Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВАРІАНТИ, ФОРМИ І ПСИХОКОРЕКЦІЯ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ПОДРУЖНЬОЇ ПАРИ ПРИ ПОЗАШЛЮБНИХ ЗВ’ЯЗКАХ І ВЕНЕРИЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ЖІНОК

ВАРІАНТИ, ФОРМИ І ПСИХОКОРЕКЦІЯ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ПОДРУЖНЬОЇ ПАРИ ПРИ ПОЗАШЛЮБНИХ ЗВ’ЯЗКАХ І ВЕНЕРИЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ЖІНОК

Назва:
ВАРІАНТИ, ФОРМИ І ПСИХОКОРЕКЦІЯ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ПОДРУЖНЬОЇ ПАРИ ПРИ ПОЗАШЛЮБНИХ ЗВ’ЯЗКАХ І ВЕНЕРИЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ЖІНОК
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,85 KB
Завантажень:
161
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
МЄШКОВСЬКА
Олена Анатоліївна
УДК 816.89-008.442:616.97]–-085.859
ВАРІАНТИ, ФОРМИ І ПСИХОКОРЕКЦІЯ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ПОДРУЖНЬОЇ ПАРИ ПРИ ПОЗАШЛЮБНИХ ЗВ’ЯЗКАХ
І ВЕНЕРИЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ЖІНОК
19.00.04 – медична психологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Харків – 2005


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Харківській медичній академії після-диплом-ної освіти МОЗ України
Науковий керівник:
доктор медичних наук, професор Кришталь Валентин Валентинович, Хар-ківська медична академія після-дипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри сек-со-логії та медичної психології.
Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Михайлов Борис Володимирович, Хар-ківська медична академія після-дипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри психотерапії.
доктор медичних наук, професор Сонник Григорій Трохимович, Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, кафедра психіатрії, наркології та медичної психології, професор кафедри.
Провідна організація: Національний медичний університет імені акад. О.О.Богомольця МОЗ України, кафедра психіатрії, м. Київ.
Захист відбудеться "25" жовтня 2005 р. об 11-й год. на засіданні спеціалізованої вченої ради на засіданні спеціалізованої ученої ради К64.609.03 при Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України (61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58)
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України (61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58)
Автореферат розісланий "23" вересня 2005 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат психологічних наук, доцент |
Н.К.Агішева


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Зростання кількості венеричних захво-рю-вань стає однією з найсерйозніших медичних та соціальних проб-лем сучасності, особливо зважаючи на той факт, що вене-рич-ні за-хворювання поширені здебільшого серед молодих людей. Суттєве зростання частоти цих захворювань відзнача-єть-ся у працях і віт-чизняних, і зарубіжних авторів – Г.Новайтис (1985), І.А.Бабюк (1995), F.Perls (1995), H.E.Fischer (1995), P.Pryor, I.K.Dikinson (2000). Відзначено в літературі і збільшення частоти подружніх зрад, зокрема жінок. У роботі C.Botwin (1994) наводяться цифри від виявлених A.C.Kinsey у 1953р. 26% до 55%, установлених дос-лідниками в 90-х роках ХХ століття.
Із проблемою позашлюбного сексу та захворюваності на ве-неричні хвороби нерозривно пов’язана вельми актуальна про-б-лема подружньої дезадаптації. Утворюється своєрідне по-роч-не коло: дез-адаптація призводить до подружніх зрад, що не-рід-ко закін-чуються зараженням венеричною хворобою, а це, в свою чергу, посилює дезадаптацію чи, можливо, стає її причи-ною.
Останні роки феномен подружньої дезадаптації, що нега-тив-но позначається на сексуальному здоров’ї подружжя, здоров’ї сім’ї та підриває міцність шлюбу, привертає дедалі більше уваги дос-лідників (В.В.Кришталь, С.Р.Григорян, 2002; J.Fischer, H.Gochros, 1997; H.Intili, D.Nier, 1998). Проте порушення по-друж-ньої взаємо-дії при позашлюбних зв’язках у жінок, що приз-вели до захво-рю-вання на венеричну хворобу, практично не вив-че-но й не висвіт-лено в літературі. Залишаються не дослід-же-ни-ми умови виник-нен-ня подружніх зрад, їх причинно-наслідковий зв’язок із порушен-ням міжособистісної чи сексуальної комуні-ка-ції подружжя, психо-логічні наслідки позашлюбних сексуальних кон-тактів і венеричного захворювання для самих жінок та їхніх чоловіків, перебіг і прояви дезадаптації подружньої пари, у якій дружина зраджує чоловіка.
Унаслідок такого становища до цього часу не розроблено шля--хи та методи психокорекції подружньої дез-адап-тації і пси-хо-про-філактики позашлюбних зв’язків жінок, що приз--водять до венеричних захворювань, і досліджувана проб-ле-ма зберігає своє актуальне медичне, медико-психологічне та со-ціальне значення.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ВАРІАНТИ, ФОРМИ І ПСИХОКОРЕКЦІЯ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ПОДРУЖНЬОЇ ПАРИ ПРИ ПОЗАШЛЮБНИХ ЗВ’ЯЗКАХ І ВЕНЕРИЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ЖІНОК

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок