Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Регуляція тироксином мієлопоезу та лімфопоезу У ранньому постнатальному періоді

Регуляція тироксином мієлопоезу та лімфопоезу У ранньому постнатальному періоді

Назва:
Регуляція тироксином мієлопоезу та лімфопоезу У ранньому постнатальному періоді
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,76 KB
Завантажень:
101
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
БАБИЧ НАТАЛІЯ ОЛЕГІВНА
УДК 591.133.2:612.119:612.017.1:591.147.1
Регуляція тироксином мієлопоезу та лімфопоезу
У ранньому постнатальному періоді
03.00.13 – фізіологія людини і тварин
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Львів – 2001


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі біохімії Львівського державного медичного університету імені Данила Галицького
Наукові керівники: доктор біологічних наук, професор
Тимочко Михайло Федорович ,
Львівський державний медичний університет
імені Данила Галицького
доктор медичних наук, професор
Скляров Олександр Якович,
Львівський дер-жавний медичний університет імені Данила Галицького завідувач кафедри біологічної хімії
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор
Великий Микола Миколайович,
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця (м. Київ), кафедра біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії
доктор біологічних наук, професор
Смолянінов Борис Вікторович,
Одеський державний аграрний університет, завідувач кафедри фізіології та біохімії сільськогосподарських тварин
Провідна установа: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ
Захист відбудеться “ 21 ” грудня 2001р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.051.14 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79005, м. Львів, вул. Грушевського, 4, біологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, ауд. 333 .
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 17.
Автореферат розісланий “ 20 ” листопада 2001 року.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради, кандидат біологічних наук Д.І.Санагурський
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. З'ясування механізмів регуля-ції тироксином про-цесів мієлопоезу та лімфопоезу є однією з важливих проблем су-часної біології і медицини. Актуальність досліджень у цьому напрямі зумовлена зростанням в Україні час-тоти захворювань, пов’язаних з розладами діяльності щитоподіб-ної залози [Касаткина и др. 1997; Пантелеев и др. 1997; Klugbauer et al. 1998; Thomas et al. 1999; Santoro et al. 2000]. В основі цих захворювань лежать фун-кціональні порушення у багатьох ланках обміну речовин, що зумовлені впливом тиреоїдних гормонів на метаболізм клітин, в тому числі, імуно-компетент-них [Павловський та співавт. 1986; Калиман 1992; Marsh, Erf 1996; Ром-Богуславская и др. 1997; Hulbert 2000]. Важливе значення мають дослі-дження дії тирок-сину на процеси лейкоцитопоезу у неонатальному періоді в зв'язку з висо-кими концентраціями тиреоїдних гормонів у крові ссавців у ранньому постнатальному пе-ріоді [Girard, Ferre 1982; Slebodzinski 1988; Polk 1995].
Дані щодо регуляторної ролі тиреоїдних гормонів у процесах мієлопоезу і лімфопоезу, а також внутрішньоклітинних механі-змів впливу тироксину на фун-кці-онування кровотворних клітин і лейкоцитів є суперечливими [Paavonen 1982; Gupta et al. 1983; Bachman, Mashaly 1987; Monte-cino-Rodri-guez et al. 1996; 1997]. Оскільки в реалізації функціональної активності імунокомпетентних клітин важлива роль належить як синтетичним, так і енергетичним процесам в кро-вотворних клітинах і лейкоцитах, важливими є дослідження вмісту тиреоїдних гормонів в організмі у взаємозв'я-зку з об-мінними, зокрема з окисно-відновними процесами в даних популяціях клі-тин. Відомо, що чутливість клітин до дії тироксину в значній мірі зумовлена наявністю ферменту, який ката-лізує перетво-рення молекул гормону до більш активної форми - трийодтироніну [Kohrle 1994, 2000; Braverman 1994; Larsen 1997; St.Germain 1999; Sabatino et al. 2000], однак функціональні характеристики процесу дейодування тироксину в мієлоїдних клітинах і лейкоцитах тварин на даний час не з'ясовані. Тому актуальними є дослідження активно-сті і властивостей йодотиронін-5’-дейодинази в мієлоїдних клі-тинах кістко-вого мозку і лейкоцитах крові, що дасть можливість з'ясувати роль ти-рок-сину у фо-рмуванні імунної реактивності організму.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Регуляція тироксином мієлопоезу та лімфопоезу У ранньому постнатальному періоді

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок