Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Назва:
МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,27 KB
Завантажень:
120
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА
CАЮН АЛЛА ОЛЕКСАНДРІВНА
УДК 656.96: 658.8.011.1
МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Спеціальність 08.00.04 –Економіка та
управління підприємствами
( за видами економічної діяльності )
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2007
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі маркетингу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Міністерства освіти і науки України, м. Київ
Науковий керівник : доктор економічних наук, професор
Куденко Наталія Володимирівна,
Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана,
професор кафедри маркетингу
Офіційні опоненти : доктор економічних наук, професор
Решетілова Тетяна Борисівна
Національний гірничий університет,
завідувач кафедри маркетингу
кандидат економічних наук, доцент
Норіцина Наталія Іванівна
Київський національний університет
імені Вадима Гетьмана,
доцент кафедри економіки підприємств

Захист відбудеться “20” вересня 2007р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.03 Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана за адресою: 03680, м.Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд.203.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська 49-Г, корп.2, ауд. 601.
Автореферат розісланий “16” серпня 2007р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат економічних наук, професор О.С. Федонін
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Дослідження тенденцій розвитку ринку транспортних послуг та їх впливу на вибір стратегічних альтернатив підприємства тісно пов’язано з вирішенням проблемних питань, які виникають при функціонуванні виробничих підприємств та їх взаємодії з транспортно-експедиційними підприємствами. Маркетингові стратегії підприємства-виробника та обслуговуючого його транспортно-експедиційного підприємства конкретизуються в комплексі взаємовигідних стратегічних рішень, причому різноманітність ринкових ситуацій унеобхіднює різноманітність комбінацій комплексу маркетингових засобів, важливими з яких є узгодження тарифів, аналіз точок беззбитковості підприємств у логістичній системі їх взаємодії. Оптимальним у контексті розв’язання цього завдання є комплекс стратегічних рішень, який з найбільшою ймовірністю за найменших витрат дозволяє досягти поставлених цілей маркетингу підприємства.
Дослідження зазначеної проблематики знаходять широке відображення у наукових працях таких вчених, як Г. Абрамішвілі, М. Альберт, І. Ансофф, Г. Ассель, Г. Армстронг, А. Войчак, В. Вонг, Є. Голубков, , Є. Дихтль, А. Кальченко, І. Крилов, Ф. Котлер, І. Кретов, Н. Куденко, Ж. Ламбен, С. Маджаро, М. Мак – Дональд, М. Мескон, В. Назаренко, К. Плужніков, О. Соколов, Д. Сондерс, В. Прауде, Ф. Хедоурі, Д. Хассі, Х. Хершген, Г. Шмаллен, С. Яндієв. Разом з тим, недостатньо дослідженими залишаються питання взаємодії підприємства-виробника і транспортно-експедиційного підприємства. Маркетинговий стратегічний вибір здійснюється в умовах ризику. Тому зростає роль методів математичного моделювання, які дозволяють прийняти оптимальне стратегічне рішення при обмеженій інформації про можливі стани зовнішнього середовища. Отже, виходячи із загальної стратегії діяльності транспортно-експедиційного підприємства на цільовому ринку транспортних послуг, рівня конкурентної боротьби, потрібно сформувати оптимальну функціональну стратегію.
Актуальність цих проблемних питань зумовила вибір теми дисертації, визначила об’єкт, предмет, мету, наукові завдання та логіко-структурну побудову дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт кафедри маркетингу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана на тему „Удосконалення маркетингової діяльності в умовах трансформаційної економіки” (державний реєстраційний номер № 0103U004765) – автором розроблено підрозділ „Підвищення ефективності функціонування транспортно-експедиційного підприємства, як основи стратегічного розвитку ринку транспортних послуг України”.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок