Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ ДЕЦИМЕТРОВОГО ТА МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНІВ У КОМПЛЕКСНОМУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА РЕАКТИВНІ АРТРИТИ

КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ ДЕЦИМЕТРОВОГО ТА МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНІВ У КОМПЛЕКСНОМУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА РЕАКТИВНІ АРТРИТИ / сторінка 4

Назва:
КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ ДЕЦИМЕТРОВОГО ТА МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНІВ У КОМПЛЕКСНОМУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА РЕАКТИВНІ АРТРИТИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,03 KB
Завантажень:
338
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
О. Ясиновського (Одеса, 1999), Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні досягнення валеології і спортивної медицини” (Одеса, 2000), підсумковій науково-практичній конференції, присвяченій 60-річчю від дня народження проф. О.І. Мінакова (Одеса, 2001).
Апробація роботи проведена на розширеному засіданні університетської проблемної комісії “Терапія” та кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб і терапії Одеського державного медичного університету, засіданні клінічного відділу Українського НДІ медичної реабілітації та курортології.
Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 14 наукових робіт (з них 4 статті в наукових журналах, 2 статті у збірках наукових праць, 8 робіт у матеріалах та тезах конференцій).
Структура та обсяг роботи. Робота викладена на 143 сторінках машинопису. Складається із вступу; 5 розділів, присвячених оглядові літератури, матеріалам та методам дослідження і лікування, результатам власних спостережень, обговоренням результатів; висновків; списку використаної літератури, що містить 256 джерел (з них 145 вітчизняних і 111 зарубіжних). Дисертація ілюстрована 37 таблицями та 13 рисунками.
ЗМІСТ РОБОТИ
Обстежено 110 хворих на РеА хламідійної етіології, з них 43 чоловіки і 67 жінок віком від 15 до 75 років. Переважну частину обстежених (53,6%) становили хворі молодого віку (середній вік – 36,83±2,59 років). Діагноз був встановлений за діагностичними критеріями РеА, що запропоновані Німецьким ревматологічним товариством (1995).
Серед обстежених переважали хворі (65,5%) з тривалістю захворювання більше шести місяців, т.т. пацієнти із затяжним та хронічним перебігом хвороби, у третини хворих тривалість захворювання становила 5 і більше років. У більшості пацієнтів (59,1%) відзначався асиметричний характер ураження суглобів, переважно у вигляді поліартриту (70,9%), частіше зустрічалося одночасне ураження суглобів верхніх та нижніх кінцівок (54,5%), дещо рідше відзначався ізольований характер ураження суглобів нижніх кінцівок (40%).
Відповідно до мети та завдань, поставлених у роботі, нами вивчалися такі показники. Для оцінки стану опорно-рухової системи вивчали кількість уражених суглобів, які мали візуальні чи пальпаторні ознаки запальних змін, суглобовий індекс (у балах) (D.M. Ritchie, 1968), вираженість болю у суглобах (у балах), ступінь порушення функції суглобів (ПФС).
Обстеженим хворим робили рентгенологічне дослідження кістково-суглобової системи у вигляді рентгенографії уражених суглобів у стандартних проекціях і оглядової рентгенографії кісток таза.
Ступінь активності запального процесу в обстежених хворих виявляли за загальноприйнятими показниками: загальний білок, білкові фракції сироватки крові, ШОЕ, СРБ, фібриноген, загальноклінічне дослідження крові.
Стан імунного гомеостазу оцінювали шляхом вивчення стану окремих ланок і систем імунітету (К.О. Лебедєв, І.Д. Понякіна, 1990). Проводилося визначення таких показників: кількість лімфоцитів (абсолютна і відносна); популяції лімфоцитів (абсолютне і відносне число Т - і В-лімфоцитів); число 0-лімфоцитів; регуляторні субпопуляції Т-лімфоцитів (Т-хелпери і Т-супресори); показники фагоцитарної активності нейтрофілів (фагоцитарний індекс (ФІ) і фагоцитарне число (ФЧ)); індекс напруженості (ІН); імунорегуляторний індекс (ІРІ), як співвідношення Т-хелпери/ Т-супресори; співвідношення Т-супресори/ Т-лімфоцити, В-лімфоцити/Т-лімфоцити; концентрація імуноглобулінів класів А, М, G; вміст циркулюючих імунних комплексів (ЦІК).
З метою вивчення стану процесів ПОЛ у плазмі крові проводилося визначення дієнової кон’югації (ДК) за методом І.Д. Стальної (1977) та малонового діальдегіду (МДА) (І.Д. Стальна, Т.Г. Гарішвілі, 1977). Стан ферментативної АОС плазми крові оцінювали за активністю ключового ферменту АОС супероксиддисмутази (СОД) (І.Д. Стальна, 1977) та глутатіонредуктази (ГР) (Ф.Є. Путиліна, 1982).
Усі дослідження проводили до початку і після завершення курсу відновлювального лікування.
З метою вироблення критеріїв норми показники, які характеризують ступінь активності запального процесу, імунний статус і стан процесів ПОЛ і АОС були досліджені у 20 практично здорових осіб, що зіставлялися з обстеженими хворими за статтю та віком.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ ДЕЦИМЕТРОВОГО ТА МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНІВ У КОМПЛЕКСНОМУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА РЕАКТИВНІ АРТРИТИ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок