Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗРОБКА, ВИПРОБУВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЖИМІВ І ТЕХНОЛОГІЇ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ РАМНИХ РЕЙОК З ІНДУКЦІЙНОГО НАГРІВУ

РОЗРОБКА, ВИПРОБУВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЖИМІВ І ТЕХНОЛОГІЇ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ РАМНИХ РЕЙОК З ІНДУКЦІЙНОГО НАГРІВУ

Назва:
РОЗРОБКА, ВИПРОБУВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЖИМІВ І ТЕХНОЛОГІЇ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ РАМНИХ РЕЙОК З ІНДУКЦІЙНОГО НАГРІВУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,17 KB
Завантажень:
315
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
ЮШКЕВИЧ Олег Павлович
УДК: 669.14. 018.294: 625.151/: 621.785. 36.545: 001:5
РОЗРОБКА, ВИПРОБУВАННЯ ТА
ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЖИМІВ І ТЕХНОЛОГІЇ
ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ РАМНИХ
РЕЙОК З ІНДУКЦІЙНОГО НАГРІВУ
Спеціальність: 05.16.01 -
"Металознавство та термічна обробка металів"
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
Дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Дніпропетровськ - 1998
Дисертація є рукописом
Робота виконана на кафедрі термічної обробки металів Державної металургійної академії України (м. Дніпропетровськ)
Науковий керівник - доктор технічних наук, професор
ДОЛЖЕНКОВ ІВАН ЄГОРОВИЧ
ДМетАУ, завідувач кафедрою
термічної обробки металів
Офіційні опоненти:
доктор фізико-математичних наук, професор Воробйов Геннадій Михайлович, Приднепровська державна академія будівництва та архітектури, провідний науковий співробітник центральної лабораторії експериментальних досліджень;
кандидат технічних наук Вахрушева Віра Сергіївна, Державний науководослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості міністерства про-мис-лової по-лі-тиці України, завідуюча відділенням матеріалознавства, тех-но-логії термічної обробки, нагріву та охолодження металу.
Провідна установа:
Інститут чорної металургії НАН України, відділ проблем структуротворення та властивостей чорних металів (м. Дніпропетровськ).
Захист відбудеться “08” грудня 1998 р. о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.02 у Державній металургійній академії України (320635,Україна, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 4).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДМетАУ (320635, Україна, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 4).
Автореферат розісланий “06“ листопада 1998 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор технічних наук, професор О.М. Комаров


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Незважаючи на великі успіхи в галузі підвищення стійкості рейок розробленню раціональних технологій зміцнення рамних рейок стрілочних переводів не приділялося належної уваги. В нинішній час, у зв'язку з недостатньою стійкістю рамних рейок, на найнавантаженіших ділянках внутрішньозаводських залізничних шляхів, термін служби стрілочних переводів істотно нижче регламентованого. Найбільш ефективним способом підвищення їхньої стійкості є термозміцнення з нагріву струмами високої частоти (СВЧ). Проте зараз існуюча технологія не забезпечує достатню стабільність службових властивостей, не дозволяє одержати експлуатаційні характеристики рамних рейок, що вимагаються. У зв'язку з цим необхідно проведення досліджень, пов'язаних з вивченням і розробкою технологічних параметрів, режимів та технології термічного зміцнення рамних рейок шляхом експериментальних і теоретичних досліджень, спрямованих на раціональне та економічне витрачання енергоресурсів і металу. При цьому постає потреба вивчення особливостей кінетики фазових перетворень, що відбуваються в зміцненому шарі рейок в процесі нагріву та охолоджування. Ці обставини обумовлюють актуальність досліджень, які пов'язані зі створенням нової технології і режимів термічної обробки рамних рейок з індукційного нагріву.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Окремі результати дисертації наведені в заключних звітах науково-дослідних робіт: "Разработать и освоить усовершенствованную технологию и оборудование упрочнения с нагрева ТВЧ остряков и рамных рельсов", Дніпропетровськ, 1987; "Исследовать, разработать и внедрить усовершенствованную технологию закалки ТВЧ рельсовых деталей в цехе стрелочных переводов", Дніпропетровськ, 1989; "Разработать и испытать оборудование и технологию рационального водовоздушного охлаждения остряков и рамных рельсов", Дніпропетровськ, 1992.
Мета і задачі дослідження. Мета даної роботи полягала в розробці, випробовуванні та впровадженні режимів і технології індукційного термічного зміцнення рамних рейок стрілочних переводів, що працюють в умовах промислових залізниць. Для досягнення поставленої мети вирішили наступні задачі:
-вивчили фактори, що впливають на експлуатаційну стійкість термічно зміцнених з нагріву СВЧ рамних рейок;
-визначили необхідний рівень термічного зміцнення рейок за результатами аналізу умов експлуатації;
-дослідили фізичні закономірності процесу індукційного нагріву, що суттєво впливають на формування аустенітної структури;
-дослідили кінетику фазових перетворень при безперервному нагріванні;
-вивчили зв'язок параметрів індукційного нагріву зі структурою, твердістю і глибиною термозміцненого шару;
-розробили параметри індукційного нагріву рамних рейок;
-вивчили вплив кінцевого структурного стану після нагріву СВЧ на кінетику фазових перетворень при безперервному охолоджені;
-розробили і випробували охолоджувальні прилади для термічного зміцнення рейок з нагріву СВЧ;
-дослідили, розробили та випробували режими термічного зміцнення рамних рейок з високотемпературного індукційного нагріву при їхньому переміщенні у гартівний каретці із завданою швид-кістю.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: РОЗРОБКА, ВИПРОБУВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЖИМІВ І ТЕХНОЛОГІЇ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ РАМНИХ РЕЙОК З ІНДУКЦІЙНОГО НАГРІВУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок