Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УПРАВЛІННЯ ВИКОРИСТАННЯМ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

УПРАВЛІННЯ ВИКОРИСТАННЯМ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Назва:
УПРАВЛІННЯ ВИКОРИСТАННЯМ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,13 KB
Завантажень:
86
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ПІВДЕННИЙ ФІЛІАЛ
“КРИМСЬКИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Житник Тетяна Петрівна
УДК 331.522.4 : 631.11
УПРАВЛІННЯ ВИКОРИСТАННЯМ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ
В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(економіка сільського господарства і АПК)
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Сімферополь - 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Полтавській державній аграрній академії Міністерства аграрної політики України.
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор
Перебийніс Василь Іванович,
Полтавський університет споживчої кооперації України,
завідувач кафедри загальноекономічних дисциплін
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Михайлова Любов Іванівна,
Сумський національний аграрний університет,
проректор з наукової роботи
кандидат економічних наук, доцент
Майданевич Петро Миколайович,
Південний філіал “Кримський агротехнологічний
університет” Національного аграрного університету,
доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
Захист відбудеться 24 січня 2008 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 52.805.01 у Південному філіалі “Кримський агротехнологічний університет” Національного аграрного університету за адресою: 95492, м. Сімферополь, смт. Аграрне, корп. 1, ауд. 501.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Південного філіалу “Кримський агротехнологічний університет” Національного аграрного університету за адресою: 95492, м. Сімферополь, смт. Аграрне.
Автореферат розісланий 21 грудня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради С.Я. Дементьєва


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. В сучасних умовах найважливішим елементом виробничого процесу і головним стратегічним ресурсом підприємства є людина. Ефективність економіки будь-якого суспільства насамперед визначається якістю наявних трудових ресурсів та способом їх використання у виробництві.
Якісне відтворення трудових ресурсів, формування і раціональне використання трудового потен-ціалу залежить від ефективності управлін-ня трудовими ресурсами. Зокрема, у сільському господарстві управління використанням трудових ресурсів є важливою умовою для підвищення конкурентоспроможності підприємства, врівноваження попиту і пропозиції робочої сили, комплексного вирішення трудових проблем (продуктивність праці, її оплата і зайнятість) тощо.
Вагомий науковий внесок у розробку теоретико-методологічних та прикладних аспектів проблеми розвитку та використання трудових ресурсів сільського господарства зробили такі вчені, як Д.П.Богиня, О.М.Бородіна, О.А.Бугуцький, О.В.Волкова, В.С.Дієсперов, М.І.Долішній, А.В.Калина, О.І.Кузнєцов, Г.І.Купалова, Е.М.Лібанова, П.М.Майданевич, В.Ф.Машенков, Л.І.Михайлова, Й.С.Пасхавер, В.І.Перебийніс, В.М.Петюх, І.В.Прокопа, А.Б.Соскієв, С.Г.Струмилін, В.Я.Чураков, К.І.Якуба та інші.
Разом з тим необхідність підвищення ефективності управління трудовими ресурсами сільськогосподарських підприємств в нових умовах господарювання вимагає відповідного наукового забезпечення. Це обумовило вибір теми, визначило її спрямованість, структурну побудову і актуальність дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи Полтавської державної аграрної академії “Організаційно-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємств АПК” (номер державної реєстрації 0104U002550). Дисертант брала безпосередню участь у розробці питань управління трудовими ресурсами в сільськогосподарських підприємствах.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка теоретичних і науково методичних рекомендацій щодо удосконалення управління використанням трудових ресурсів в сільськогосподарських підприємствах.
Для досягнення поставленої мети були визначені наступні завдання:
- з`ясування закономірностей та тенденцій використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств на регіональному рівні;
- вивчення та класифікація основних чинників застосування трудових ресурсів в аграрних підприємствах;
- удосконалення оціночно-аналітичного підходу для характеристики стану використання трудових ресурсів у сільськогосподарських підприємствах;
- уточнення факторів ринку аграрної праці та їх класифікація;
- удосконалення стратегії використання трудових ресурсів в сільськогосподарських підприємствах;
- розробка організаційно-управлінського механізму використання трудових ресурсів у сільськогосподарських підприємствах та блок-схеми алгоритму його створення;
- уточнення системи показників та обгрунтування інтегрального показника ефективності використання трудових ресурсів в аграрних підприємствах;
- опрацювання пропозицій щодо планування співвідношення темпів зростання заробітної плати та продуктивності праці сільськогосподарських працівників.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ ВИКОРИСТАННЯМ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок