Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати: РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

Загрузка...

РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"

Загрузка...Назва:
РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,42 KB
Завантажень:
287
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР
“ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ”
УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК
КРИВЕНКО Надія Василівна
УДК 339.56: 338.43.02
РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ
08.00.03 – економіка та управління національним господарством
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2008
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Національному науковому центрі “Інститут аграрної економіки” Української академії аграрних наук
Науковий керівник: доктор економічних наук,
старший науковий співробітник
ВЛАСОВ Володимир Іванович,
Національний науковий центр
“Інститут аграрної економіки” УААН,
заступник завідувача відділу
зовнішньоекономічних зв’язків
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
ГУБЕНКО Василь Іванович,
Білоцерківський державний аграрний університет
Міністерства аграрної політики України,
завідувач кафедри менеджменту
зовнішньоекономічної діяльності
кандидат економічних наук
ЛУКА Оксана Федорівна,
Секретаріат Президента України,
завідувач відділу Головної служби
соціально-економічного розвитку
Захист відбудеться 04.03. 2008 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01 в Національному науковому центрі “Інститут аграрної економіки” УААН за адресою: 03680, м.Київ, МСП, вул.Героїв Оборони, 10, 3-й поверх, конференц-зал, к.317.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” УААН за адресою: 03680, м.Київ, МСП, вул.Героїв Оборони, 10, кімн.212.
Автореферат розісланий 02.02. 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук О.Г.Шпикуляк


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Розвиток зовнішньоекономічних зв’язків в аграрному секторі економіки є одним із пріоритетних напрямів підвищення ефективності функціонування національного господарства України. Внаслідок активізації глобалізаційних процесів і посилення конкурентної боротьби на світових ринках та з метою набуття рівноправного партнерства в міжнародній торгівлі важливим є вступ до Світової організації торгівлі (СОТ), збільшення обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції галузі, розширення зовнішніх ринків, лібералізація й подальший розвиток інтеграційних процесів. Участь у торговельно-економічних об’єднаннях дає змогу країнам краще використати порівняльні переваги у зовнішній торгівлі, посісти стале місце у міжнародному поділі праці (МПП), підвищити добробут населення, сприяти прогресу в економічній та соціальній сферах. У цьому зв’язку набувають актуальності питання стимулювання експорту сільськогосподарської продукції, оцінки її конкурентоспроможності на світовому ринку, розвитку зовнішньоторговельних операцій.
Проблеми зовнішньоекономічної діяльності досліджувалися багатьма вітчизняними та зарубіжними вченими: В.І. Бойком, К.Г. Бородіним, В.С. Будкіним, І.В. Бураковським, В.І. Власовим, М.В. Гладієм, В.І. Губенком, С.І. Дем’яненком, А.М. Кандибою, С.М. Квашою, І.Г. Кириленком, А.П. Кірєєвим, Е.Н. Крилатих, П. Кругманом, О.Ф. Лукою, Д.Г. Лук’яненком, О.М. Могильним, М. Обсфельдом, Ю.М. Пахомовим, П.А. Песковським, М. Портером, П.Т. Саблуком, Є.В. Савельєвим, А.А. Фесиною, А.С. Філіпенком, О.О. Школьним та іншими.
Проте недостатньо вивченими залишаються питання конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції України на світовому ринку, розвитку зовнішньоторговельних зв’язків, перспектив міжнародної інтеграції аграрного сектору з урахуванням територіальної й економічної близькості регіонів, зокрема держав Єдиного економічного простору (ЄЕП). Необхідність поглибленого дослідження наведених вище проблем зумовила вибір теми, мету та структуру дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження пов’язане з науково-дослідною роботою Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” Української академії аграрних наук “Розробити пропозиції щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності АПК в умовах глобалізації” (номер державної реєстрації 0106U006647), де автором здійснено оцінку конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської продукції й обгрунтовано перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України на світовому аграрному ринку.

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок