Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УКРАЇНОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ТВОРЧОСТІ ПАВЛА РЯБКОВА (1848 – 1926)

УКРАЇНОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ТВОРЧОСТІ ПАВЛА РЯБКОВА (1848 – 1926)

Назва:
УКРАЇНОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ТВОРЧОСТІ ПАВЛА РЯБКОВА (1848 – 1926)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,19 KB
Завантажень:
286
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ПЕЧЕРИЦЯ ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА
УДК 397 (477) “Рябков”
УКРАЇНОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ТВОРЧОСТІ
ПАВЛА РЯБКОВА (1848 – 1926)
спеціальність 09.00.12 – Українознавство
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі новітньої історії України Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник – доктор історичних наук, професор Щербак Микола Григорович, Київський національ-ний університет
імені Тараса Шевченка, професор кафедри архівознавства
та спеціальних галузей історичної науки;
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Борисен-ко Валентина Кирилівна, Київський національний
університет імені Тараса Шевченка, професор
кафедри етнології та краєзнавства;
кандидат історичних наук, ст.н.с. Ясь Олексій Васильович,
Інститут історії України НАН України, старший науковий
співробітник відділу української історіогра-фії.
Провідна установа – Національний університет харчових
техно-логій, кафедра українознавства,
Міністерство освіти та науки України, м. Київ
Захист відбудеться “16 ” квітня 2003 р. о 14 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д. 26.001.01 в Київському націона-льному
університеті імені Тараса Шевченка за адресою:
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Київсь-кого
національного університету імені Тараса Шевченка
(01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58)
Автореферат розісланий “ 6 ” березня р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат історичних наук, ст.н.с.  Піскун В. М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ
Вступ. Актуальність теми дослідження. На cучасному етапі розвитку України, як незалежної і демократичної держави, одним з найважливіших завдань є вивчення свого минулого, пізнати яке найбільш об’єктивно та різнобічно можливо лише через його персоніфікацію. Саме людина, особистість, її розвиток та досягнення у різних сферах суспільно-політичного і наукового життя, є основою національного та державного розвитку й прогресу будь-якої держави. Особливий інтерес становить дослідження наукової спадщини та суспільно-політичної діяльності багатьох представників інтелігенції України кінця ХІХ – першої чверті ХХ ст. При цьому необхідно підкреслити, що задля кращого осмислення історичних процесів, на вивчення заслуговують не лише особистості видатних вчених України, але й інші персоналії, які також зробили важливий внесок у розвиток вітчизняної науки, проте в силу різних причин були забуті чи відсунуті на другий план. Натомість діячі “другого ряду” є особливо цінними для вивчення, оскільки саме вони відображають загальне тло своєї соціальної групи. Окрім того, лише через вивчення подібних особистостей стає можливим відтворення загального контексту історичного періоду, у якому ця особистість існує. До подібних осіб належить і визначний українознавець другої половини ХІХ – першої чверті ХХ ст. – Павло Рябков (1848 – ). Дослідження наукової спадщини П. Рябкова сприяє актуалізації в українській історіографії творчості ще одного талановитого її представника, який суттєво збагатив новими ідеями вітчизняну науку, зокрема, українознавство.
Актуальність дисертаційного дослідження посилюється також і тим, що складова й невід’ємна частина такої широкої історичної проблеми, як наукова та суспільно-політична діяльність багатьох представників інтелігенції України другої половини ХІХ – першої чверті ХХ ст., в тому числі П. Рябкова, ще не була предметом окремого наукового дослідження.
Отже, тема дисертаційного дослідження має загально-гуманітарне та культурологічне значення, чим й обумовлюється її наукова актуальність.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в рамках науково-дослідної теми “Історія формування і розвитку Української держави” (державний реєстраційний номер 01 БФ 046 – 01), яка включена до тематичного плану Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: УКРАЇНОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ТВОРЧОСТІ ПАВЛА РЯБКОВА (1848 – 1926)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок