Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Квазіструктурний склад та точкові дефекти мінералів групи шпінелі

Квазіструктурний склад та точкові дефекти мінералів групи шпінелі

Назва:
Квазіструктурний склад та точкові дефекти мінералів групи шпінелі
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,39 KB
Завантажень:
44
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Нємий Степан Михайлович
УДК 549.7+548.3
Квазіструктурний склад та точкові дефекти мінералів групи шпінелі
Спеціальність 04.00.20 – мінералогія, кристалографія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата геологічних наук
Львів – 2000
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Івано-Франківському державному технічному університеті нафти і газу, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор геолого-мінералогічних наук, професор
Адаменко Олег Максимович,
Івано-Франківський державний технічний університет
нафти і газу, завідувач кафедри екології
Офіційні опоненти: доктор геолого-мінералогічних наук, професор
Павлишин Володимир Іванович,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри мінералогії, геохімії та петрографії
кандидат геолого-мінералогічних наук
Скакун Леонід Зіновійович,
Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри мінералогії
Провідна установа: Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, м. Львів
Захист дисертації відбудеться “ 18 ” грудня 2000 року о 1530 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.04 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79005, м. Львів, вул. Грушевського, 4.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, вул. Драгоманова, 5).
Автореферат розісланий “ 17 ” листопада 2000 року.
Учений секретар спеціалізованої
вченої ради, канд. геол.-мін. наук Сливко Є.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Квазіструктурний метод досліджень, засновником якого є докт. хім. наук, проф. С.С.Лісняк, є принципово новим і перспективним. Початок його розвитку припадає на кінець 80-х років ХХ століття, до цього часу він застосовувався переважно в неорганічній хімії. Використання цього методу в мінералогії здійснюється вперше. На відміну від кристалохімічних досліджень, квазіструктурний метод дає нову інформацію про фізико-хімічні властивості мінералів. За його допомогою можна визначити природу та концентрацію точкових дефектів, які часто зумовлюють фізико-хімічні властивості мінералів (електричні, магнітні, оптичні, реакційну здатність, каталітичну активність та ін.).
Вивчення мінералів групи шпінелі має наукове і практичне значення. Зокрема, хромшпінеліди є пошуковою ознакою родовищ хроміту в ультраосновних породах, алмазів у кімберлітах, супутниками платинових металів. Родовища хроміту й магнетиту є сировинною базою для металургійної та хімічної промисловостей. Вивчення мінералів групи шпінелі як акцесорних викликає зацікавлення, оскільки вони відображають умови кристалізаціїї магматичного розплаву. Особливе значення мають синтетичні сполуки структури шпінелі, вивчення яких необхідне не тільки для моделювання процесів, що відбуваються в природних мінералах, а й для створення нової кераміки, конструкційних матеріалів електронної техніки (напівпровідники, п’єзо- і сегнетоелектрики, люмінофори, тверді електроліти, надпровідникові сплави та ін.).
Створення нових безвідходних ресурсо- та енергозберігаючих технологій в металургії та хімії шпінельвмісної сировини потребує глибоких фізико-хімічних досліджень у цій області.
Розв’язання таких проблем за допомогою квазіструктурних досліджень відкриває нові можливості практичного використання мінералів групи шпінелі.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в лабораторіях кафедри загальної геології, хімії та науково-дослідного інституту екологічної безпеки та природних ресурсів при Івано-Франківському державному технічному університеті нафти і газу.
Дисертаційне дослідження є складовою частиною комплексних науково-технічних програм Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України “Дослідження хромшпінелідів метаморфізованих ультраосновних порід Білозерського синклінорію Українського щита” та Наукової ради з проблеми “Неорганічна хімія” НАН України “Кристалоквазіхімічне прогнозування природи точкових дефектів, нестехіометрії та властивостей неорганічних сполук типу шпінелей і гранатів”.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: Квазіструктурний склад та точкові дефекти мінералів групи шпінелі

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок