Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ УЧБОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ УЧНІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ В ШКОЛІ ІНТЕНСИВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ

ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ УЧБОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ УЧНІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ В ШКОЛІ ІНТЕНСИВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ

Назва:
ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ УЧБОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ УЧНІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ В ШКОЛІ ІНТЕНСИВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
40,30 KB
Завантажень:
315
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ АПН УКРАЇНИ
САК Тамара Василівна
УДК: 376.1- 056.36
ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ
УЧБОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ УЧНІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ
ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ В ШКОЛІ ІНТЕНСИВНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ
19.00.08 – спеціальна психологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора психологічних наук
Київ - 2006


Дисертація є монографією
Робота виконана в Інституті спеціальної педагогіки АПН України
Науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член АПН України
БОНДАР Віталій Іванович,
Інститут спеціальної педагогіки АПН України, директор
Офіційні опоненти – доктор психологічних наук, професор, дійсний
член АПН України
БЕХ Іван Дмитрович,
Інститут проблем виховання АПН України, директор
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України
СИНЬОВ Віктор Миколайович,
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Інститут корекційної педагогіки і психології, директор
доктор психологічних наук, професор
ВІСКОВАТОВА Тетяна Павлівна,
Національний університет імені І.І.Мечнікова, Інститут інноваційної і післядипломної освіти, завідувач кафедри клінічної психології,
Міністерство освіти і науки, м. Одеса.
Провідна установа - Інститут психології імені Г.С. Костюка
АПН України, лабораторія психодіагностики,
м. Київ.
 
Захист відбудеться „18” квітня 2006 р. о 14 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.450.01 в Інституті спеціальної педагогіки АПН України за адресою: 04060, м. Київ, вул. Берлинського, 9.
З дисертацією можна ознайомитися у науковій частині Інституту спеціальної педагогіки АПН України (04060, вул. Берлинського, 9).
Автореферат розіслано „17„ березня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Колупаєва А.А.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Реформування освіти, яке відбувається нині в Україні, охоплює весь освітній простір, у тому числі і спеціальну шко-лу. В галузі спеціальної освіти особливого значення набуває розроблення шляхів удосконалення учбової діяльності учнів з особливостями психофі-зичного розвитку, що виступає підґрунтям для створення інноваційних технологій навчання цієї категорії дітей.
Теоретичні аспекти проблеми учбової діяльності, як провідної психіч-но-го розвитку дитини шкільного віку, представлені у низці психолого-педа-гогічних досліджень, присвячених взаємозв’язку навчання й розвитку дітей (Ю.К.Бабанський, І.Д.Бех, В.І.Бондар, П.Я.Гальперін, В.В.Давидов, Д.Б.Ель-конін, Л.В.Зиков, О.В.Киричук, Г.С.Костюк, І.Я.Лернер, С.Д.Максименко, Н.О.Менчинська, С.Л.Рубінштейн, О.Я.Савченко, О.О.Скрипченко та ін.).
Значне місце у психолого-педагогічних дослідженнях відводиться вивченню змісту, структури та функціонування учбової діяльності (І.Д.Бех, П.Я.Гальперін, В.В.Давидов, Д.Б.Ельконін, С.Д.Максименко, В.В.Рєпкін, Н.Ф.Тализіна та ін.); дослідженню механізмів управління учбовою діяльні-стю (Г.О.Балл, П.Я.Гальперін, О.М.Леонтьєв, Ю.І.Машбиць, Н.Ф.Тализіна та ін.); оволодіння учнями прийомами розумової діяльності (Д.М.Богоявлен-ський, З.І. Калмикова, К.М.Кабанова-Меллер, Г.С.Костюк, О.О.Люблінська, Н.О.Менчинська О.В.Скрипченко та ін. ); управління у процесі навчання розумовими діями учнів (Л.Б.Ітельсон, О.І.Раєв та ін. ).
Різноаспектно досліджена проблема методу навчання (О.М.Алексюк, Ю.К.Бабанський, І.Я. Лернер, М.І.Махмутов, В.Ф.Паламарчук, Г.І.Щукіна, М.Д.Ярмаченко).
У спеціальній педагогіці та психології ґрунтовно розроблено теоретич-ні аспекти корекційно-розвивального навчання і визначено ефективні шляхи удосконалення процесу навчання дітей із порушеннями психофізичного розвитку (В.І.Бондар, Т.П.Вісковатова, В.В.Засенко, І.Г.Єременко, В.М.Си-ньов, Є.Ф.Соботович, В.В.Тарасун, О.П.Хохліна, Л.І.Фомічова, М.К.Шеремет М.Д.Ярмаченко та ін.), виділено основні напрями розв’язання проблеми навчання дітей із затримкою психічного розвитку (далі ЗПР) .
Теоретичний аналіз та узагальнення наукових досліджень з проблем затримки психічного розвитку у дітей свідчить про їх спрямованість на роз-в’язання важливих завдань, пов’язаних з розробленням типології порушень структури учбово-пізнавальної діяльності; вивченням особливостей пізна-вальної та емоційно-вольової сфер; формуванням розумової та мовленнєвої діяльності цієї категорії дітей.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 Реферат на тему: ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ УЧБОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ УЧНІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ В ШКОЛІ ІНТЕНСИВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок