Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Еколого-прогнозна оцінка природно-господарської різноманітності Карпато-Подільського Регіону України

Еколого-прогнозна оцінка природно-господарської різноманітності Карпато-Подільського Регіону України

Назва:
Еколого-прогнозна оцінка природно-господарської різноманітності Карпато-Подільського Регіону України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
35,08 KB
Завантажень:
96
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Кілінська Клавдія Йосифівна
УДК 502.15 (477.8)[502.15+502.171]
Еколого-прогнозна оцінка
природно-господарської різноманітності
Карпато-Подільського Регіону України
11.00.11 – Конструктивна географія
і раціональне використання природних ресурсів
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора географічних наук
Київ – 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі фізичної географії та раціонального природокористування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
Науковий консультант | доктор географічних наук, професор, член-кореспондент АПН України, заслужений діяч науки і техніки України
Шищенко Петро Григорович,
Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, професор кафедри географії України
Офіційні опоненти | доктор географічних наук, професор
Денисик Григорій Іванович,
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
завідувач кафедри фізичної географії
доктор географічних наук, професор
Ковальчук Іван Платонович,
Національний аграрний університет,
завідувач кафедри геодезії та картографії
доктор географічних наук, професор
Мельник Анатолій Васильович,
Львівський національний університет імені
Івана Франка,
завідувач кафедри фізичної географії
Захист відбудеться “21” квітня_ 2008 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: м. Київ, МСП – 03680, просп. акад. Глушкова, 2, географічний факультет, ауд. 312.
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка
(01017, м. Київ, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розісланий “21” березня__2008 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
доктор географічних наук, професор С.І. Іщук
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Сучасне природокористування є основною причи-ною природної та господарської видозмін навколишнього природного се-редо-вища (НПС), яке в останні роки набуває особливого ста-тусу глобально зміненого (“global change”) – геоекологічного. Як наслідок розширюється і поглиблюється "світове" розуміння охорони при-роди, виникає необхідність інтегрованого дослідження природно-господарських, екологічних і соціаль-них явищ та процесів. Це завдання офіційно озвучується в 1992 році на конференції ООН в Ріо-де-Жанейро – “Порядок денний ХХ1 століття”. Word Summit у Йоганнесбурзі (2002 рік) і є яскравим доказом акцентуації питань на урівноваження „здоров’я” НПС – середовища, близького до при-родного та раціонально зміненого господарськими процесами.
В останні роки природокористування перетворюється в інтегральну між-дис-циплінарну науку, яка займається комплексним вивченням, освоєнням, використанням (конструктивна географія), відновленням, поліпшенням (меліоративна географія), охороною природи (созологія), прогнозним моде-лю-ванням (статистика, математика) природних і господарських процесів, з метою розвитку продуктивних сил та забезпечення сприятливих умов жит-тєдіяльності.
Питання природно-господарських процесів висвітлюються в працях українських вчених М.В. Багрова, В.А. Барановського, І.О. Горленко, М.Д. Гродзинського, В.М. Гуцуляка, Г.І. Денисика, О.Ю. Дмитрука, А.І. До-ценка, І.П. Ковальчука, О.О. Любіцевої О.М. Маринича, Г.П. Міллера, В.П. Руденка, Л.Г. Руденка, В.М. Пащенка, В.М. Петліна, В.М. Самойленка, А.В. Степаненка, О.І. Шаблія, В.О. Шевченка, П.Г. Шищенка, ро-сійських вчених – Н.І. Ахтирцевої, Є.П Бессоліцина, Л.П. Богданова, Ю.О. Вєдєніна, І.П. Герасимова, В.М. Гохмана, А.В. Дончевої, К.М. Дья-конова, Т.В. Звон-кової, К.В. Зворикіна, Л.К. Казакова, Ю.М. Кураж-ковського, А.М. Ласточ-кіна, Ф.А. Максютова, Ф.М. Мількова, Л.І. Мухіної, І.І.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 Реферат на тему: Еколого-прогнозна оцінка природно-господарської різноманітності Карпато-Подільського Регіону України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок