Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОСОБИСТІСНИЙ ПІДХІД У ДОПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ УЧНІВ ГІМНАЗІЙ З ВИВЧЕННЯМ СХІДНИХ МОВ

ОСОБИСТІСНИЙ ПІДХІД У ДОПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ УЧНІВ ГІМНАЗІЙ З ВИВЧЕННЯМ СХІДНИХ МОВ

Назва:
ОСОБИСТІСНИЙ ПІДХІД У ДОПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ УЧНІВ ГІМНАЗІЙ З ВИВЧЕННЯМ СХІДНИХ МОВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,22 KB
Завантажень:
390
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Інститут педагогіки і психології професійної освіти
Академії педагогічних наук України
Бастун Микола Володимирович
УДК 159.232:373.44:81’243(1-11)
ОСОБИСТІСНИЙ ПІДХІД У ДОПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ УЧНІВ ГІМНАЗІЙ З ВИВЧЕННЯМ СХІДНИХ МОВ
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
Київ – 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України.
Науковий керівник: | доктор психологічних наук, професор,
член-кореспондент АПН України
Балл Георгій Олексійович,
Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України, завідувач лабораторії теорії та методології психології.
Офіційні опоненти: | доктор психологічних наук, професор
Саннікова Ольга Павлівна,
Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського МОН України, завідувач кафедри загальної психології;
кандидат психологічних наук, доцент
Чмут Тамара Купріянівна,
Київський гуманітарний інститут,
професор кафедри менеджменту.
Провідна установа: | Інститут проблем виховання АПН України,
лабораторія трудового виховання і профорієнтації, м. Київ.
Захист відбудеться " 18 " червня 2005 р. об 11.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.451.02 в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України за адресою: Україна, 04060, Київ, вул. М.Берлинського, 9, 5-й поверх, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України за адресою: Україна, 04060, Київ, вул. М.Берлинського, 9.
Автореферат розісланий " 17 " травня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Помиткін Е.О.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність і доцільність дослідження. Оновлення системи освіти є об`єктивною потребою суспільного розвитку. Це оновлення стосується не лише прищеплення учням і студентам тих професійних якостей, які проявлятимуться в об`єктивних результатах їх майбутньої діяльності, а й формування їх суб`єктивного ставлення до обраного виду діяльності, сприяння духовній самореалізації, самоактуалізації особистості.
Характерною ознакою останнього десятиріччя нашої історії є надбання Україною статусу відповідального учасника (суб’єкта) діалогу між Сходом і Заходом. Підготовка фахівців, здатних сприяти утвердженню такого статусу України, вимагає водночас утримання традицій вітчизняного сходознавства і залучення до їх підготовки інноваційних форм навчання. Належна увага має приділятись при цьому й допрофесійній ланці підготовки.
Слід зауважити, що для успішної підготовки до оволодіння професією потрібна мобілізація всіх резервів особистості (Т.Буякас, Д.С’юпер). Особливо це стосується підготовки за сходознавчим профілем (Г.П.Балабанова, І.Ю.Крачковський, А.Ю.Кримський, Т.А.Шумовський).
З огляду на сучасні тенденції розвитку освітніх систем, найадекватнішим засобом, що сприятиме різнобічному розвиткові особистості майбутнього фахівця-сходознавця, є застосування в системі сходознавчої освіти особистісного підходу зі спиранням на загальнопсихологічні здобутки в розумінні особистості.
Особистісний підхід у психології в його експліцитній формі був окреслений у працях таких психологів, як І.Д.Бех, Л.І.Божович, Н.С.Лейтес, С.Д.Максименко, О.М.Пєхота, К.К.Платонов, В.В.Рибалка, В.А.Семиченко, Б.О.Федоришин та інші. Вказані дослідники в своїх роботах спирались на розуміння особистості Л.С.Виготським, С.Л.Рубінштейном, Г.С.Костюком, О.М.Леонтьєвим та ін. Зокрема, важливого значення вони надають уявленням про роль мовлення як вирішального чинника розвитку вищих психологічних функцій (О.Г.Асмолов, Л.С.Виготський, Д.Б.Ельконін, О.О.Леонтьєв, О.Р.Лурія). Належність сходознавства до лінгвістичного кола професій визначає особливу роль комунікативної сфери особистості в професійному становленні фахівця-сходознавця.
Відповідно, важливим аспектом здійснення особистісного підходу в сходознавчій освіті є сприяння розвиткові комунікативної сфери особистості.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ОСОБИСТІСНИЙ ПІДХІД У ДОПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ УЧНІВ ГІМНАЗІЙ З ВИВЧЕННЯМ СХІДНИХ МОВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок