Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗВИТОК ЦЕРКОВНО-ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА НА ЧЕРНІГІВЩИНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

РОЗВИТОК ЦЕРКОВНО-ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА НА ЧЕРНІГІВЩИНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Назва:
РОЗВИТОК ЦЕРКОВНО-ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА НА ЧЕРНІГІВЩИНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,62 KB
Завантажень:
110
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Національна Академія наук України
Інститут історії України
Гейда Ольга Сергіївна
УДК [323+ 93/94](477.51)"1657/1919"
РОЗВИТОК ЦЕРКОВНО-ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА
НА ЧЕРНІГІВЩИНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ –
НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
07.00.01 – історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії та археології України Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент
Коваленко Олександр Борисович,
Чернігівський державний
педагогічний університет
ім. Т. Г. Шевченка,
декан історичного факультету.
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Нестуля Олексій Олексійович,
Полтавський університет
споживчої кооперації України, ректор;
кандидат історичних наук,
старший науковий співробітник
Григор'єва Тетяна Федорівна,
Головна редколегія науково-документальної
серії книг “Реабілітовані історією”, відділ
по розробці архівів ВУНК – ДПУ – НКВС – КДБ.
Провідна установа: Харківський Національний
університет ім. В.Н. Каразіна (кафедра історії України), Міністерство освіти і науки України, м. Харків.
Захист відбудеться 24 червня 2005 р. о 14-00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.235.01 в Інституті історії України НАН України (01001, Київ-1, вул. Грушевського, 4).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту історії України
НАН України (01001, Київ-1, вул. Грушевського, 4).
Автореферат розісланий __23___ травня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор історичних наук Гуржій О.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку українського суспільства помітно зростає інтерес до історичного минулого, що безпосередньо пов'язано з піднесенням національної самосвідомості, пошуком людиною і спільнотою власної ідентичності Особливого значення у цьому контексті набуває історичне краєзнавство, яке, за висловом голови Правління Всеукраїнської спілки краєзнавців академіка П. Тронька, є "дієвим способом глибокого пізнання й всебічного дослідження та вивчення рідного краю". Історична регіоналістика дозволяє "на основі нових архівних документів з позицій історичної правди й об'єктивності заповнити чимало "білих плям", відкрити невідомі досі події й факти, повернути із забуття прізвища реабілітованих діячів, які були викреслені з народної пам'яті" Тронько П. Краєзнавчий рух в Україні: шляхи подальшого розвитку // Український історичний журнал. – 2004. – № 2. – С. 82 – 93..
Минуле Чернігівщини, де, за влучним висловом академіка М. Грушевського, "поховані секрети Старої України і зародки Нової" Грушевський М. Чернігів і Сіверщина в українській історії // Чернігів і Північне Лівобережжя. – К., 1928. – С. 101 – 117., повсякчас приваблювало дослідників. Значних успіхів досягло в регіоні церковно-історичне краєзнавство, під яким ми розуміємо вивчення церковної історії місцевими дослідниками з середовища духівництва, а також викладачами і службовцями духовних навчальних закладів та установ. Але після встановлення радянської влади за умов панування атеїстичної ідеології, церковна історія була витіснена на узбіччя історіографічного процесу. Це спричинило загибель церковних архівів, руйнування пам'яток сакральної архітектури, знищення колекцій церковних старожитностей, нарешті, втрату традицій церковно-історичного краєзнавства як складової вітчизняної історичної науки.
Останнім часом, у зв'язку з відродженням національної державності, духовності та культури, вивчення церковної історії помітно активізувалось. Проте досі не створено комплексної праці, присвяченої розвитку церковно-краєзнавчих студій в Україні й, зокрема, на Чернігівщині. Актуальність даного дисертаційного дослідження зумовлена необхідністю узагальнити і актуалізувати нагромаджений у цій царині досвід, повернути до наукового обігу доробок кількох поколінь фахівців і аматорів церковної старовини.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: РОЗВИТОК ЦЕРКОВНО-ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА НА ЧЕРНІГІВЩИНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок