Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Феномен свободи в культурній самореалізації особистості

Феномен свободи в культурній самореалізації особистості

Назва:
Феномен свободи в культурній самореалізації особистості
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,11 KB
Завантажень:
154
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Київський Національний університет
імені Тараса Шевченка
Слюсар Вадим Миколайович
УДК 123.1+130.2+130.122+316.61
Феномен свободи в культурній самореалізації особистості
спеціальність 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук
Київ – 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Науковий керівник: доктор філософських наук, професор
Саух Петро Юрійович,
Житомирський державний університет
імені Івана Франка,
ректор університету
Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор
Аляєв Геннадій Євгенович,
Полтавський національний технічний
університет імені Юрія Кондратюка,
завідувач кафедри філософії і соціально-політичних дисциплін;
кандидат філософських наук, доцент
Павлов Валерій Лук’янович,
Національний університет харчових технологій,
доцент кафедри філософії.
Захист відбудеться "19" травня 2008 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.27 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 64, ауд. 330.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці імені М.О. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58, зал № .
Автореферат розісланий "16" квітня 2008 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
Н.В. Караульна
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Проблема самореалізації особистості як соціально-культурного феномену та виявлення свободи у цьому процесі привертає увагу філософів з другої половини ХІХ століття. Однак, загалом такі розвідки мають поодинокий характер. Соціально-культурна детермінація процесу самореалізації особистості в історії філософії осмислювалась Платоном, Арістотелем, епікурійцями, стоїками, Еріугеною, Піко делла Мірандолою, Н. Макіавеллі, Т. Гоббсом, Б. Спінозою, І. Кантом, Й. Г. Фіхте, Ф. В. Й. Шеллінгом, Г. В. Ф. Гегелем, К. Марксом, М. Вебером, С. К’єркегором, М. Гайдеггером, Ж.-П. Сартром, А. Камю та іншими. Утім, необхідно зазначити відсутність єдиного методологічного підходу, теоретичних позицій та однозначності у її осмисленні. Тому питання взаємодії зовнішніх для людини чинників та індивідуальної свободи при самореалізації особистості залишається нині однією з найактуальніших. Особливо, в сучасних реаліях, коли через глобалізацію утверджується кризовість людського буття, а автономність індивіда як особистісна якість змушена поступатися під впливом цих соціально-культурних процесів утвердженню нової – слідуванню установкам масової культури.
Фундаментальні зміни, що відбуваються в сучасному українському суспільстві, охоплюють всі сфери соціального життя. Основними характеристиками взаємовідносин "індивід – суспільство" у таких умовах виступають невизначеність, нестабільність, посилення значущості випадковості у бутті людини. Як наслідок, відбувається масова зневіра українців щодо перспектив розвитку суспільства та можливості реалізації у таких соціокультурних умовах власних життєвих програм. Зростає соціальна апатія, атрибутивністю якої є відмова маргінальної особистості від саморозвитку та самореалізації через вживання алкоголю та наркотичних засобів. За таких умов осмислення феномену людської свободи та механізмів самореалізації особистості набуває особливої значущості.
Самореалізація особистості тривалий час не розглядалась у філософській антропології як окрема проблема, а досліджувалась переважно через контекст виявлення меж свободи особистості, аналіз чинників детермінації останньої. Досвід минулого століття у соціальній сфері позначається поглибленням стратифікаційних процесів, ускладненням соціальних зв’язків та відносин, що виявило труднощі для самореалізації особистості передусім у визначенні пріоритетних для індивіда сфер та напрямів протікання цього процесу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Феномен свободи в культурній самореалізації особистості

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок