Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОЦІНКА ГЕОЕКОЛОГIЧНОГО СТАНУ ВОДНИХ РЕСУРСІВ МАЛИХ РІЧОК (на прикладі малих річок північного макросхилу Кримських гір)

ОЦІНКА ГЕОЕКОЛОГIЧНОГО СТАНУ ВОДНИХ РЕСУРСІВ МАЛИХ РІЧОК (на прикладі малих річок північного макросхилу Кримських гір)

Назва:
ОЦІНКА ГЕОЕКОЛОГIЧНОГО СТАНУ ВОДНИХ РЕСУРСІВ МАЛИХ РІЧОК (на прикладі малих річок північного макросхилу Кримських гір)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,81 KB
Завантажень:
285
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. В.І. ВЕРНАДСЬКОГО
Тімченко Зінаїда Володимирівна
УДК 910.3: 556.53 (477.75)
ОЦІНКА ГЕОЕКОЛОГIЧНОГО СТАНУ
ВОДНИХ РЕСУРСІВ МАЛИХ РІЧОК
(на прикладі малих річок північного макросхилу Кримських гір)
11.00.11 - конструктивна географія та раціональне
використання природних ресурсів
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата географічних наук
Сімферополь - 2000
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Таврійському національному університеті ім. В.І. Вернадського Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник - доктор географічних наук, доцент
Позаченюк Катерина Анатоліївна,
Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського,
доцент кафедри геоекології
Офіційні опоненти:
доктор географічних наук, професор Гопченко Євген Дмитрович, Одеський гідрометеорологічний інститут, завідуючий кафедрою гідрології суші, проректор з наукової роботи
кандидат географічних наук, ст. науковий співробітник Сілецький Юрій Андрійович, Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченко, завідуючий лабораторією ланд-шафтної екології і аерокосмічного моніторинга навколишнього середовища
Провідна установа: Інститут географії НАН України, м. Київ
Захист відбудеться 18 січня 2001 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 52.051.03 при Таврійському національному університеті ім. В.І. Вернадського за адресою: 95007, м. Сімферополь, вул. Ялтинська, 4
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського (м. Сімферополь, вул. Ялтинська, 4)
Автореферат розісланий 16 грудня 2000 р.
Вчений секретар
специалізованої вченої ради Позаченюк К. А.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми визначається процесами погіршення геоекологічного стану водних ресурсів рік. Особливо чутливі до цього малі річки. Інколи вони зникають як елемент ландшафту. Однако немає загальноприйнятої методики з розрахунку єдиного комплексного показника геоекологічного стану водних ресурсів малих річок, пов'язаного з виміряними параметрами і нормованими значеннями. Часто невідомі гідрографічні характеристики малих річок і водозбірних басейнів, гідрологічні та гідрохімічні характеристики їх водних ресурсів, знання яких необхідне для оптимізації господарської діяльності. Не визначений критерій, що характеризує антропогенне навантаження на водні ресурси, за допомогою якого можна було б нормувати антропогенні чинники, не вдаючись до методу експертних оцінок. Геоекологічний стан водних ресурсів малих річок не завжди розгляд-дається як результат стану сучасних ландшафтів водозбірних басейнів.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження пов'язане з науково-дослiдними роботами, безпосередню участь у яких брав здобувач. Зокрема, з науковою темою № 1406 “Разработка методики комплексного геоэкологического картирования и районирования промышленно-городских агломераций по степени экологической устойчивости” та роботами з паспортизації малих річок Криму, які виконувалися відповідно до розпорядження Ради Міністрів України № 658р від 18.12.1987 р. і наказу Мінводгоспа України № 10 від 18.01.1988 р. В Основних напрямах державної політики України в області охорони навколишнього середовища, використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки (1999), Національній програмі екологiчного оздоровлення басейну Днiпра та полiпшення якостi питної води (1997) передбачається, в тому числі, проведення оцінки стану малих річок.
Мета і задачі дослiдження. Метою дисертацiйної роботи є оцінка геоекологічного стану водних ресурсів малих річок північного макросхилу Кримських гір. Для досягнення поставленої мети були вирішені такі задачі: 1) розроблено методику комплексної оцінки геоекологічного стану водних ресурсів малих річок з використанням виміряних і нормативних показників якості води; 2) визначено гідрографічні характеристики малих річок північного макросхилу Кримських гір, гідрологічні та гідрохімічні показники їх водних ресурсів; 3) проведено комплексну оцінку геоекологічного стану водних ресурсів малих річок північного макросхилу Кримських гір по розробленій автором методиці; 4) виявлено причини, що визначають їх геоекологічний стан, встановлено критерій антропогенного навантаження – відносна антропогенна нагрузка з визначенням її гранично допустимих значень; 5) здійснено оцінку геоекологічного стану дослідженої території, в тому числі з урахуванням геоекологічної стійкості.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ОЦІНКА ГЕОЕКОЛОГIЧНОГО СТАНУ ВОДНИХ РЕСУРСІВ МАЛИХ РІЧОК (на прикладі малих річок північного макросхилу Кримських гір)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок