Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: Регіональний ринок зерна: формування та розвиток

Регіональний ринок зерна: формування та розвиток / сторінка 3

Назва:
Регіональний ринок зерна: формування та розвиток
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,82 KB
Завантажень:
284
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати досліджень щодо оптимальності розмірів товарних господарств; використання сезонних коливань цінової кон’юнктури для збільшення доходів товаровиробників; удосконалення організації обслуговуючої, виробничої і збутової інфраструктури зернового регіонального ринку, яка сприяє скороченню витрат в процесі виробництва та товаропросування, використовуються в практичній діяльності обласних державних адміністрацій та підприємств по виробництву і реалізації зерна в Причорноморському регіоні.
Деякі теоретичні положення дисертації, щодо організації та функціонування зернового ринку знайшли своє відображення у методичних розробках, які використовуються в навчальному процесі Миколаївської державної аграрної академії при викладанні дисциплін “Економіка сільського господарства”, “Ціни та ціноутворення”, “Маркетинг”.
Особистий внесок здобувача. Особисто дисертантом теоретично обґрунтовано передумови та принципи формування регіонального зернового ринку; уточнено сутність економічних категорій “регіон” та “регіональний зерновий ринок”; визначено особливості і місце регіонального зернового ринку Причорномор’я; проведено факторний аналіз попиту та пропозиції на зерновому ринку; здійснено системний аналіз зернового господарства регіону на основі якого визначено потенційні можливості зернової галузі і спрогнозовано подальший її розвиток. Автором розроблені пропозиції щодо підвищення ефективності виробництва зерна та удосконалення економічних відносин між суб’єктами регіонального зернового ринку та запропонована організаційна схема інфраструктури зернового ринку Причорномор’я.
Апробація результатів дослідження. Основні результати досліджень за тематикою дисертаційної роботи були висвітлені: на науково-практичному семінарі молодих вчених та спеціалістів “Вчимося господарювати”, Інститут землеробства УААН, Київ-Чабани, 1999 р.; науково-практичній конференції “Проблеми економіки агропромислового комплексу і формування його кадрового потенціалу”, ХДТУСГ, Харків, 2000 р.; міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання”, ХДТУСГ, Харків, 2001 р.; науково-практичній конференції “Організаційно-економічні проблеми розвитку АПК”, Інститут аграрної економіки УААН, Київ, 2001 р.; науково-практичних конференціях професорсько-викладацького, аспірантського складу та науковців Миколаївської державної аграрної академії, Миколаїв, 1998, 2000, 2001 роки.
Публікації: основний зміст дисертації викладений у 9 наукових працях, загальним обсягом 1,9 друк. арк., з них 4 опубліковано у наукових фахових виданнях.
Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 179 найменувань та додатків. Повний обсяг дисертації 192 сторінки, у тому числі основного тексту – 172 сторінки. Дисертація містить 42 таблиці, 20 рисунків, 2 додатки.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, зв’язок роботи з науковими програмами, визначено мету, задачі, предмет і об’єкт дослідження, сформульовано наукову новизну та практичне значення результатів дослідження, наведено апробацію результатів та особистий внесок здобувача.
У першому розділі - “Теоретичні основи формування та функціонування регіонального ринку зерна” - розглянуто передумови формування та сутність регіональних аграрних ринків, запропоновано авторське визначення економічних категорій “регіон” та “регіональний ринок зерна”, визначено місце та роль регіональних ринків в ринковій ієрархічній піраміді, виявлено закономірності у функціонуванні регіональних та національних зернових ринків інших країн, а також сформульовано особливості становлення ринку зерна Причорномор’я.
Вимоги сьогоденної практики переведення вітчизняної економіки на ринкові засади зумовлюють актуальність розробки теоретико-методичних основ формування регіональних аграрних ринків, в тому числі зернового.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Реферат на тему: Регіональний ринок зерна: формування та розвиток

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок