Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РЕАКЦІЇ АРОМАТИЧНИХ СОЛЕЙ ДІАЗОНІЮ З БІНЕНАСИЧЕНИМИ СПОЛУКАМИ З ІЗОЛЬОВАНИМИ КРАТНИМИ ЗВ’ЯЗКАМИ У ПРИСУТНОСТІ ТІОЦІАНАТ-НУКЛЕОФІЛУ

РЕАКЦІЇ АРОМАТИЧНИХ СОЛЕЙ ДІАЗОНІЮ З БІНЕНАСИЧЕНИМИ СПОЛУКАМИ З ІЗОЛЬОВАНИМИ КРАТНИМИ ЗВ’ЯЗКАМИ У ПРИСУТНОСТІ ТІОЦІАНАТ-НУКЛЕОФІЛУ

Назва:
РЕАКЦІЇ АРОМАТИЧНИХ СОЛЕЙ ДІАЗОНІЮ З БІНЕНАСИЧЕНИМИ СПОЛУКАМИ З ІЗОЛЬОВАНИМИ КРАТНИМИ ЗВ’ЯЗКАМИ У ПРИСУТНОСТІ ТІОЦІАНАТ-НУКЛЕОФІЛУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,60 KB
Завантажень:
330
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНИЙ університет “Львівська політехніка”
Барановський Віталій Сергійович
УДК 547.32+547.556.7
РЕАКЦІЇ АРОМАТИЧНИХ СОЛЕЙ ДІАЗОНІЮ
З БІНЕНАСИЧЕНИМИ СПОЛУКАМИ З ІЗОЛЬОВАНИМИ КРАТНИМИ ЗВ’ЯЗКАМИ У ПРИСУТНОСТІ ТІОЦІАНАТ-НУКЛЕОФІЛУ
02.00.03 – органічна хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Львів – 2004


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі хімії Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор
Грищук Богдан Дмитрович,
Тернопільський державний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка,
завідувач кафедри хімії
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор
Бальон Ярослав Григорович,
Інститут ендокринології та обміну речовин
імені В.П. Комісаренка АМН України,
провідний науковий співробітник
доктор хімічних наук, професор
Новіков Володимир Павлович,
Національний університет “Львівська політехніка”,
завідувач кафедри технології біологічно активних
сполук, фармації та біотехнології
Провідна установа: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, кафедра органічної хімії, м. Харків.
Захист відбудеться „29” березня 2004 р. о 1400 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.01 у Національному університеті “Львівська політехніка” (79013, м. Львів, пл. Св. Юра, 3/4, ауд. 240).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету “Львівська політехніка” (вул. Професорська, 1).
Автореферат розісланий „20” лютого 2004 р.


Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 35.052.01,
кандидат хімічних наук, доцент
В.Й.Скорохода
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. На даний час в реакціях аніонарилювання досліджені функціалізовані алкени, алкадієни, похідні акрилової і метакрилової кислот та алільні сполуки, в результаті чого розроблені препаративні методики синтезу важкодоступних аралкільних похідних алкенів – галогенідів, тіоціанатів, ізотіоціанатів, N,N-діетилдитіокарбаматів, О-алкілксантогенатів, О,О-діалкіл(діарил)дитіофосфатів, спиртів, етерів і естерів, які представляють інтерес як синтони та біологічно активні речовини.
Дані щодо тіоціанатоарилювання біненасичених сполук з ізольованими кратними зв’язками в літературі відсутні. Наявність в структурі даних субстратів двох кратних зв’язків розкриває шляхи для одержання моно- та біаніонарильованих адуктів. Достатньо важливою є розробка методик одержання моноаніонарильованих адуктів, оскільки збереження в їх молекулах вільного кратного зв’язку розкриває можливості здійснення різнопланових перетворень за його участю. Досліджені у роботі біненасичені субстрати (діакрилати гліколів, N,N-метиленбісакриламід, діалілові естери фталевої та ізофталевої кислот, діаліловий етер 1,1,1-триметилолпропану) використовуються для одержання полімерних композицій, тому вивчення аніонарилювання таких біненасичених систем є актуальним і для хімії високомолекулярних сполук.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Робота виконувалася в рамках проектів, що входили у координаційні плани Міністерства освіти і науки України: “Синтез біологічно активних речовин на основі реакції ароматичних солей діазонію з ненасиченими сполуками в присутності сульфурвмісних нуклеофілів” (№ держреєстрації 0100U002412) та “Синтез біологічно активних речовин реакцією ароматичних солей діазонію з біненасиченими сполуками в присутності тіоціанат-нуклеофілу” (№ держреєстрації 0102U002292) та підтримана грантом Міжнародної соросівської науково-освітньої програми для студентів у галузі точних наук (ISSEP) (№GSU ).
Мета і завдання дослідження.
Об’єкт дослідження – аніонарилювання ненасичених систем, що містять два ізольованих кратних карбон-карбонових зв’язки.
Предмет дослідження – моно- та біадукти тіоціанато- та галогенарилювання біненасичених систем.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: РЕАКЦІЇ АРОМАТИЧНИХ СОЛЕЙ ДІАЗОНІЮ З БІНЕНАСИЧЕНИМИ СПОЛУКАМИ З ІЗОЛЬОВАНИМИ КРАТНИМИ ЗВ’ЯЗКАМИ У ПРИСУТНОСТІ ТІОЦІАНАТ-НУКЛЕОФІЛУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок