Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ Засуджених В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ Засуджених В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Назва:
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ Засуджених В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,64 KB
Завантажень:
256
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
ЛУКАШЕВИЧ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ
УДК 343.9
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ Засуджених В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
Спеціальність: 12.00.08—кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Харків – 2001


Дисертація є рукописом.
Робота виконана на кафедрі кримінології та кримінально-виконавчого права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник:
доктор юридичних наук, професор Голіна Володимир Васильович, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, завідуючий кафедрою кримінології та кримінально-виконавчого права.
Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, професор Шакун Василь Іванович, Національна академія внутрішніх справ України, головний науковий співробітник (м. Київ);
- кандидат юридичних наук, доцент Севост’янов Володимир Петрович, Національний університет внутрішніх справ МВС України, доцент кафедри кримінального процесу (м. Харків).
Провідна установа — Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, кафедра кримінального права та кримінології (м. Київ).
Захист відбудеться 02 листопада 2001 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77).
Автореферат розісланий 28 вересня 2001 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Битяк Ю.П.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Закріплення Консти-туцією України побудови правової демократичної держави ставить перед фахівцями різних галузей знань важливі теоретичні і прак-тичні завдання. Неостаннє місце тут повинні займати і кримінологічні дослідження, які можуть і повинні бути могутнім підгрунтям для законотворчості, розроблення кримінальної політики держави та теоретичних передумов попередження злочинності, об-грунтування і практичного втілення заходів попередження злочин-ності як на загальносоціальному, так і на спеціально-кримінологічному рівні.
Важливе місце в попередженні злочинності в системі дер-жавних інститутів займають органи та установи кримінально-виконавчої системи. Однією із задач, що покладені на них, є — поряд з діяльністю по виконанню кримінального покарання у ви-гляді позбавлення волі — попередження злочинності серед осіб, що відбувають покарання, протидія професіоналізації і консолідації злочинців, зменшення впливу кримінальних субкультурних традицій на широкі верства засуджених, профілактика рецидиву та протидія рецидивній злочинності. Відомча замкненість органів, що виконують покарання, за-критість даних про їх роботу і про стан злочинності в місцях позбав-лення волі сприяють тому, що вони фактично ізольовані від гро-мадських та державних органів та інститутів. Законодавча практика, що стосується діяльності органів та установ виконання покарань, на жаль, мало в чому спирається на численні кримінологічні дослідження, міжнародний досвід і тор-кається лише питань виховного і виправно-трудового впливу на за-суджених, не зачіпаючи самої системи виконання кримінальних по-карань і попередження злочиннсоті засуджених в місцях позбавлення волі.
Проблемам попередження злочинності, безумовно, приділено багато уваги у працях відомих українських і російських вчених: Ан-тоняна Ю.М., Багрій-Шахматова Л.В., Бандурки О.М., Гло-точкина А.Д., Голіни В.В., Гульдана В.В., Гурова О.І., Даньшина І.М., Демент’єва С.І., Джужі О.М., Долго-вої А.І., Єлєонського В.А., Закалюка А.П., Зелинського А.Ф., Зеле-нецького В.С., Каль-мана О.Г., Карпеца І.І., Кирилюка О.В., Костенка О.М., Костицького М.В., Ла-новенка І.П., Лебєдєва С.Я., Лунєєва В.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ Засуджених В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок