Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Назва:
УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,15 KB
Завантажень:
24
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
ГОРБАЧОВА ЮЛІЯ ІВАНІВНА
УДК 330.322:339:658
УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ
НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил
і регіональна економіка
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків-2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник – |
кандидат економічних наук, доцент Стадник Григорій Васильович, Харківська національна академія міського господарства, перший проректор
Офіційні опоненти: – |
доктор економічних наук, професор Ларіна Рена Рінатівна, Донецький державний університет управління, завідувач кафедри логістики; –
кандидат економічних наук, доцент Юлегіна Ірина Валеріївна, Харківський національний економічний університет, доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
Захист відбудеться “_22_” _листопада_ 2007 р. о _1000_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.089.01 Харківської національної академії міського господарства за адресою: 61002, Україна, м. Харків, вул. Революції, 12, конференц-зал №1.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківської національної академії міського господарства за адресою: 61002, Україна, м. Харків, вул. Революції, 12.
Автореферат розісланий “_22_” _жовтня_ 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Т.В. Момот


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В умовах становлення і розвитку в Україні ринкових відносин особливу значущість набуває дослідження проблем інвестиційної діяльності на регіональному рівні, забезпечення переходу до більш якісного, інвестиційно-інноваційного типу зростання, в основі якого лежать масштабні інвестиції. У найближчій перспективі роль інвестицій, особливо інноваційного характеру, різко зростатиме, оскільки вони є основою стабільного й стійкого економічного розвитку, який дозволить скоротити розрив в основних макроекономічних показниках між Україною і розвиненими країнами, створить передумови для гідного входження в Європейський Союз. Якість життя населення та інші найважливіші характеристики розвитку сучасного суспільства теж залежать від темпів економічного зростання країни, тобто від залучення інвестицій. Звідси випливає, що управління інвестиційним процесом, забезпечення їхньої повної віддачі є одним з першочергових завдань як центральних, так і регіональних органів влади.
В умовах підвищення ролі інвестиційної діяльності та пошуку факторів регіонального розвитку важливе місце займають регіональні системи управління інвестиційним потенціалом підприємств, регіонів, зокрема підприємств, пов'язаних з будівельною галуззю, яка вимагає застосування нових організаційних структур.
Проблемі розвитку інвестиційної діяльності присвячені наукові праці багатьох вчених, таких як: А.Є. Ачкасов, І.О. Бланк, П.Т. Бубенко, Г.С. Волинський, М.С. Герасимчук, Г.В. Ковалевський, А.В. Крушевський, М.І. Крупка, Р.Р. Ларіна, І.В. Лисий, Т.В. Момот, М.М. Недашківський, А.А. Пересада, В.О. Поколенко, С.В. Покропивний, Я.А. Рекитар, І.В. Сергієнко, Г.В. Стадник, О.М. Тищенко, В.І. Торкатюк, Л.С. Шевченко, О.Д. Шеремет та багато інших. Проте вона залишається недостатньо вивченою і потребує подальшого поглибленого дослідження, що обумовило актуальність обраної теми дисертації, вибір мети і напрямків дослідження.
Головна ідея дисертації – на основі узагальнення існуючого вітчизняного і закордонного досвіду управління інвестиціями, виявлення основних чинників і проведення відповідних досліджень розробити наукове обґрунтування та практичні заходи підвищення ефективності процесу управління інвестиційним розвитком на регіональному рівні.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконували відповідно до: наказу Держбуду "Про першочергові завдання з реалізації Послання Президента України Верховній Раді України" Україна: вступ в XXI століття – Стратегія економічного й соціального розвитку на 2000-2004 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок