Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕКОЛОГІЧНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ (TRITICUM AESTIVUM L.) В АГРОФІТОЦЕНОЗАХ ПОЛІССЯ

ЕКОЛОГІЧНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ (TRITICUM AESTIVUM L.) В АГРОФІТОЦЕНОЗАХ ПОЛІССЯ

Назва:
ЕКОЛОГІЧНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ (TRITICUM AESTIVUM L.) В АГРОФІТОЦЕНОЗАХ ПОЛІССЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,93 KB
Завантажень:
11
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІЩУК ОКСАНА ВАСИЛІВНА
УДК 504.73:631.95:633.111(477.41/.42)
ЕКОЛОГІЧНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ (TRITICUM AESTIVUM L.)
В АГРОФІТОЦЕНОЗАХ ПОЛІССЯ
03.00.16. – екологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Житомир – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі ”Державний агроекологічний університет”
Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Борисюк Борис Васильович,
Державний агроекологічний університет,
доцент кафедри загальної екології
Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор
Веремеєнко Сергій Іванович,
Національний університет водного господарства та
природокористування,
декан факультету екології та природокористування
доктор біологічних наук, професор, академік УААН
Патика Володимир Пилипович,
Інститут мікробіології і вірусології
ім. Д. К. Заболотного НАН України,
завідувач відділу фітопатогенних бактерій
Захист відбудеться “10” жовтня 2007 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 14.083.01 у Державному агроекологічному університеті Міністерства аграрної політики України за адресою: вул. Старий бульвар, 7, м. Житомир, 10008.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державного агроекологічного університету за адресою вул. Старий бульвар, 7, м. Житомир, 10008.
Автореферат розісланий “5” вересня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Побірський М.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Одним із шляхів максимальної реалізації потенціалу продуктивності сортів м’якої і твердої пшениці та стабілізації виробництва продовольчого зерна в Україні є впровадження у виробництво регіонально адаптованих технологій вирощування цієї культури (М.В. Зубець та ін., 2004). Основні площі пшениці ярої зосереджені на Півдні та Сході України. Водночас у зв’язку зі зміною клімату та використанням нових сортів адаптивних до агроекологічних умов пшениця яра може давати на Поліссі високі врожаї. Головна проблема вирощування пшениці ярої в зоні Полісся пов’язана з низькою родючістю ґрунту, яка зумовлена незадовільними агрохімічними, агрофізичними і біологічними властивостями (висока кислотність ґрунту, ущільнення, незадовільні повітряний та водний режими і т.д.). В останні 25-30 років науковці значну увагу приділяють розробці та вдосконаленню основних технологічних операцій вирощування пшениці ярої. Проте обсяг і якість врожаю пшениці ярої залежить тільки в певній мірі від рівня агротехніки, застосування добрив тощо (А.І. Бараєв, 1965, 1974, 1975; М.В Зубець, 2004). Здебільшого ці показники визначаються ступенем її екологічної толерантності до абіотичних і біотичних факторів навколишнього середовища. У відношенні до дії різних екологічних факторів кожний вид (сорт) має певні межі толерантності або так звані зони оптимальних, мінімальних і максимальних значень параметрів.
За будь-яких економічних обставин для ефективного ведення зернового господарства в Україні є необхідність пошуку нових, більш раціональних шляхів підвищення врожаю, в основу яких покладена агроекологічна оцінка впливу та максимальне врахування природних чинників, що визначають продуктивність пшениці, а також управління антропогенними процесами для встановлення оптимальних параметрів. Реалізація цієї концепції дозволить практично забезпечити сталі та високі збори врожаю пшениці ярої в умовах Полісся.
Зв’язок роботи з науковими програмами. Дисертаційну роботу виконано згідно з планом науково-дослідної роботи відділу алелопатії Національного ботанічного саду НАН України ”Фізіолого-біохімічні основи формування композицій та адаптації вищих рослин до алелопатично-активних сполук” розділу ІІІ „Взаємодія інтродукованих видів рослин з ризосферними мікроорганізмами” (шифр теми 2.3.7.334) і НТП „Землеробство” підпрограми „Системи землеробства в зоні Лісостепу та Полісся” (номер державної реєстрації 0106U0009283).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ЕКОЛОГІЧНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ (TRITICUM AESTIVUM L.) В АГРОФІТОЦЕНОЗАХ ПОЛІССЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок