Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПОДРУЖНЯ ДЕЗАДАПТАЦІЯ ЯК КОМПЛЕКС СЕКСОЛОГІЧНИХ, НЕВРОТИЧНИХ І МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ Причини, механізми розвитку, клініка, психотерапія

ПОДРУЖНЯ ДЕЗАДАПТАЦІЯ ЯК КОМПЛЕКС СЕКСОЛОГІЧНИХ, НЕВРОТИЧНИХ І МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ Причини, механізми розвитку, клініка, психотерапія

Назва:
ПОДРУЖНЯ ДЕЗАДАПТАЦІЯ ЯК КОМПЛЕКС СЕКСОЛОГІЧНИХ, НЕВРОТИЧНИХ І МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ Причини, механізми розвитку, клініка, психотерапія
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
28,07 KB
Завантажень:
327
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
Міністерство охорони здоров’я України
Український науково-дослідний інститут соціальної та судової психіатрії і наркології
РОЖКОВ
В’ячеслав Станіславович
УДК 616.69 – 008.1:616.85 – 036 – 07 – 085.851
ПОДРУЖНЯ ДЕЗАДАПТАЦІЯ ЯК КОМПЛЕКС СЕКСОЛОГІЧНИХ, НЕВРОТИЧНИХ І МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ
Причини, механізми розвитку, клініка, психотерапія
 
14.01.16 – психіатрія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора медичних наук
Київ – 2002


Дисертацією є рукопис
Роботу виконано в Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України
Науковий консультант: заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Кришталь Валентин Валентинович, Хар-ків-ська ме-дич-на академія післядипломної ос-ві-ти МОЗ України, кафедра сек-со-ло-гії і медич-ної пси-хо-логії, за-ві-дувач кафедри.
Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Напрєєнко Олександр Костянтинович, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, кафедра психіатрії, завідувач кафедри;
доктор медичних наук, професор Сонник Григорій Трохимович, Українська медична стоматологічна академія, кафедра психіатрії, наркології та медичної психології, завідувач кафедри;
доктор медичних наук, професор Бабюк Ігор Олексійович, Донецький державний медичний університет ім. М.Горького, кафедра психіатрії, психотерапії, медичної психології і наркології з курсом сексології ФПО, завідувач кафедри.
Провідна установа:
Кримський державний медичний університет ім. С.І.Георгієвсь-кого МОЗ України, кафедра психіатрії з курсами психотерапії та невропатології ФПО, м. Сімферополь
Захист відбудеться "18" квітня 2002 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої ради Д 26.620.01 в Українському науково-дослідному інституті соціальної і судової психіатрії та нар-кології МОЗ України за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 103.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 103.
Автореферат розісланий "14" березня2002 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
кандидат медичних наук | Гриневич Є.Г.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Сполучення невротичних і соматизованого розладів із сек-су-альними порушеннями у чоловіків розглядувалося в багатьох працях Г.С.Васильченко (1983, 1990), О.К.Напрєєн-ко (1988), С.Т.Агаркова, Н.К.Липгарт (1990), W.Masters, V.JohnR.Ko(1988) та ін. Проте проблема формування по-дружньої дез-адап-тації та психокорекції при цих розладах роз-роб-лялася не-дос--татньо і до цього часу не дістала свого роз-в’я-зання. Мало то-го, акту-аль-ність даної проблеми, її медичне й со-ці-альне значення ще більше зростають у зв’язку із збільшенням се-ред населення час---тоти зазначених розладів у чоловіків і подруж-ньої дезадап-та-ції, що спричи-ня-ють порушення гармонії по-друж-ньої пари, яке по--слаблює міцність шлюбу, а нерідко й руй-нує його (В.В.Криш-таль із співавт., 1997, 1999; І.О.Бабюк, 1998, 2000; Г.Т.Сонник, 1998).
Актуальність теми. Патогенез та клінічні прояви сексуальної дисфункції у чо-ло-віків за тих чи інших невротичних і соматизованих розладів розглядаються у працях Н.М.Свядоща (1975), А.С.Кочаряна (1996), G.F.Kelly (2000) та ін., про-по-ну-ють-ся й методи її лікування. Проте в цих працях дослід-жується го-лов-ним чином вторинне залучення до патологічного процесу сек-су-альної функції при таких розладах, зумовлених несек-су-аль-ною психотравмою, причому в більшості випадків береться до уваги лише стан сексуальної функції самого хворого і недостатньо вра-хо-вується парний характер сексуальної функ-ції, той факт, що її порушення у чоловіка неминуче спри-чи-няє виникнення невро-тичних реакцій та відносних сексуальних розладів у дружини, і отже, розви-ток подружньої дисгармонії. Залишаються ма-ло-дос-лід-женими клінічні форми сексуальних порушень, які є сексу-аль--ною психотравмою, що спричиняє нев-ротичний або сомати-зо-ваний розлад, і це також не сприяє успішній діагностиці і те-ра-пії розгля-дуваної патології.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 Реферат на тему: ПОДРУЖНЯ ДЕЗАДАПТАЦІЯ ЯК КОМПЛЕКС СЕКСОЛОГІЧНИХ, НЕВРОТИЧНИХ І МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ Причини, механізми розвитку, клініка, психотерапія

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок