Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: ВІД РАЦІОНАЛІСТИЧНОГО МОНІЗМУ Г.В.Ф. ГЕГЕЛЯ ДО КОМУНІКАТИВНОГО ПЛЮРАЛІЗМУ К. ЯСПЕРСА

МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: ВІД РАЦІОНАЛІСТИЧНОГО МОНІЗМУ Г.В.Ф. ГЕГЕЛЯ ДО КОМУНІКАТИВНОГО ПЛЮРАЛІЗМУ К. ЯСПЕРСА

Назва:
МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: ВІД РАЦІОНАЛІСТИЧНОГО МОНІЗМУ Г.В.Ф. ГЕГЕЛЯ ДО КОМУНІКАТИВНОГО ПЛЮРАЛІЗМУ К. ЯСПЕРСА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,81 KB
Завантажень:
215
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ГОРГОТА Олеся Богданівна
УДК [1(091)+001.8]:141.1 “Гегель” “Ясперс”
МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ:
ВІД РАЦІОНАЛІСТИЧНОГО МОНІЗМУ Г.В.Ф. ГЕГЕЛЯ
ДО КОМУНІКАТИВНОГО ПЛЮРАЛІЗМУ К. ЯСПЕРСА
Спеціальність 09.00.05 – історія філософії
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук
КИЇВ-2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі історії філософії філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник: доктор філософських наук, професор
Ярошовець Володимир Іванович,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
завідувач кафедри історії філософії.
Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор
Ємельянова Наталія Миколаївна,
Донецький національний університет,
професор кафедри філософії;
кандидат філософських наук, доцент
Приходько Володимир Володимирович,
Київський міський педагогічний університет ім. Б.Д. Грінченка,
доцент кафедри філософії.
Провідна установа: Дніпропетровський національний університет,
МОН України, м. Дніпропетровськ.
Захист відбудеться “19” березня 2007 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.27 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філософських наук у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м.Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 330.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці імені М.О.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58, зал №12.
Автореферат розісланий “19” лютого 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Н.В. Караульна
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Сучасний історико-філософський дискурс пропонує варіативність у вирішенні проблеми визначення власного предмету та методу дослідження. Питання об’єктивності даного визначення пов’язане з розкриттям особистісного аспекту в історії філософії, з її осмисленням у співвідношенні “суб’єктивне – об’єктивне”, з вивченням певного соціокультурного середовища, “історичної ситуації”, “сили тиску” певних ідеологічних парадигм, внутрішніх симпатій й антипатій.
Історію філософії, з одного боку, можна визначити як певну інтерпретацію історичного розгортання філософії, виявлену в певній філософській формі, дослідженій певною методологією, зародженою в межах певної філософської концепції. З другого боку, будь-яка раціоналістично осмислена історія філософії невідворотно набуває характеру своєрідного “скам’яніння”, втрачає “живий зв’язок” із сучасністю. Питання вибору однієї з наведених позицій пов’язане з подоланням протиріччя “раціональне – ірраціональне” в історії філософії.
Зазначені аспекти розкриваються в дисертаційному дослідженні крізь призму німецької традиції філософування: від філософії “класичного монізму” до філософії “посткласичного плюралізму”.
Розгляд проблеми методології історико-філософського пізнання, зазначеної в дисертації, починається з раціоналістично-моністичного визначення німецької філософії ХІХ – початку ХХ століття, що знайшла свій вираз у пошуці єдиного предмету та методу для всієї історії філософії. Зокрема, поняття “абсолютної ідеї” Г.В.Ф.Гегеля є фундаментальним для даного питання та одним із основних для вирішення проблеми, піднятої в даному дослідженні.
Західноєвропейська філософія ХХ століття, плюралістична та персоналістична за своїм спрямуванням, виходить із унікальності кожної особистості. У цьому аспекті визначається методологічний плюралізм К.Ясперса, що стає вихідною настановою формування “історико-філософського діалогу”.
Плідним джерелом вирішення зазначеної проблематики – формування методу осмислення історії філософії в сучасних умовах існування філософії – є порівняння гегелевої та ясперсової історико-філософських концепцій.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: ВІД РАЦІОНАЛІСТИЧНОГО МОНІЗМУ Г.В.Ф. ГЕГЕЛЯ ДО КОМУНІКАТИВНОГО ПЛЮРАЛІЗМУ К. ЯСПЕРСА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок