Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ ЯК ОСНОВА ДІАГНОСТУВАННЯ ЙОГО ФАХОВИХ ЯКОСТЕЙ

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ ЯК ОСНОВА ДІАГНОСТУВАННЯ ЙОГО ФАХОВИХ ЯКОСТЕЙ

Назва:
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ ЯК ОСНОВА ДІАГНОСТУВАННЯ ЙОГО ФАХОВИХ ЯКОСТЕЙ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
26,26 KB
Завантажень:
443
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти
АПН України
МРУГА МАРИНА РАШИДІВНА
УДК: 614.23 – 057.86 : [ 001.891.572 + 001.891.32]
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ ЯК ОСНОВА ДІАГНОСТУВАННЯ ЙОГО ФАХОВИХ ЯКОСТЕЙ
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ
2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця.
Науковий керівник доктор педагогічних наук, професор
Булах Ірина Євгенівна,
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, кафедра медичної інформатики та комп’ютерних технологій навчання, завідувач
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України Луговий Володимир Іларіонович,
Інститут вищої освіти АПН України, директор
кандидат педагогічних наук, доцент
Пуцов Володимир Іванович,
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, кафедра теорії та методики післядипломної освіти, завідувач
Провідна установа Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка, кафедра педагогічної майстерності та
освітніх технологій, Міністерство освіти і науки
України, м. Тернопіль
Захист відбудеться “26” квітня 2007 року о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К26.455.01 в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти АПН України за адресою: 04053, м. Київ-53, вул. Артема, 52-А.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України (04053, м. Київ-53, вул. Артема, 52-А).
Автореферат розісланий “24” березня 2007 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Снісаренко О.С.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність обраної теми дослідження.
Система вищої освіти у світі змінюється у відповідь на вимоги сучасного суспільства та ринку праці, які потребують максимально адаптова-них, ефектив-них, конкурентно-спроможних фахівців для забезпечення більш ефективної економіки. Як результат у Європі виник Болонський процес зі створення єдиного євро-пейського простору вищої освіти та науки, спрямований на підвищення конкурентоспро-можності європейської системи вищої освіти в цілому. Пріоритетом Болонського процесу є орієнтація на кінцевий результат – компетентного випускника.
Закон України “Про вищу освіту” ґрунтується на понятті “професійна компетентність” (ПК) при визначенні вимог до випускника та якості вищої освіти, і таким чином орієнтує освіту на здобуття випускниками ПК. Галузевими стандартами вищої освіти України (ГСВО) запроваджується модель ПК фахівця, названа освітньо-кваліфікаційною характеристикою (ОКХ) (наказ МОН України від 31.07.98 №285). Таким чином, компетентнісний підхід в освіті України запроваджується як обов’язковий на державному рівні.
Актуальність визначення та діагностування ПК підтверджується низкою міжнародних та українських освітніх дослідницьких програм і активними науковими розробками з теми. За останні п’ять років в Україні захищено майже 80 дисертацій, в назві яких застосовано слово компетентність (компетенція). 30 робіт пов’язано з ПК. Втім жодне з досліджень не стосується питань ПК лікаря.
В Україні проблеми компетентнос-ті досліджують Бібік Н., Єльнікова Г., Єрмаков І., Овчарук О. (компетентнісний підхід в освіті), Булах І. (оцінювання ПК), Пометун О., Савченко О., Клепко С. (розуміння поняття компетентність), Бігич О., Бірюк О., Хоружа Л. (різновиди компетентності). В Росії – Зимняя И., Кальней В., Хуторской А., Шадриков В., Шишов С. (ключові компетентності), Гришанова Н., Луценко Л., Субетто А., Татур Ю.Г. (ПК). Серед робіт, присвячених ПК фахівців охорони здоров’я, переважають англомовні джерела – Benner P. (ПК ме-дичних сестер), Chambers(ПК стоматоло-гів), Dall’Alba G. (ПК лікаря) – оскільки вітчизняна наукова школа з цих питань лише формується.
Актуальність визначення та діагностування ПК майбутнього лікаря для якісної перебудови системи вищої медичної освіти зумовила вибір теми дослідження „Структурно-функціональна модель професійної компетентності майбутнього лікаря як основа діагностування його фахових якостей”.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ ЯК ОСНОВА ДІАГНОСТУВАННЯ ЙОГО ФАХОВИХ ЯКОСТЕЙ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок