Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КРИТЕРІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНЕ ТЕСТУВАННЯ В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

КРИТЕРІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНЕ ТЕСТУВАННЯ В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Назва:
КРИТЕРІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНЕ ТЕСТУВАННЯ В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,12 KB
Завантажень:
481
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Південноукраїнський державний педагогічний
університет (м. Одеса) імені К.Д. Ушинського
Івлієва Ольга Михайлівна
УДК 378.937+378.14+371.126
КРИТЕРІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНЕ ТЕСТУВАННЯ
В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ
ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Одеса – 2001
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Ізмаїльському державному педагогічному інституті, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник - кандидат педагогічних наук, професор
Тадіян Стела Іванівна
Ізмаїльський державний педагогічний інститут,
завідувач кафедри математики та інформатики,
проректор з навчально-виховної роботи
Офіційні опоненти - доктор педагогічних наук, професор
Радул Валерій Вікторович,
Кіровоградський державний педагогічний
університет, завідувач кафедри педагогіки
кандидат фізико-математичних наук,
старший науковий співробітник
Солдатенко Микола Миколайович,
Інститут педагогіки і психології професійної
освіти АПН України, завідувач відділу теорії
і практики педагогічної майстерності
Провідна установа – Житомирський державний педагогічний університет
імені І.Франка, кафедра педагогіки, Міністерство
освіти і науки України, м. Житомир
Захист дисертації відбудеться "21" грудня 2001 р. о 9 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.053.01 при Південноукраїнському державному педагогічному університеті (м. Одеса) імені К.Д.Ушинського за адресою: 65029, м. Одеса, вул. Ніщинського, 1.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Південноукраїнського державного педагогічного університету (м. Одеса) імені К.Д.Ушинського за адресою: 65091, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26.
Автореферат розісланий "16" листопада 2001 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Трифонова О.С.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Соціально-педагогічні орієнтири вітчизняної системи вищої освіти на формування інтелектуального потенціалу нації та цілісного розвитку особистості зумовлюють посилення уваги науковців до забезпечення професійної готовності вчителя школи першого ступеня. Адже саме духовна культура, професіоналізм, фахова компетентність учителя початкових класів визначають рівень освіченості та особистісні якості учнів. У зв'язку з цим особливо актуальною і значущою стає проблема створення необхідних і достатніх умов для надбання студентами – майбутніми вчителями вже у стінах вищого педагогічного навчального закладу таких професійно-особистісних якостей, які забезпечують здатність застосовування прогресивних технологій викладання та контролю знань учнів, постійне самовдосконалення.
Незважаючи на посилену дослідницьку увагу науковців до проблеми формування готовності вчителя (Абдулліна О.А., Богуш А.М., Дурай-Новакова К.М., Карпова Е.Е., Кічук Н.В., Курлянд З.Н., Ліненко А.Ф., Максименко С.Д., Мороз О.Г., Нагорна Г.О., Тарасевич Н.М., Хмелюк Р.І., Хомич Л.О., Цокур О.С. та ін.), окремі її аспекти залишаються недостатньо вивченими. Так, аналіз педагогічних досліджень і доробок учених у суміжних галузях наукових знань свідчить про те, що здебільшого вивчено вплив вузівських психолого-педагогічних навчальних дисциплін на формування готовності майбутнього вчителя, натомість можливості загальнонавчальних та спеціальних навчальних предметів в інтенсифікації процесу особистісно-професійного становлення педагогів досліджені мало.
Дисциплінам природничо-математичного циклу, за даними науковців, належить визначна роль у формуванні інтегральних умінь та навичок майбутніх учителів (аналізу, виділення головного та другорядного, встановлення причинно-наслідкових зв'язків, побудова міркувань індуктивного та дедуктивного характеру, порівняння), а також їхнього логічного мислення та алгоритмічної культури (Володін Б.В., Гладюк Т.В., Гончаренко С.У., Захарова І.О., Ковальчук В.Ю., Колягін Ю.М., Мордкович А.Г., Романишина Л.М., Чайка В.М., Швед М.С. та ін.).
Усвідомлення протиріч, властивих процесу підготовки спеціалістів у вищій школі, спонукало до пошуку нових підходів щодо активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, підвищення рівня їхньої фахової підготовки, професійно-педагогічного мислення, вироблення стійкої потреби в постійному самовдосконаленні.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: КРИТЕРІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНЕ ТЕСТУВАННЯ В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок