Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЛЬ ЛІПІДІВ В АДАПТАЦІЇ МОЗКУ РИБ ДО ДІЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ

РОЛЬ ЛІПІДІВ В АДАПТАЦІЇ МОЗКУ РИБ ДО ДІЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ

Назва:
РОЛЬ ЛІПІДІВ В АДАПТАЦІЇ МОЗКУ РИБ ДО ДІЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,52 KB
Завантажень:
195
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
ЧАЙКОВСЬКА Ганна Богданівна
УДК 636:2.577.1:597.551.2
РОЛЬ ЛІПІДІВ В АДАПТАЦІЇ МОЗКУ РИБ ДО ДІЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ
03.00.04 – біохімія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Чернівці – 2005


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник - доктор біологічних наук, професор
Грубінко Василь Васильович,
Тернопільський національний педагогічний
університет імені Володимира Гнатюка
завідувач кафедри загальної біології.
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор
Мещишен Іван Федорович
Буковинський державний медичний університет,
завідувач кафедри медичної хімії;
кандидат біологічних наук
Коновець Ігор Миколайович,
Інститут гідробіології НАН України, відділ
екологічної фізіології водних тварин та іхтіології,
старший науковий співробітник.
Провідна установа: Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, м. Київ.
Захист відбудеться 14 вересня 2005 р. 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 76.051.05 в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича за адресою: вул. Лесі Українки, 25 (III корп., ауд. № 81), Чернівці, 58012, Україна.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за адресою: вул. Лесі Українки, 23, Чернівці, 58012, Україна.
Автореферат розісланий 12 серпня 2005 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Копильчук Г.П.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В організмі риб функціонує складна система біохімічної адаптації, яка формує певний рівень толерантності організму до стресових факторів середовища, включно токсичних. Ця система є набором структурно-метаболічних адаптацій, які забезпечуються практично всіма метаболічними компонентами клітин (Хочачка П., Сомеро Дж., 1988; Грубінко В.В., 1995, Курант В.З., 2003; Столяр О.Б., 2004).
Дослідженнями встановлено, що вміст ліпідів, співвідношення їх окремих фракцій та жирнокислотний склад у мозку тварин при дії екстремальних факторів навколишнього середовища істотно змінюється (Гершанович А.Д., 1991; Болгова О.М., 2000). Ці дані дають підставу вважати, що зміни спрямованості ліпідного обміну є складовою частиною комплексу неспецифічних реакцій у відповідь на будь-яку несприятливу дію, одним із чинників адаптації клітинного метаболізму за умов стресу.
Відомо, що для гідробіонтів серед значної кількості стрес-факторів найбільш небезпечними є солі важких металів (Евтушенко Н.Ю., 1992; Линник П.Н., 1999). Проте, кількісна сторона їх впливу і біохімічні механізми, які лежать в основі відповіді ліпідного обміну, особливо у мозку гідробіонтів, на сьогодні вивчені недостатньо. Вкрай обмежена інформація про вплив важких металів на ліпідний обмін у мозку риб позбавляє екотоксикологічні дослідження значної інформаційної бази біохімічних параметрів риб, які можна використовувати для діагностики екотоксикологічних ситуацій. Даний факт вплинув на вибір теми дисертаційної роботи. Наші дослідження присвячені важливій з теоретичної і практичної точки зору проблемі дослідження впливу розчинених у воді солей свинцю, міді, марганцю та цинку на різні сторони ліпідного обміну в головному мозку риб.
Зв’язок з науковими програмами і темами. Робота виконана в межах науково-дослідницької теми держбюджетної тематики Міністерства освіти і науки України “Токсикоспецифічні адаптації гідробіонтів та водних екосистем до дії іонів важких металів та їх регуляція (2001 – 2003 р., № держреєстрації 0101Y000303).
Мета і завдання дослідження. Метою роботи було з’ясування впливу підвищених концентрацій солей водного середовища (свинцю, міді, цинку та марганцю) на вміст, динаміку та обмін ліпідів у головному мозку коропа та встановлення механізмів формування стійкості нервової системи риб до цих токсикантів.
Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання:
- вивчити особливості накопичення свинцю, міді, цинку та марганцю в головному мозку коропа при підвищеній їх концентрації у водному середовищі;
- встановити вплив іонів свинцю, міді, цинку та марганцю на співвідношення окремих фракцій ліпідів та фосфоліпідів у головному мозку коропа;
- дослідити зміни складу жирнокислотних компонентів ліпідів мозку риб за дії токсикантів;
- вивчити вплив іонів досліджуваних металів на інтенсивність синтезу загальних ліпідів та їх окремих фракцій при використанні у якості попередника [1-14С]-ацетату та особливості його окислення у мозку коропа;
- розглянути можливість використання досліджених параметрів для діагностики небезпечності токсикантів у воді і її якості.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: РОЛЬ ЛІПІДІВ В АДАПТАЦІЇ МОЗКУ РИБ ДО ДІЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок