Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Центри люмІнесценцІЇ І центри захоплення в кристалІЧних системах галоЇднихсполук кадмІю І свинцю

Центри люмІнесценцІЇ І центри захоплення в кристалІЧних системах галоЇднихсполук кадмІю І свинцю

Назва:
Центри люмІнесценцІЇ І центри захоплення в кристалІЧних системах галоЇднихсполук кадмІю І свинцю
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,10 KB
Завантажень:
56
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ЯРИЦЬКА
Лідія Ігорівна
УДК.535.34; 535.373
Центри люмІнесценцІЇ І центри захопленнЯ
в кристалІЧних системах галоЇдних
сполук кадмІю І свинцю
Спеціальність 01.04.10. - фізика напівпровідників і діелектриків
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
ЛЬВІВ - 2001
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Львівському національному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України
НАУКОВИЙ КЕРІВНИК: кандидат фізико-математичних наук, доцент
Глосковська Ніна Костянтинівна Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри загальної фізики;
ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ: доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізики, Лукіянець Богдан Антонович,; національний університет “Львівська політехніка”
доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізики Чорній Зеновій Павлович, Львівський лісотехнічний університет.
ПРОВІДНА УСТАНОВА: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра мікроелектроніки, Міністерство освіти і науки України, м. Чернівці.
Захист відбудеться “23 “ травня 2001 р. о 1530 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.35.051.09 при Львівському національному університеті імені Івана Франка (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 50).
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5).
Автореферат розісланий “19 “ квітня 2001 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор фіз.-мат. наук, професор Л.Ф.Блажиєвський
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Розвиток оптоелектроніки, лазерної техніки та голографія визначає все більш широке використання в науці і техніці сильно анізотропних матеріалів. Властивості різного роду тонких плівок, шаруватих структур і взагалі меж розділу середовищ відіграють визначальну роль в роботі багатьох фізичних приладів. Серед таких об`єктів тверді розчини на основі напівпровідників мають важливе значення, оскільки інородні хімічні елементи можуть створювати в енергетичній схемі матриці або локальні домішкові стани, або призводити до зміни ширини забороненої зони і параметрів кристалічної гратки. Проблема створення нових матеріалів з керованими фізичними властивостями зумовила дослідження оптичних властивостей кристалічних систем, що складаються з галоїдних сполук кадмію CdI2 та CdBr2 і відповідних галоїдних сполук свинцю - PbI2 та PbBr2. Три перших кристали є найбільш типовими представниками великого класу шаруватих матеріалів АІІВ2VII, найбільш характерною властивістю котрих є політипізм: відомо біля 200 політипів CdI2 , біля 140 - CdBr2, біля 40 - PbI2. Політипізм, котрий є ознакою можливості існування в цих кристалах "природної надгратки", стимулює інтерес до наукового дослідження цих кристалів та їх твердих розчинів. Результати цих досліджень важливі також в розв`язанні як проблеми високотемпературної надпровідності, так і в питаннях створення композиційних матеріалів для сучасного напівпровідникового приладобудування.
Досліджувані об`єкти мають широкий спектр застосування: від швидкодіючих сцинтиляторів (в наносекундному діапазоні) - CdI2 та CdI2-PbI2 до середовищ для оптичного запису інформації - CdI2 -Cu та PbI2.
Створення нових матеріалів з наперед заданими властивостями потребує досконалого вивчення структури локальних центрів в цих кристалах, котрі відповідають за специфіку фізичних процесів в них.
Поєднання в даній роботі чутливих методів оптико-люмінесцентних та фотоелектричних досліджень і порівняння їх з теоретичними розрахунками електронної структури дають можливість всебічно дослідити природу центрів люмінесценції і центрів захоплення в кристалічних системах галоїдних сполук кадмію і свинцю.
Зв’язок роботи з науковими програмами. Дисертаційна робота виконана на кафедрі загальної фізики Львівського національного університету імені Івана Франка у відповідності з держбюджетними темами: “Явища, зумовлені складними домішковими центрами та дефектами структурної і локальної неоднорідності в шаруватих кристалах галогенідів свинцю та кадмію” (реєстраційний № 0197U018081) і "Електронні збудження, міграційні і рекомбінаційні процеси в люмінесцентних і світлочутливих матеріалах на основі оксидів і галогенідів металів" (реєстраційний № 0100U001417).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: Центри люмІнесценцІЇ І центри захоплення в кристалІЧних системах галоЇднихсполук кадмІю І свинцю

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок