Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНУ (на прикладі Черкаської області)

ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНУ (на прикладі Черкаської області)

Назва:
ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНУ (на прикладі Черкаської області)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,70 KB
Завантажень:
296
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА
БОЙКО АЛІНА ВАСИЛІВНА
УДК 332 : 330.322
ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНУ
(на прикладі Черкаської області)
Спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Полтава – 2007
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Черкаському державному технологічному університеті Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник | доктор економічних наук, доцент
Петкова Леся Омелянівна,
Черкаський державний технологічний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри міжнародної економіки та державного управління
Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор Мармуль Лариса Олександрівна, Херсонський державний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України, проректор з міжнародних зв’язків
кандидат економічних наук, Шевченко Ольга Валеріївна, Національний інститут стратегічних досліджень (м. Київ), завідувач сектора відділу регіональної політики
Захист відбудеться “21” вересня 2007 року о 1330 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 44.052.03 у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка за адресою: 36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка за адресою: 36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24
Автореферат розісланий “14” серпня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.В. Комеліна


1
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Утвердження інноваційно-інвестиційної соціально орієнтованої моделі розвитку економіки вимагає удосконалення інвестиційних відносин у державі та її регіонах. Ринкові умови господарювання і динаміка української економіки 1999-2006 рр. обумовлюють нові вимоги до інвестування соціально-економічного розвитку регіонів України. У період економічного спаду першочерговим завданням було нарощування обсягів інвестицій з метою припинення падіння виробництва та забезпечення мінімальних соціальних гарантій населенню. Сучасні економічні реалії посилюють важливість і пріоритетність якісних характеристик активізації інвестиційної діяльності.
Принциповою умовою продовження глибоких структурних перетворень на інноваційній основі є надання нової якості інвестиційному процесу шляхом пошуку та впровадження у практику прогресивних форм реалізації інвестиційних ресурсів, розробки і застосування адекватних механізмів регулювання ресурсного забезпечення регіональних економічних систем. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки та якості життя соціуму потребують удосконалення системи формування інвестиційних ресурсів, подолання розриву між потенційними і наявними джерелами інвестицій та обґрунтування детермінантів активізації процесу їх формування на регіональному рівні. Відтак, зростає роль й обумовлюється необхідність вивчення досвіду, використання наукових розробок з питань інвестиційного забезпечення структурних змін в усіх сферах економіки, удосконалення структури інвестиційних ресурсів, оптимізації напрямів їх ефективного використання на регіональному і місцевому рівнях.
Вагомий внесок у наукову розробку проблематики утворення, розподілу та використання інвестиційних ресурсів зробили українські вчені О.І. Амоша, Ю.М. Бажал, О.В. Батура, П.Ю. Бєлєнький, І.О. Бланк, Є.І. Бойко, Л.М. Борщ, В.М. Геєць, З.С. Варналій, З.В. Герасимчук, Б.М. Данилишин, М.П. Денисенко, М.І. Долішній, В.П. Дубіщев, В.К. Євдокименко, С.В. Захарін, Т.А. Заяць, О.В. Комеліна, І.І. Лукінов, Ю.В. Макогон, Л.О. Мармуль, В.Ф. Мартиненко, А.В. Мерзляк, О.В. Мертенс, А.І. Мокій, О.П. Сологуб, В.Л. Осецький, В.О. Онищенко, А.А. Пересада, В.І. Пила, А.М. Поручник, С.К. Реверчук, М.М. Туріянська, В.Г. Федоренко, А.С. Філіпенко, О.С. Чмир, О.В. Шевченко, В.Я. Шевчук, І.М. Школа, Л.І. Яковенко, О.М. Ястремська.
Незважаючи на високий рівень і міждисциплінарний характер існуючих теоретичних і прикладних розробок з теми дисертації, саме недостатність комплексних напрацювань з теорії, методології і практики формування інвестиційних ресурсів, орієнтованих на параметри, критерії та детермінанти регіонального розвитку, в умовах поширення глобалізаційних процесів і прояву
2
ознак постіндустріального суспільства, вимагає їх додаткового ґрунтовного дослідження.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНУ (на прикладі Черкаської області)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок