Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Стійкість кисневої підсистеми і властивості YBa2Cu3O6+х

Стійкість кисневої підсистеми і властивості YBa2Cu3O6+х

Назва:
Стійкість кисневої підсистеми і властивості YBa2Cu3O6+х
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,69 KB
Завантажень:
98
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ЕЛЕКТРОФІЗИЧНОЇ ОБРОБКИ
САБЛІН Ігор Миколайович
УДК 538.911
Стійкість кисневої підсистеми і властивості YBa2Cu3O6+х
01.04.07 – фізика твердого тіла
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Харків – 2003
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Нацiональному технiчному унiверситетi “Харкiвський полiтехнiчний iнститут” МОН України
Науковий керівник: доктор фiзико-математичних наук, професор
Мамалуй Андрiй Олександрович, Нацiональний технiчний унiверситет “Харкiвський полiтехнiчний iнститут”, завiдувач кафедри загальної та експериментальної фiзики
Офіційні опоненти: доктор фiзико-математичних наук, професор
Пугачов Анатолiй Тарасович, Нацiональний технiчний унiверситет “Харкiвський полiтехнiчний iнститут”, завiдувач кафедри фiзики металiв та напiвпровідникiв
доктор фiзико-математичних наук, професор
Шкловський Валерiй Олександрович, Нацiональний науковий центр “Харкiвський фiзико-технiчний iнститут”, провiдний науковий спiвробiтник
Провідна установа: Харківський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна
МОН України, кафедра фiзики низьких температур
Захист відбудеться “_19__” _травня___ 2003 р. о _14__ годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 64.245.01. у Науково-технiчному центрi електрофiзичної обробки НАН України за адресою: 61108, м. Харків, пр.Курчатова, 31, читальний зал бібліотеки №5
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Науково-технiчного центру електрофiзичної обробки НАН України за адресою: 61024 м. Харкiв, вул. Чайковського, 4а
Автореферат розісланий “_18__” _квітня__ 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 64.245.01. В.В.Литвиненко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Сполука YBa2Cu3O6+x, як і ряд інших надпровідних мідних оксидів, демонструє виняткову чутливість практично всіх характеристик до стехіометрії по кисню. У залежності від значення кисневого індексу х система може знаходитися в діелектричній чи металевій фазі. У YBa2Cu3O6+x крім характерного для міднооксидних сполук основного структурного мотиву – струмонесучих купратних площин, атоми кисню утворюють ланцюжки Cu-O, що служать резервуаром носіїв заряду. Встановлено, що кисень може упорядковуватися в ланцюжкових CuOx-площинах, а властивості сполуки, і, що особливо важливо, критична температура, виявляються залежними не тільки від концентрації кисню, але і від стану кисневої підсистеми. При цьому дискусійними залишаються питання, що стосуються стійкості фаз, які утворюються, можливості їхнього одержання в термодинамічно рівноважних умовах. Внаслідок того, що хімічний зв'язок у YBa2Cu3O6+x значно залежить від вмісту кисню, а електронну підсистему необхідно розглядати з врахуванням сильних кореляційних ефектів, киснево-вакансійне упорядкування в сполуці YBa2Cu3O6+x, його механізми й стійкість представляють складну проблему, що відрізняється від відомих випадків сплавів, які упорядковуються.
Крім переходів у підсистемі кисневих вакансій, що упорядковуються, у YBa2Cu3O6+x можливі структурні фазові переходи, пов'язані з гармонічно хитливими коливальними модами атомів кисню, як ланцюжкового, так і апікального, що дозволяють пояснити аномальне поводження різних фізичних властивостей сполуки, яке спостерігається в інтервалі температур 100-250 К. Крім того, структурна нестійкість системи може бути проявом сильної електрон-фононної взаємодії у YBa2Cu3O6+x, і дана проблема викликає великий інтерес у зв'язку з її можливим відношенням до виникнення високотемпературної надпровідності (ВТНП).
Таким чином, дослідження впливу стану кисневої підсистеми на структурно-чутливі властивості YBa2Cu3O6+x являє собою важливу й актуальну задачу сучасної фізики твердого тіла.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана на кафедрі загальної та експериментальної фізики Національного Технічного Університету “ХПІ” відповідно до планів робіт з тем: “Вакансійні надструктури і фізичні властивості ВТНП-систем із точковими дефектами ґратки”, затвердженої Державним комітетом з науки й техніки України (номер державної реєстрації 019012967, термін виконання 1995-1997 р.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Стійкість кисневої підсистеми і властивості YBa2Cu3O6+х

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок