Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ НІКЕЛЮ(II) ТА МІДІ(II) З БІДЕНТАТНИМИ ЛІГАНДАМИ ОКСИМНОГО, АМІДНОГО ТА ГІДРОКСАМАТНОГО ТИПІВ

КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ НІКЕЛЮ(II) ТА МІДІ(II) З БІДЕНТАТНИМИ ЛІГАНДАМИ ОКСИМНОГО, АМІДНОГО ТА ГІДРОКСАМАТНОГО ТИПІВ

Назва:
КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ НІКЕЛЮ(II) ТА МІДІ(II) З БІДЕНТАТНИМИ ЛІГАНДАМИ ОКСИМНОГО, АМІДНОГО ТА ГІДРОКСАМАТНОГО ТИПІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,69 KB
Завантажень:
189
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ДУДАРЕНКО МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ
УДК 541.49:546.56,546.74
КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ НІКЕЛЮ(II) ТА МІДІ(II) З БІДЕНТАТНИМИ ЛІГАНДАМИ ОКСИМНОГО, АМІДНОГО ТА ГІДРОКСАМАТНОГО ТИПІВ
02.00.01 - неорганічна хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Київ-2002
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
Науковий керівник кандидат хімічних наук, доцент
Фрицький Ігор Олегович,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
доцент кафедри неорганічної хімії
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор
Калібабчук Валентина Олександрівна,
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця,
завідувач кафедрою загальної хімії
кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник
Трачевський Володимир Васильович,
Технічний центр НАН України,
провідний науковий співробітник
Провідна організація Інститут загальної та неорганічної хімії
ім.В.І.Вернадського НАН України, м. Київ
Захист відбудеться "23" грудня 2002 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.03 Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, Київ-33, вул. Володимирська, 64, хімічний факультет, Велика хімічна аудиторія).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, Київ-33, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розісланий "8" листопада 2002 р.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради, к.н.х., доцент Олексенко Л.П.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Сучасний етап розвитку координаційної хімії характеризується рядом певних вимог до лігандного дизайну. Насамперед, це обумовлено спеціалізацією напрямків та функціональною спрямованістю досліджень координаційних сполук. В останні роки значно зріс інтерес дослідників та розширилися сфери використання бідентатних лігандів хелатного типу. Актуальною задачею залишається пошук нових бідентатних лігандів, здатних селективно хелатувати йони певних металів та впливати на каталітичну функцію ферментів і виступати у якості інгібіторів останніх. Бідентатні хелатні ліганди також знаходять широке застосування в синтезі поліядерних комплексів з метою контролю їх ступеня ядерності, а також в синтезі структурно ускладнених лігандних систем, які вміщують декілька хелатуючих вузлів.
Незважаючи на відносно обмежений асортимент донорних груп, далеко не всі можливі в бідентатних лігандах комбінації було досліджено, і деякі з них представляють неабиякий інтерес. Особливо перспективним у цьому плані являється вивчення лігандів, донорні групи в складі яких є, з одного боку, амбідентатними, а з іншого – біологічно важливими або біосумісними. До таких груп належать оксимна, амідна та гідроксамова функції. Більшість з несиметричних бідентатних лігандів з зазначеними групами раніше практично не вивчалася.
Таким чином, дослідження донорних властивостей лігандів хелатного типу, що вміщують амбідентатні групи, та синтез координаційних сполук на їх основі є актуальною задачею координаційної та біонеорганічної хімії.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційної роботи пов’язана з тематичним планом науково-дослідних робіт Київського національного університету імені Тараса Шевченка (теми № 263 “Синтез та дослідження біологічно активних сполук - потенційних медичних препаратів” та № 01БФ037-01 “Синтез та дослідження координаційних сполук”) та програмою Європейської кооперації в галузі науки і техніки (COST) в рамках напрямків COST D8 (“Інгібіювання активності ензимів гідроксамовими кислотами”) та COST D21 (“Біоміметичне дослідження металоензимів: функція та інгібіювання”).
Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи було дослідження комплексоутворення йонів міді(II) та нікелю(II) з бідентатними лігандами хелатного типу, що вміщують оксимну, амідну або гідроксамову функцію, синтез моно-, бі-, та поліядерних сполук з цими металами, дослідження їх будови, фізико-хімічних та магнітних властивостей, вивчення реакційної здатності отриманих моноядерних комплексів по відношенню до солей та катіонних комплексів 3d-металів, дослідження реакцій гідролітичного розкладу координованих амідних та гідроксамових груп, а також вивчення процесів інгібіювання штучної фосфатазної активності синтезованими лігандами гідроксаматного типу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ НІКЕЛЮ(II) ТА МІДІ(II) З БІДЕНТАТНИМИ ЛІГАНДАМИ ОКСИМНОГО, АМІДНОГО ТА ГІДРОКСАМАТНОГО ТИПІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок