Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ СИРОВИНИ ТА ТОВАРІВ В ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ СИРОВИНИ ТА ТОВАРІВ В ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Назва:
УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ СИРОВИНИ ТА ТОВАРІВ В ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,29 KB
Завантажень:
263
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ
Тупчій Валентина Анатоліївна
УДК 67.03:642.5.024.32
УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ СИРОВИНИ ТА ТОВАРІВ В ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Спеціальність 08.07.05 економіка торгівлі та послуг
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Харківському державному університеті харчування та торгівлі Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник кандидат економічних наук, професор
Оспіщев Віктор Іванович,
Харківський державний університет харчування та торгівлі,
завідувач кафедри фінансів
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Виноградський Микола Данилович,
Університет туризму, економіки та права,
завідувач кафедри економіки і маркетингу,
туризму та готельного господарства
кандидат економічних наук, доцент
Огуй Наталя Іванівна,
Полтавський університет споживчої кооперації України,
завідувач кафедри економіки підприємства
Провідна установа Донецький державний університет економіки і торгівлі
ім. М. Туган-Барановського, кафедра економіки підприємства,
Міністерство освіти і науки України, м. Донецьк
Захист дисертації відбудеться “6“ червня 2006 року о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.088.02 Харківського державного університету харчування та торгівлі за адресою:
61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333, ауд. 45.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного університету харчування та торгівлі за адресою:
61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333.
Автореферат розісланий “5” травня 2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Н.Л. Савицька
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Сучасний період розвитку української економіки вимагає від суб’єктів господарювання прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та ризику. Базовою передумовою ефективного функціонування підприємств ресторанного господарства є достатній обсяг, раціональне використання й ефективне управління запасами сировини та товарів. Підприємствам ресторанного господарства необхідно розглядати управління запасами як один з елементів своєї стратегії, яка спрямована на успішне функціонування в ринковому середовищі та сприятиме підвищенню конкурентоспроможності підприємства.
Дослідженню питань теорії та методології управління запасами присвячено праці багатьох відомих зарубіжних вчених-економістів: Дж. Букана, Е. Кенігсберга, П. Зерматі, М. Ліндерса, Х. Фірона, А.Р. Радіонова, Н.Д. Фасоляка, М.М. Дарбіняна, Ю.І. Рижикова, Л.П. Наговіциної, Ю.Г. Гризанова, Б.А. Анікіна, В.І. Сергійова. Вагомий внесок у дослідження зазначених питань зробили такі вітчизняні вчені як: А.А. Мазаракі, Л.О. Лігоненко, Н.М. Ушакова, М.Д. Виноградський, Н.О. Власова, Л.О. Омельянович, І.О. Бланк, О.А. Круглова та інші. Дослідженням безпосередньо в підприємствах ресторанного господарства за цим напрямком присвячені праці Н.А. П’ятницької, О.П. Єфімової, Л. Солошенко.
Водночас, не дістала належного висвітлення низка принципово важливих питань, пов’язаних з управлінням запасами в підприємствах ресторанного господарства з урахуванням галузевої специфіки і сучасного стану економічного середовища. Недостатньо розроблено методичні підходи, критерії оптимізації розміру запасів, питання пов’язані з комплексним, всебічним дослідженням факторів, які впливають на оборотність запасів сировини та товарів, а також з формуванням адекватної сучасним ринковим умовам стратегії управління запасами.
Теоретико-методична та практична значущість вирішення визначених проблемних питань, недостатня їх наукова та прикладна розробка зумовлює актуальність теми дисертаційної роботи, логіку її побудови, цільову спрямованість, завдання та напрямки дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обрана тема дисертації пов’язана із загальною тематикою наукових досліджень кафедр економіки підприємств харчування та торгівлі і фінансів Харківського державного університету харчування та торгівлі, де виконана дисертація, зокрема, з держбюджетними науково-дослідними темами: №14-01-03Б “Фінансова стійкість підприємств торгівлі” (особистий внесок полягає у досліджені стану та динаміки розвитку запасів підприємств); №23-02-04Б “Фінансовий механізм підвищення ефективності підприємств торгівлі” (особистий внесок полягає в обґрунтуванні системи показників ефективності використання запасів товарів); №14-05-07Б, державний реєстраційний №0105U002144 “Оцінка фінансового стану та вдосконалення фінансового планування на підприємствах харчування” (особистий внесок полягає у визначенні та дослідженні факторів, які впливають на розмір запасів в підприємствах харчування).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ СИРОВИНИ ТА ТОВАРІВ В ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок