Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕВОЛЮЦІЯ СТРУКТУРИ Й ЗМІСТУ ПРАВА КОРИСТУВАННЯ МОРЕМ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

ЕВОЛЮЦІЯ СТРУКТУРИ Й ЗМІСТУ ПРАВА КОРИСТУВАННЯ МОРЕМ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

Назва:
ЕВОЛЮЦІЯ СТРУКТУРИ Й ЗМІСТУ ПРАВА КОРИСТУВАННЯ МОРЕМ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
38,75 KB
Завантажень:
396
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В.М. КОРЕЦЬКОГО
ШЕМЯКІН Олександр Миколайович
УДК 341.221.2
ЕВОЛЮЦІЯ СТРУКТУРИ Й ЗМІСТУ ПРАВА КОРИСТУВАННЯ МОРЕМ:
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
Спеціальність 12.00.11 – міжнародне право
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук
Київ – 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України (м. Київ).
Науковий консультант
доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент Академії правових наук України,
заслужений діяч науки і техніки України
ДЕНИСОВ Володимир Наумович,
завідувач відділу міжнародного права та порівняльного
правознавства Інституту держави і права ім. В.М. Корецького
Національної академії наук України
Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор,
ВИСОЦЬКИЙ Олександр Федорович,
завідувач кафедри міжнародного приватного права
Міжнародного Соломонового університету
доктор юридичних наук, професор,
БУРОМЕНСЬКИЙ Михайло Всеволодович,
професор кафедри міжнародного права та іноземного законодавства Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого
доктор юридичних наук, доцент,
МЕРЕЖКО Олександр Олександрович,
професор кафедри права Київського національного
лінгвістичного університету
Провідна установа
Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
Захист відбудеться "25" листопада 2005 року о 1430 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .236.03 в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України за адресою: 01601, Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України за адресою: 01601, Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.
Автореферат розіслано "24" жовтня 2005 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Т.І. ТАРАХОНИЧ


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Сучасний розвиток міжнарод-ного морського права свідчить про те, що практично в усіх сферах суспільних відносин, пов’язаних з використанням Світового океану, існує значний масив принципів і норм, дотримання яких є необхідною умовою існування земної цивілізації. Ці правила поведінки держав та міжнародних організацій знаходять свій вияв у міжнародних норма-тивних актах, прийнятих під егідою і в рамках ООН та її спеціа-лізо-ваних установ, насамперед Міжнародної морської організації (IMO), Міжнародної організації праці (ILO), Всесвітньої організації охорони здоров’я (WHO) та ін. Значна роль у вирішенні правових проблем Світового океану належить й міжнародним неурядовим організаціям, які також беруть активну участь у розробці проектів нормативних актів, перш за все, це Міжнародний морський комітет (CMI), Кон-суль-тативний комітет із запобігання забруднення моря нафтою (ACOPS), Балтійська та міжнародна морська рада (BIMCO), Об’єд-нання асоціацій судновласників Європейського Союзу (ECSA), Міжнародна асоціація судновласників Чорноморського регіону (BINSA).
Складність і розгалуженість системи нормативного регулювання у сфері використання Світового океану, її динамічність і здатність вбирати в себе нові явища, створює нагальну потребу в теоретичному осмисленні стану сучасного міжнародного морського права та встановленого ним правового порядку. У свою чергу, вивчення й узагальнення розвитку системи цього порядку дозволяє визначити пер-спективи його подальшої еволюції у напрямку створення для всіх держав рівноправних та сприятливих умов користування морем. Необхідність цього обумовлена й тим, що у 2004 році минув деся-тирічний термін, передбачений статтею 312 Конвенції ООН з морсько-го права 1982 року (далі Конвенція ООН 1982 р.), коли кожна держа-ва-учасниця може запропонувати Генеральному секретарю ООН вне-сти до неї поправки.
Актуальність дослідження зумовлена також необхідністю подальшого зміцнення правових засад діяльності України у Світовому океані, яка, маючи вигідне географічне місце розташування з довжи-ною морських кордонів понад 1000 морських миль і розвинену морську інфраструктуру, може значно розширити свою діяльність у таких сферах, як транспортне використання морських шляхів, розроб-ка живих морських та мінеральних ресурсів, охорона морського середо-вища, проведення морських наукових досліджень та ін.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 Реферат на тему: ЕВОЛЮЦІЯ СТРУКТУРИ Й ЗМІСТУ ПРАВА КОРИСТУВАННЯ МОРЕМ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок