Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА

Назва:
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,12 KB
Завантажень:
251
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Львівський національний аграрний університет
МАРТИНЮК Віра Михайлівна
УДК 338.439.5:637
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА
08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів – 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Львівському національному аграрному університеті.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Березівський Петро Степанович,
Львівський національний аграрний університет,
завідувач кафедри менеджменту організацій
ім. проф. Є.Храпливого.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Пархомець Микола Кирилович,
Тернопільський національний економічний
університет, завідувач кафедри аграрного бізнесу;
кандидат економічних наук, доцент
Нужна Оксана Анатоліївна,
Луцький національний технічний
університет, доцент кафедри обліку і аудиту.
Захист відбудеться «24» червня 2008 р. об 11 годині на засіданні спеці-алі-зованої вченої ради Д 36.814.02 у Львівському національному аграрному універ-ситеті за адресою: 80381, Львівська область, Жовківський р-н, м.Дубляни, вул. Володимира Великого, 1, ЛНАУ, головний корпус, ауд. 309.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Львівського національного аграрного університету за адресою: 80381, Львівська область, Жовківський р-н, м.Дубляни, вул. Володимира Великого, 1.
Автореферат розісланий “22” травня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.А.Біттер


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Підвищення конкурентоспроможності продукції молочного скотарства має велике теоретичне та практичне значення для розвитку вітчизняного молокопродуктового підкомплексу, насичення внутрішнього ринку доступними для всіх груп населення високоякісними про-дуктами харчування, розширення зовнішньоекономічних зв’язків. Вирішення цих питань має комплексний характер для економіки країни, воно пов’язане зі зміцненням здоров’я людей, підвищенням їх життєвого рівня, впровадженням інновацій і досягнень науково-технічного прогресу, забезпеченням на-ціо-наль-ної продовольчої безпеки, зростанням зайнятості населення, нарощуванням конкурентних переваг підприємств і регіонів.
Інтеграція країни у світове співтовариство посилить конкурентну бороть-бу за ринки збуту продукції і матиме руйнівні наслідки для неконкуренто-здатних галузей, що спричинить скорочення обсягів виробництва, неповне використання виробничих потужностей і кормових ресурсів, підвищення собі-вартості. У зв’язку з цим проблема підвищення конкурентоспроможності про-дукції молочного скотарства вимагає поглибленої розробки теоретико-мето-доло-гічних і практичних рекомендацій, які будуть адекватними ринковим умовам господарювання і майбутнім змінам в організаційно-економічному механізмі функціонування всього молокопродуктового підкомплексу країни.
Дослідженню різних аспектів конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції присвячені праці вітчизняних і зарубіжних авторів. Над проблемами формування конкурентного середовища та конкурентоспроможності працювали такі відомі вчені-класики, як А. Сміт, М. Портер, П. Самуельсон, Й. Шумпетер. Вагомий вклад у дослідження окремих питань конкурентної політики, забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції, формування ринкової стратегії розвитку окремих галузей сільськогосподарського виробництва внесли вчені Л.В. Балабанова, Н.О. Бей, П.С. Березівський, О.В. Березін, С.В. Васильчак, А.П. Гайдуцький, М.І. Гельвановський, Є.М. Дусаєва, П.С. Зав’ялов, М.П. Канінський, М.Д. Магомедов, М.Й. Малік, Т.Л. Мостенська, О.А. Нужна, В.В. Окрепілов, М.К. Пархомець, П.Т. Саблук, І.Н. Фатхутдінов, С.О. Шевельова, О.С. Шнипко, А.Ю. Юданов та ін.
Проте теоретичні і методологічні основи цієї проблеми в молоко про-дуктовому підкомплексі вивчені недостатньо. Практично не досліджені спе-цифічні особливості конкурентного середовища в цій галузі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок