Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖИМ МАЙНОМ

ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖИМ МАЙНОМ

Назва:
ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖИМ МАЙНОМ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,18 KB
Завантажень:
359
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
Мартин Володимир Михайлович
УДК [347.2 + 347.453] (477)
ПРАВО КОРИСТУВАННЯ
ЧУЖИМ МАЙНОМ
Спеціальність 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес;
сімейне право; міжнародне приватне право
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Львів – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі цивільного права і процесу Львів-сько-го національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор
Ромовська Зорислава Василівна,
Академія адвокатури України, професор кафедри
цивільного та господарського права і процесу;
Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор
Шишка Роман Богданович,
Національний університет внутрішніх справ,
професор кафедри цивільно-правових дисциплін;
кандидат юридичних наук,
Соловйов Андрій Володимирович,
Львівська комерційна академія,
в.о. доцента кафедри цивільного права і процесу;
Провідна установа: Одеська національна юридична академія
Міністерства освіти і науки України, кафедра
цивільного права (м. Одеса)
Захист відбудеться “26“ жовтня 2006 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К .051.03 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14 (зал засідань юридичного факультету, ауд. Г-409).
Із дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці Львів-ського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5.
Автореферат розіслано “25“ вересня 2006 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат юридичних наук, доцент В. О. Семків
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Для природного існування, духовного та фізич-ного розвитку людині потрібна певна кількість речей, використання яких дає їй можливість задовольняти свої інтереси.
Задля можливості вилучати з речі її корисні властивості й таким чином задовольняти свої потреби, особа набуває певне майно у власність, вимагає встановлення сервітуту, передає своє майно у найм іншій особі чи сама винаймає чуже майно. Тому інтерес у користуванні певним майном, в отриманні від нього користі є тим чинником, який спонукає особу до заволодіння (окупації) речами та укладення щодо них різних правочинів, а отже – є рушієм цивільного обороту загалом.
Більшу частину речей, потрібних особі, вона набуває у власність із різних правових підстав – отримує від батьків, заробляє власною працею, успадковує тощо. Але є чимало ситуацій, коли потреба особи у користуванні певною річчю не може бути задоволена шляхом набуття права власності на неї. Цьому сприяють різні обставини, зокрема, економічна неспроможність чи недоцільність набуття цих речей у влас-ність. Іноді набуття права власності на річ, у користуванні якою особа відчуває потребу, є економічно невигідним. Набагато більший зиск особа може отримати у разі взяття чужої речі в оренду. Така ситуація може виникати у сфері діяльності кожного суб'єкта цивільних відносин.
У законодавстві України відносини щодо користування чужим майном регулюють нормами речового та зобов'язального права, і тому право користування чужим майном може виступати елементом змісту різних за своєю природою правовідносин. У структурі цих право-від-носин місце та значення права користування може бути різним. Це й породжує низку і наукових, і практичних проблем.
На проблеми правового регулювання відносин щодо користування чужим майном звертали увагу давно, але у сучасній юридичній науці комплексного його дослідження не проводили.
Актуальність дослідження проблем права користування чужим майном зумовлює і відродження у цивільному праві України інституту речових прав на чуже майно та зміни, які внесені у законодавство щодо регулювання договірних відносин користування чужим майном.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисер-та-ція виконана відповідно до планових тем наукової роботи ка-фед-ри ци-віль-ного права і процесу юридичного факультету Львівського на-ціо-наль-ного університету імені Івана Франка “Проблеми удосконалення ци-віль-но-го законодавства в умовах інтеграції України в Європейське спів-то-ва-риство” на 2002-2004 роки (номер державної реєстрації 0103U005937) та “Вдосконалення цивільного законодавства в світлі но-вого Цивільного кодексу України” на 2005-2008 роки (номер дер-жавної реєстрації 0105U004945).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖИМ МАЙНОМ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок