Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕФЕКТИВНІСТЬ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

ЕФЕКТИВНІСТЬ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

Назва:
ЕФЕКТИВНІСТЬ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,49 KB
Завантажень:
63
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
УДК 336.717.061.003.13
ВОЛОХОВ ВІКТОР ІГОРОВИЧ
ЕФЕКТИВНІСТЬ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
Спеціальність 08.04.01 – Фінанси, грошовий обіг і кредит
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Київ – 2005


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі банківської справи Київського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України, м. Київ
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент
Буряк Валентин Павлович,
Київський національний економічний університет,
доцент кафедри банківської справи
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Білик Марія Дмитрівна,
Київський національний економічний університет,
професор кафедри фінансів підприємств
кандидат економічних наук
Гриценко Руслан Андрійович,
Національний банк України,
радник Голови
Провідна установа: Тернопільська академія народного господарства,
кафедра банківського менеджменту і обліку, Міністерство освіти і науки України, м. Тернопіль
Захист дисертації відбудеться “24” червня 2005 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.02 Київського національного економічного університету за адресою: 03680, Київ, проспект Перемоги, 54/1, аудиторія 203.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського національного економічного університету за адресою: 03680, Київ, проспект Перемоги, 54/1, аудиторія 201.
Автореферат розісланий “23” травня 2005 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради А.М. ПОДДЄРЬОГІН


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Важливим та актуальним для України є питання вдосконалення організаційно-економічних і правових засад ефективної кредитної діяльності вітчизняних банків. Спроможність останніх задовольняти суспільні потреби у позичкових коштах сприяє розвитку економіки країни. Від рівня ефективності кредитної діяльності банків значною мірою залежить стабільність банківської системи.
Активізація кредитної діяльності банків України в останні роки супроводжується одночасним зниженням її прибутковості, що зумовлено передусім нестабільністю фінансових ринків, недосконалістю нормативно-правового забезпечення та високим рівнем конкуренції. За таких умов зростають вимоги до якості управлінського процесу в банках, зокрема виникає необхідність розробки нових і вдосконалення існуючих методик оцінювання та підвищення ефективності кредитної діяльності.
Дослідженням теоретико-методологічних основ банківського кредитування та аналізу його результатів приділяється багато уваги у працях провідних вітчизняних вчених: М.Д. Білик, Ф.Ф. Бутинця, О.В. Васюренка, В.В. Вітлінського, А.М. Герасимовича, А.В. Головача, Н.А. Головач, Р.А. Гриценка, О.Д. Заруби, В.Б. Захожая, Б.С. Івасіва, М.Р. Ковбасюка, Г.О. Кравченко, В.Д. Лагутіна, І.М. Лазепка, Б.Л. Луціва, А.М. Мороза, Л.О. Примостки, М.Ф. Пуховкіної. Серед російських науковців вагомий внесок у розробку цієї тематики здійснено О.І. Лаврушиним, Г.С. Пановою, В.М. Усоскіним.
Однак існуючий методичний інструментарій оцінювання ефективності банківської діяльності характеризується переважно ресурсним підходом, що є типовим для методів, розроблених економістами заходу, зокрема П. Роузом, Д. Сінкі. Практичне використання цих методів не забезпечує об’єктивну всебічну оцінку результативності кредитної діяльності, враховуючи сучасні тенденції її розвитку.
Зниження процентного спреду вимагає від банків адекватного збільшення кредитних вкладень (для забезпечення прибутковості кредитної діяльності на рівні не нижчому ніж у попередні роки), це супроводжується зростанням ризиків та зумовлює необхідність проведення комплексних досліджень щодо організаційно-економічних та правових засад кредитної діяльності банків.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри банківської справи Київського національного економічного університету як складова частина держбюджетної теми “Грошово-кредитний механізм економічного зростання” (державний реєстраційний номер 0101U002946), зокрема автором проведено дослідження теоретичних та прикладних питань ефективності кредитної діяльності банків.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ЕФЕКТИВНІСТЬ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок