офіційні опоненти: доктор педагогiчних наук, професор
Буряк Володимир Костянтинович,
Криворiзький державний
педагогiчний унiверситет,
проректор з наукової роботи;
кандидат педагогiчних наук, професор
Лазарев Микола Євстафійович,
Сумський державний педагогiчний
інститут імені А.С. Макаренка,
завiдувач кафедри педагогiчної творчостi.
Провідна установа: Кіровоградський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка,
кафедра педагогіки,
Міністерство освіти України, м. Кіровоград.
Захист відбудеться “23” листопада 1999 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К .053.04 у Харківському державному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди за адресою: 61168, м. Харків, вул. Блюхера, , ауд.221.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди за адресою: 61168, м. Харків, вул. Блюхера, .
Автореферат розісланий “22” жовтня 1999 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради С.Т. Золотухіна


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність та доцільність дослідження. Розбудова нацiональної школи України передбачає впровадження в педагогiчний процес нових концепцiй i технологiй навчання i виховання, використання результатiв науково-педагогiчних дослiджень. Гуманiзацiя та демократизацiя суспiльного життя вимагає формування творчої особистостi, що здатна ефективно вирiшувати питання економiчного, полiтичного та соцiального розвитку держави. У цих умовах виявляється доцiльною розробка теоретичних основ управлiння навчально-творчою дiяльнiстю школярiв з метою формування соцiально активних членiв суспiльства.
Питання забезпечення ефективностi управлiння дістало своє вiдображення в дослiдженнях С.I. Архангельського, Ю.К. Бабанського, В.П. Беспалька, В.I. Бондаря, В.К. Буряка, А.О. Кiрсанова, Ю.А. Конаржевського, В.О. Сухомлинського, Н.Ф. Тализiної, В.О. Якунiна. Проте формування творчої особистостi потребує застосування сучасних засобiв управлiння дiяльнiстю школярiв. Вирiшення цiєї важливої проблеми стримується недостатнiм рiвнем розробки теорiї творчостi взагалi й питань управлiння навчально-творчою дiяльнiстю зокрема. Загальнi основи творчого процесу вiдображено у працях фiлософiв (М.I. Алексєєв, В.Ф. Берков, В.М. Сагатовський, С.М. Семенов, В.О. Цапок, О.П. Шептулiн, О.Т. Шумiлiн), педагогiв (В.I. Андрєєв, В.К. Буряк, Л.Н. Ланда, С.О. Сисоєва), психологiв (О.М. Матюшкiн, В.О. Моляко, К.К. Платонов, Я.О. Пономарьов). Психолого-педагогiчнi проблеми управлiння навчально-творчою дiяльнiстю дослiджувались у таких основних напрямах:
·
обгрунтування теоретичних основ управлiння (В.I. Андрєєв, Б.I. Коротяєв, В.О. Моляко);
· вивчення ефективностi використання рiзних засобiв управлiння, в тому числi навчально-творчою дiяльнiстю (В.К. Буряк, В.В. Краєвський, М.Є. Лазарев, I.Я. Лернер, Л.В. Ричкова, В.I. Смагiн);
· визначення особливостей управлiння при застосуваннi рiзних технологiй (I.I. Бабин, В.С. Безрукова, В.I. Євдокимов, О.Е. Коваленко, I.Ф. Прокопенко);
· застосування комп'ютерних технологiй у навчаннi (Г.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: УПРАВЛIННЯ НАВЧАЛЬНО-ТВОРЧОЮ ДIЯЛЬНIСТЮ ШКОЛЯРIВ В УМОВАХ IНФОРМАТИЗАЦIЇ ОСВIТИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок