Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕЛЕКТРОННО-ІОННІ ПРОЦЕСИ НА МІЖФАЗНІЙ ГРАНИЦІ АКТИВОВАНИЙ ВУГЛЕЦЬ/ЕЛЕКТРОЛІТ

ЕЛЕКТРОННО-ІОННІ ПРОЦЕСИ НА МІЖФАЗНІЙ ГРАНИЦІ АКТИВОВАНИЙ ВУГЛЕЦЬ/ЕЛЕКТРОЛІТ

Назва:
ЕЛЕКТРОННО-ІОННІ ПРОЦЕСИ НА МІЖФАЗНІЙ ГРАНИЦІ АКТИВОВАНИЙ ВУГЛЕЦЬ/ЕЛЕКТРОЛІТ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,41 KB
Завантажень:
56
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І науки УКРАЇНИ
прикарпатський національний університет
імені василя стефаника
МЕРЕНА Роман Іванович
УДК 538.971
ЕЛЕКТРОННО-ІОННІ ПРОЦЕСИ НА МІЖФАЗНІЙ ГРАНИЦІ АКТИВОВАНИЙ ВУГЛЕЦЬ/ЕЛЕКТРОЛІТ
01.04.18 – фізика і хімія поверхні
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Івано-Франківськ – 2008


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі матеріалознавства і новітніх технологій Прикарпатського національ-ного університету імені Василя Стефаника Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: кандидат фізико-математичних наук,
старший науковий співробітник,
Будзуляк Іван Михайлович,
Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника.
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор
Лукіянець Богдан Антонович,
Національний університет “Львівська політехніка”,
професор кафедри інженерного матеріалознавства і прикладної фізики;
доктор фізико-математичних наук, професор
Куницький Юрій Анатолійович,
Технічний центр НАН України,
завідувач відділу фізики наноструктурних матеріалів.
Захист відбудеться “27” червня 2008 р. об 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .051.06 у Прикарпатському національ-ному університеті імені Василя Стефаника за адресою: 76025, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 79, конференц-зал Будинку вчених.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (76025, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, ). Відгуки просимо надсилати за адресою: вул. Шевченка, , м. Івано-Франківськ, 76025, Україна.
Автореферат розісланий “24” травня 2008 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Г.О. Сіренко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В останні роки ведуться інтенсивні дослідження властивостей нанопористих активованих вуглецевих матеріалів (АВМ), що використовуються для формування електродів конденсаторів, які працюють за принципом заряду/розряду подвійного електричного шару (ПЕШ) або електрохімічних конденсаторів (ЕК). Маючи велику питому поверхню та відповідний розподіл пор за розмірами, такі вуглецеві матеріали здатні забезпечувати високі питомі енергетичні характеристики цих пристроїв. Оскільки ємність ЕК визначається ємністю ПЕШ, яка, в свою чергу, істотно залежить від адсорбційної взаємодії йонів електроліту в порах і, відповідно, від співвідношення між розподілом пор за розмірами та ефективним радіусом йона, то тільки детальне вивчення впливу умов і режимів модифікації активованого вугілля на електрохімічні процеси в ПЕШ дасть змогу ціленаправлено отримувати АВМ необхідної якості. Зважаючи на те, що електроліти повинні мати високу напругу декомпозиції, малий внутрішній опір, хімічну індиферентність і значну діелектричну проникливість, їх вибір є досить обмежений. Отже, ефективно впливати на електронно-йонні процеси в ПЕШ можна через модифікацію АВМ, застосовуючи хімічну та термічну модифікації.
Не дивлячись на значну кількість робіт, присвячених вивченню АВМ, повних і систематичних досліджень їх поведінки в електролітах та процесів утворення і функціонування відповідного ПЕШ явно недостатньо. Особливо це стосується АВМ, отриманих з рослинної сировини, які знаходять широке використання у конденсаторобудуванні як матеріал електродів. Виходячи з цього, розробка нових методик модифікації АВМ, проведення комплексу фізико-хімічних досліджень закономірностей зміни тонкої структури цих матеріалів, кінетики та механізмів структурних перетворень в них під дією зовнішніх чинників визначає актуальність обраної теми дисертаційного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. Дисертаційна робота виконана в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника в рамках наукових програм Національної Академії наук України та досліджень, пов’язаних з науковою тематикою Міністерства освіти і науки України, а саме:–
“Наноматеріали в новітніх пристроях генерування і накопичення електричної енергії” (№ 0107U001381),–
“Фізико-хімічні закономірності формування інтеркаляційних низько-розмірних структур для молекулярної електроніки” (№ U002449);–
“Дослідження особливостей електронно-йонних процесів в нано-дисперсних і нанокомпозитних структурах на основі оксидів металів і металоїдів” (№ U002441),
а також в рамках міжнародного проекту:–
“Розробка лазерних і комбінованих інтеркаляційних методів для нанотехнологій низькорозмірних структур” №1709 (УНТЦ).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ЕЛЕКТРОННО-ІОННІ ПРОЦЕСИ НА МІЖФАЗНІЙ ГРАНИЦІ АКТИВОВАНИЙ ВУГЛЕЦЬ/ЕЛЕКТРОЛІТ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок