Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОСОБЛИВОСТI ВIДБИТТЯ СВIТЛА BIД МАГНIТОВПОРЯДKОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА

ОСОБЛИВОСТI ВIДБИТТЯ СВIТЛА BIД МАГНIТОВПОРЯДKОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА

Назва:
ОСОБЛИВОСТI ВIДБИТТЯ СВIТЛА BIД МАГНIТОВПОРЯДKОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,08 KB
Завантажень:
120
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ НАУК УКРАНИ
ДОНЕЦЬКИЙ ФIЗИКО-ТЕХНIЧHИЙ IНСТИТУТ
iм. O.O. Галкiна
ЛЮБЧАНСЬКИЙ МАКСИМ IГОРОВИЧ
УДК: 535; 530.182
ОСОБЛИВОСТI ВIДБИТТЯ СВIТЛА BIД
МАГНIТОВПОРЯДKОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА
01.04.11 Магнетизм
АВТОРЕФЕРАТ
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата фiзико-математичних наук
Донецьк 2001
Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана в Донецькому фiзико-технiчному iнститутi iм. О.О. Галкiна НАН України у вiддiлi теорiї кiнетичних та електронних властивостей нелiнiйних систем.
Науковий керiвник: кандидат фiзико-математичних наук Дадоєнкова Наталiя
Миколаївна, Донецький фiзико-технiчний iнститут iм. О.О. Галкiна
НАН України, м. Донецьк, науковий спiвробiтник вiддiлу теорiї
кiнетичних та електронних властивостей нелiнiйних систем
Офiцiйнi опоненти: доктор фiзико-математичних наук, старший науковий спiвробiтник
Коваленко Валерiй Фадiйович, Київський нацiональний унiверситет iм. Тараса Шевченко, м. Київ, професор радиофiзичного факультету;
доктор фiзико-математичних наук, старший науковий спiвробiтник
Пашкевич Юрiй Георгiйович, Донецький фiзико-технiчний iнститут iм. О.О. Галкiна НАН України, м. Донецьк, завідувач вiддiлу теорiї динамiчних властивостей складних систем.
Провiдна органiзацiя: Фiзико-технiчний iнститут низьких температур iм. Б.I. Вєркiна НАН України, м. Харкiв.
Захист дисертацiї вiдбудеться “ 20 ” грудня 2001 року в 14 годин в конференцзалi на засiданнi Спецiалiзованої вченої ради Д 11.184.01 при Донецькому фiзико-технiчному iнститутi iм. О.О. Галкiна НАН України (за адресою: 83114, м. Донецьк-114, вул. Р. Люксембург, 72).
С дисертацiєю можна ознайомитися в бiблiотецi Донецького фiзико-технiчного iнститута iм. О.О. Галкiна НАН України.
Автореферат розiслано “ 19 ” листопада 2001 року.
Вчений секретар
Спецiалiзованої вченої ради, Криворучко В.М.
доктор фiзико-математичних наук
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Темою даної роботи є теоретичне дослiдження особливостей вiдбиття свiтла вiд магнiтовпорядкованого середовища. Це дослiдження включає в себе вивчення лiнiйного вiдбиття свiтла при кутах падiння, близьких до критичних (ефекти повного внутрiшнього вiдбиття та Гуса-Хенхена), а також нелiнiйного (на частотi другої гармонiки падаючого випромiнювання) вiдбиття вiд магнiтного середовища з надструктурою (нелiнiйна магнiтооптична дифракцiя на полосових доменах, нелiнiйне розсiювання свiтла магнiтними точками, генерацiя другої оптичної гармонiки границею розподiлу магнiтна плiвка на немагнiтнiй пiдкладинцi).
Актуальнiсть теми визначається тим, що дослiдження магнiтовпорядкованих сполук становить не тiльки фундаментальний, але й прикладний iнтерес, обумовлений широким застосуванням цього класу речовин як основи елементної бази в сучаснiй мiкроелектроницi. В iнтегральнiй оптицi та фотоницi магнiтнi матерiали використовуються як магнiтооптичнi хвильоводи, фазообертачi, а також iншi пристрої. Крiм того, магнiтнi речовини та надструктури на їх основi широко використовуються в системах запису (зчитування) та зберiгання iнформацiї (магнiтнi та магнiтооптичнi диски). В останнi роки значно зріс iнтерес до вивчення магнiтних структурованих середовищ, таких як магнiтнi надгратки та магнiтнi точки (magnetic dots). Магнiтнi точки (МТ) уявляють собою магнiтні частинки (розмiром вiд десяткiв до сотен нанометрiв) на немагнiтнiй пiдкладинцi, створенi, наприклад, методами рiдиннофазної епiтаксiї або рентгенiвської лiтографiї. Використання впорядкованих структур iз МТ дозволяє отримувати щiльнiсть запису iнформацiї до 100 Гбiт/кв.дюйм.
Оптика магнетикiв є одним iз iнтенсивно розвиваючихся напрямкiв у фiзицi магнетизму. Це зумовлено тим, що оптичнi методи з високою точнiстю дозволяють отримувати iнформацiю про магнiтну структуру, статичнi й динамiчнi характеристики спiнової підсистеми кристалу. До наступного часу виконано достатньо великий обсяг теоретичних i експериментальних дослiджень з оптики магнiтних матерiалiв. Добре вивчено ефекти проходження, вiдбиття та поглинання свiтла в магнетиках; розсiювання свiтла на спiнових хвилях; нелiнiйнi оптичнi явища в магнітних речовинах; фотостимульованi процеси в магнiтних матерiалах.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: ОСОБЛИВОСТI ВIДБИТТЯ СВIТЛА BIД МАГНIТОВПОРЯДKОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок