Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВАХ

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВАХ

Назва:
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,66 KB
Завантажень:
393
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР
„ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ”
УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК
ЛАНГАЗОВА Вікторія Володимирівна
УДК 657.221:334.732.3/.6:63
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВАХ
08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному науковому центрі „Інститут аграрної економіки” Української академії аграрних наук.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор,
член-кореспондент УААН
КРОПИВКО Михайло Федорович,
Національний науковий центр
„Інститут аграрної економіки” УААН,
завідувач відділом організації управління
у сільському господарстві
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
ЛІННИК Володимир Григорович,
Київський національний економічний університет
Міністерства освіти і науки України,
завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту в АПК
кандидат економічних наук, доцент,
ШАТКОВСЬКА Людмила Станіславівна,
Національний аграрний університет
Кабінету міністрів України,
доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
Провідна установа: Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля
Міністерства освіти і науки України,
кафедра обліку і аудиту, м. Луганськ
Захист відбудеться „10” листопада 2004р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.350.02 в Національному науковому центрі „Інститут аграрної економіки” УААН (03680 м. Київ, МСП, вул. Героїв Оборони, 10, 3-й поверх, конференц-зал, к. 317).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного наукового центру „Інститут аграрної економіки” УААН за адресою: 03680 м. Київ, МСП, вул. Героїв Оборони, 10, 2-й поверх, к. 212.
Автореферат розісланий „ 6 ” жовтня 2004р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук Н.Л.Жук


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Становлення незалежної держави на ринкових засадах об’єктивно вимагає проведення глибокої аграрної реформи, спрямованої на докорінні зміни економічних відносин на селі, подолання відчуження сільськогосподарських товаровиробників від землі, засобів виробництва та результатів праці.
Питання формування і функціонування інфраструктури аграрного ринку, створення господарських структур ринкового типу, процеси інтеграції і кооперації висвітлюються в працях Алборова Р.А., Дем’яненка М.Я., Зіновчука В.В., Крисального О.В., Маліка М.Й., Онищенко О.М., Пуліма В.А., Романової Л.В., Саблука П.Т. та інших.
У розробку питань теорії та методології обліку в ринкових аграрних формуваннях, питань автоматизації обліково-аналітичних робіт вагомий внесок зробили вітчизняні вчені: Бородкін О.С., Бутинець Ф.Ф., Валуєв Б.І., Гнілицька Л., Голов С.Ф., Дем’яненко М.Я., Жук В.М., Завгородній В.П., Кірейцев Г.Г., Кропивко М.Ф., Коваленко Ю.С., Лінник В.Г., Моссаковський В.Б., Нападовська Л.В., Пушкар М.С., Саблук П.Т., Сопко В.В., Чумаченко М.Г., Шатковська Л.С. та інші; зарубіжні дослідники: Друрі К., Івашкевич В.Б., Карпова Т.П., Палій В.Ф., Пізенгольц М.З., Раметов А.Х., Стуков С.О., Хорнгрен Ч.Т., Яругова А. та ін.
В зв’язку з тим, що сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи є порівняно новою організаційно-правовою формою господарювання, вже перші роки їх діяльності засвідчили про наявність проблемних питань щодо організації обліку. Проте публікацій з питань побудови ефективного економічного механізму в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах, ролі в ньому системи обліку вкрай недостатньо. Найменш опрацьованими є питання відображення операцій з обліку формування капіталу кооперативу, розрахунків за надані послуги та кооперативні виплати.
Об’єктивна необхідність організації співпраці облікових працівників і маркетологів з метою знаходження резервів зменшення витрат в діяльності кооперативу, збільшення доходів членів кооперативу зумовили актуальність та вибір теми даної дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВАХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок