Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Формування у майбутніх учителів здатності до конструювання навчально-пізнавальної діяльності школярів

Формування у майбутніх учителів здатності до конструювання навчально-пізнавальної діяльності школярів

Назва:
Формування у майбутніх учителів здатності до конструювання навчально-пізнавальної діяльності школярів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,33 KB
Завантажень:
426
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА
Вишківська Ванда Болеславівна
УДК 371.134: 371.212.37.03
Формування у майбутніх учителів здатності до
конструювання навчально-пізнавальної діяльності школярів
13.00.04 – теорія та методика професійної освіти
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ 2006


Дисертацією є рукопис
Роботу виконано на кафедрі теорії та історії педагогіки у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, професор
Панченко Григорій Денисович,
Національний педагогічний
університет імені М.П. Драгоманова,
професор кафедри теорії та історії педагогіки.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор,
Дубогай Олександра Дмитрівна
Національний педагогічний
університет імені М.П. Драгоманова
завідувач кафедри фізичного виховання і здоров’я
кандидат педагогічних наук, доцент
Борисюк Світлана Олексіївна
Ніжинський державний
університет імені Миколи Гоголя
доцент кафедри соціальної педагогіки
Провідна установа: Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН
України, кафедра педагогіки вищої школи та прикладної психології, м. Київ
Захист відбудеться “15” червня 2006 року о 16.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.01 в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9).
Автореферат розісланий “ 26 ” квітня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради |
О.Г. Ярошенко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Реформування системи освіти в Україні та її інтеграція в європейський освітній простір вимагають концептуального переосмислення педагогічної підготовки майбутнього вчителя. Істинною метою навчання сьогодні має стати не просто засвоєння знань, формування умінь, навичок, а розвиток мисленнєвої діяльності особистості і її творчого потенціалу. Перехід від традиційної (субєктно-обєктної) до інноваційної (особистісно орієнтованої) парадигми навчання висуває принципово нові вимоги до вчителя, оскільки лише його творча особистість і компетентність здатні привести до оновлення сучасної загальноосвітньої школи.
Аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчує, що в сучасній науці накопичено вже численні за обсягом доробки, присвячені проблемі підготовки вчителя (О.А.Абдулліна, О.В. Безпалько, Л.В.Кондрашова, Н.В.Кузьміна, О.Г.Мороз, Д.Ф.Ніколенко, М.С.Севастюк, В.О.Сластьонін, І.О.Синиця, О.І.Щербаков та ін.). Значний інтерес становлять дослідження особливостей психологічної структури особистості і діяльності вчителя, удосконалення його психолого-педагогічної підготовки та формування педагогічної майстерності (Н.В.Гузій, В.А.Кан-Калик, В.О.Крутецький, Ю.М.Кулюткін, А.К Маркова, Л.О.Савенкова та ін.).
У контексті дослідження особливий інтерес становлять вітчизняні дисертаційні роботи останніх років (О.В.Безпалько, А.І.Макарова, М.С.Севастюк), в яких під різним кутом зору досліджується проблема підготовки вчителя до продуктивної організації навчально-виховного процесу.
На сьогодні, незважаючи на інтенсивні пошуки вчених з метою створення теорії педагогічного конструювання, залишаються мало вивченими питання її змістовного наповнення, структури і функцій компонентів конструктивної діяльності, етапів створення педагогічного проекту та шляхів підготовки майбутніх вчителів до конструктивної діяльності.
Сутність технології конструювання полягає у тому, щоб навчити майбутніх учителів вибудовувати процес навчання як процес впливу на формування активної навчально-пізнавальної діяльності учнів. Це стає можливим за умови побудови процесу навчання на основі мисленнєводіяльнісного підходу через формування системи задач і розробки прийомів їх ефективного вирішення. Саме система задач має стати тією базою, через яку можна буде розбудити розум, думку і почуття студента – майбутнього вчителя і донести до його свідомості, що метою сучасної освіти є розвиток особистості і її творчого потенціалу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 



Реферат на тему: Формування у майбутніх учителів здатності до конструювання навчально-пізнавальної діяльності школярів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок