Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ РОБОТИ ЗІ СТАРШОКЛАСНИКАМИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ РОБОТИ ЗІ СТАРШОКЛАСНИКАМИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

Назва:
ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ РОБОТИ ЗІ СТАРШОКЛАСНИКАМИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,06 KB
Завантажень:
166
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА
ПАЛАГНЮК ТАРАС ВАСИЛЬОВИЧ
УЖ 37.037.1
ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ РОБОТИ ЗІ СТАРШОКЛАСНИКАМИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
13.00.07 - Теорія і методика виховання
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Тернопіль – 2001
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Лисенко Неллі Василівна,
Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, кафедра теорії і методики дошкільного виховання, завідувач.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Фіцула Михайло Миколайович
Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, кафедра педагогіки, професор;
кандидат педагогічних наук, доцент Цьось Анатолій Васильович
Волинський державний педагогічний університет імені Лесі Українки,
кафедра здоров'я і фізичної культури, завідувач.
Провідна установа: Інститут проблем виховання АПН України, лабораторія фізичного виховання, Міністерство освіти і науки України, м. Київ.
Захист відбудеться "23" лютого 2001 р. о 14.30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 58.053.01 у Тернопільському державному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 2.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 2.
Автореферат розісланий 23 січня 2001 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Чайка В.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність і ступінь дослідженості наукової проблеми. Об’єктивні зміни в політичній, економічній та соціокультурній сферах життєдіяльності сучасного українського суспільства зумовлюють необхідність розробки нових підходів до комплексного розв’язання проблем виховання школярів, формування в них потреби й звички здорового способу життя, в тому числі й у дозвіллі, яке посідає в життєдіяльності учнівської молоді чільне місце.
У вирішенні означених проблем важлива роль належить фізичному вихованню, зокрема культурно-спортивній роботі в школі, покликаній забезпечити зміцнення фізичного, психічного, соціального здоров’я молоді.
Відповідно до Закону України “Про фізичну культуру і спорт” основна стратегія вдос-коналення культурно-спортивної роботи в сучасній школі полягає у твор--чо-му ви-користанні усталених культурно-спортивних заходів для цілеспрямовано-----го й гар---------------мо---ній-----ного формування загальнорозвивальних рухів і умінь, а відтак і на-ви----чок здо---------------ро-----во--го способу життя. Такий підхід обумовлює врахування і по--ши--рення регіональних особливостей у традиціях народного фізичного виховання не лише в по---буті, а й у середо-вищі учнівської молоді, сприяє суттєвому підвищенню ефек---тив-нос---ті ку-ль--------тур--но-спортивних заходів (КСЗ) у змісті позаурочної освіти та вихо---ван--ня. За--со-би, які створив народ, враховуючи місцеві умови і традиції, що найпов---ні-ше від-дзер--ка-лю---------ють його світоглядні, культурологічні й етнографічні особли--вос--ті, зде-бі-ль-шо-го є по------лі------фу-н-кціо-нальними і виконують низку виховних, рекре---а-цій-них та оз-до--ров--чих за-в-----да-нь.
Актуальність дослідження зумовлена спрямованістю Державної національної програми “Освіта” (Україна ХХІ століття) на формування національ-ного світогляду шляхом прилучення школярів до вивчення народних традицій і звичаїв та інших соціально значущих надбань української культури, чинником якої виступає і народна фізична культура в змісті культурно-спортивних заходів.
Проблема культурно-спортивної роботи була предметом дослідження багатьох українських і зарубіжних учених в аспектах: теоретичні засади і закономірності ста-новлення та розвитку фізкультурно-оздоровчої роботи зі школяра--ми на ос--но--ві на-----ціо--нальних традицій і звичаїв (К.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ РОБОТИ ЗІ СТАРШОКЛАСНИКАМИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок