Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УРОЖАЙ І ЯКІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРО-ЩУВАННЯ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

УРОЖАЙ І ЯКІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРО-ЩУВАННЯ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Назва:
УРОЖАЙ І ЯКІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРО-ЩУВАННЯ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,56 KB
Завантажень:
221
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВИННИЦЬКИЙ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
УДК 631.5: 664.71
УРОЖАЙ І ЯКІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРО-ЩУВАННЯ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
06. 01. 09 – рослинництво
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Вінниця - 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Львівському державному аграрному університеті
Міністерства аграрної політики України протягом 1999-2002 років. Науковий керівник - доктор сільськогосподарських наук, Дзюбайло А.Г. професор кафедри агрохімії та ґрунтознавства Львівського державного аграрного університету
Офіційні опоненти : - доктор сільськогосподарських наук, професор Зінченко О.І. завідувач кафедрою рослинництва і кормовиробництва ( Умансь-кий державний аграрний університет, Міністерства аграрної політики України).
кандидат сільськогосподарських наук, Юник А.В., асистент кафедри рослинництва( Національний аграрний університет Кабінету Міністрів України).
Провідна установа: Подільська державна аграрно-технічна академія, Мінагрополітики України (м. Кам”янець-Подільський).
Захист відбудеться “28”_квітня_2004 року о 10 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 05.854.01 при Вінницькому державному аграрному університеті, 21008 вул. Сонячна 3. с. Агрономічне, Вінницького району Вінницької області.
Відзиви на автореферат у двох примірниках, завірені печаткою просимо
надсилати за адресою: 21008 м. Вінниця, вул. Сонячна 3.
Секретареві Спеціалізованої вченої ради.
З десертацією можна ознайомитися у бібліотеці Вінницького державного аграрного університету.
Автореферат розісланий “26_”__березня__2004 року.
Вчений секретар
Спеціалізованої вченої ради, доцент Янчук В. І.
ВСТУП
Зернове господарство – це галузь, продукція якої є основним джерелом продовольчих ресурсів, сировиною для багатьох галузей промисловості, пред-метом жвавої торгівлі на внутрішньому і світовому ринках. Воно було, є і буде одним з найважливіших джерел багатства держави. Тому серед усіх сільсько-господарських культур світового землеробства провідні місця посідають зернові і зернобобові. Серед зернових в Україні перше місце належить пшениці. І підвищення її врожайності має дуже важливе значення.
Актуальність теми. В сучасних умовах зародження ринкових суспільних відносин в Україні, реформування агропромислового комплексу й обмеженого його ресурсного забезпечення зростає роль і значення сорту в підвищенні продук-тивності сільськогосподарських культур. Поява нових сортів на ринку насіння, ефективне використання їхнього генетичного потенціалу, зменшення енерго-витрат на виробництво зерна, потребують удосконалення існуючих агротехнічних прийомів вирощування в конкретних грунтово-кліматичних зонах із врахуванням біологічних особливостей сорту, адаптивності, агроекологічної пластичності й реакції на умови вирощування. Саме ці питання були основою наших досліджень.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження є складовою частиною програми комплексних досліджень агрономічного факуль-тету Львівського державного аграрного університету на 2000-2005 роки за проектом ”Розробити науково обґрунтовані енергоощадні системи землеробства, які забезпечують високу продуктивність польових, плодових і овочевих культур, підвищення родючості грунтів та охорону навколишнього природного середови-ща в умовах західного Лісостепу України “ ( N держ. реєстрації 0100 U 002334).
Мета і задачі досліджень. Головною метою досліджень було вдосконалення технологічних прийомів вирощування районованих Миронівська 61, Циганка та перспективних Крижинка, Мировівська 67, Миронівська 68 сортів пшениці озимої до рівня одержання стабільної запланованої врожайності та підвищення якості зерна в умовах західного Лісостепу України.
Для досягнення вказаної мети необхідно було вирішити такі задачі:
- визначити вплив біологічних особливостей сортів, строків сівби і норм висіву, а також рівня азотного живлення й емістиму С на тривалість вегета-ційного періоду пшениці озимої;
- виявити взаємозв”язок між антропогенними чинниками і особливостями формування структури врожаю пшениці озимої;
- оцінити зернову продуктивність районованих і перспективних сортів пше-
ниці озимої;
- дослідити вплив строків сівби на урожай та якість зерна пшениці озимої сортів Циганка та Крижинка;
- встановити оптимальні норми висіву насіння пшениці озимої новора- йонованого та перспективного сортів, для одержання стабільних урожаїв високої якості в умовах регіону;
- вивчити взаємовплив удобрення і емістиму С на урожай та якість зерна пшениці озимої;
- дати економічну та біоенергетичну оцінку ефективності запропонованих технологічних прийомів вирощування пшениці озимої в західному Лісостепу України.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: УРОЖАЙ І ЯКІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРО-ЩУВАННЯ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок