Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВПЛИВ ЗАСТОСУВАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА АГРОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЛУЧНО-ЧОРНОЗЕМНОГО ГРУНТУ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ КУКУРУДЗИ НА СИЛОС В УМОВАХ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

ВПЛИВ ЗАСТОСУВАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА АГРОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЛУЧНО-ЧОРНОЗЕМНОГО ГРУНТУ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ КУКУРУДЗИ НА СИЛОС В УМОВАХ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Назва:
ВПЛИВ ЗАСТОСУВАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА АГРОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЛУЧНО-ЧОРНОЗЕМНОГО ГРУНТУ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ КУКУРУДЗИ НА СИЛОС В УМОВАХ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,10 KB
Завантажень:
467
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Роспутний Олександр Дмитрович
УДК 631.8.032.61:633.15 (477)
ВПЛИВ ЗАСТОСУВАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА АГРОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЛУЧНО-ЧОРНОЗЕМНОГО ГРУНТУ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ КУКУРУДЗИ НА СИЛОС В УМОВАХ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
06.01.04 – агрохімія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

Київ - 2003


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Національному аграрному університеті Кабінету Міністрів України
Науковий керівник:
доктор сільськогосподарських наук, професор, академік УААН Городній Микола Михайлович, Національний аграрний університет, завідувач кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О. І. Душечкіна
Офіційні опоненти:
доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент УАЕН Дегодюк Едуард Григорович, Інститут землеробства УААН, головний науковий співробітник відділу агрохімії та фізіології рослин
кандидат сільськогосподарських наук, доцент Купчик Віктор Іванович, Білоцерківський державний аграрний університет, доцент кафедри агрохімії та грунтознавства
Провідна установа:
Інститут агроекології та біотехнології, відділення агроекології, Українська академія аграрних наук, м. Київ
Захист відбудеться “25 лютого 2003 р. о 12.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.04 в Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв оборони, 15, навчальний корпус 3, аудиторія 65.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв оборони, 13, навчальний корпус 4, к. 41.
Автореферат розісланий “24” січня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Балабайко В.Ф.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Кукурудза має високий потенціал врожайності зерна та зеленої маси, проте сучасні технології не забезпечують максимальну реалізацію біологічних можливостей кукурудзи в умовах її вирощування. Фактична врожайність силосної маси цієї культури значно відстає від її потенційних можливостей. Тому важливо використовувати з максимальною ефективністю всі фактори інтенсифікації її вирощування, в тому числі створення зональних технологій вирощування оптимальних по структурі та фотосинтетичній активності посівів, раціональний водний та поживний режими ґрунту та інші елементи технології, що забезпечують краще засвоєння кукурудзою сонячної радіації і формуванню максимальної кількості сухої речовини.
Система удобрення основних сільськогосподарських культур, в тому числі кукурудзи на силос, на сьогоднішній день достатньо вивчена і добре висвітлена в роботах вітчизняних і зарубіжних вчених (Горшков П.O., Минєєв В.Г., Власюк П.A., Weilaid R.T., Rithie S.W., Hanwey J.J.)
Проте нові економічні відносини і цінова політика на добрива в умовах земельної реформи на селі вимагають пошуку раціональних шляхів з вигодою для виробника та при забезпеченні розширеного відтворення родючості ґрунтів.
Зокрема, при недостатньому забезпеченні сільськогосподарського виробництва мінеральними добривами, особливо актуальним є питання впливу незбалансованого живлення на поживний режим ґрунту, його біологічну активність та формування врожаю.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. В дисертаційну роботу ввійшли дослідження автора, виконані на агрономічній дослідній станції Національного аграрного університету згідно науково-технічних тем: “Оптимізація живлення рослин та біоконверсія відходів” (державний реєстраційний номер 0198U007253) та “Агроекологічне обґрунтування та агрохімічне забезпечення використання добрив на лучно-чорноземних ґрунтах північної частини Лісостепу України” (державний реєстраційний номер 0100U002832).
Мета та завдання досліджень. Мета роботи полягає у вивченні впливу тривалого застосування добрив на агрохімічні агрофізичні та фізико-хімічні показники лучно-чорноземного ґрунту та продуктивність кукурудзи на силос в зерно-буряковій сівозміні в Північному Лісостепу України.
Відповідно до мети вирішувались такі завдання:
-
визначення впливу застосування добрив на агрохімічні, агрофізичні та фізико-хімічні показники лучно-чорноземного ґрунту;
-
вивчення впливу застосування мінеральних добрив на мікробіологічну активність ґрунту та характер розвитку кореневої системи кукурудзи гібриду Одеський 80-МВ;
-
встановлення оптимальних доз добрив, які забезпечать максимальну урожайність з високими показниками якості;
-
визначити агрохімічну, економічну та енергетичну ефективність застосування добрив в зерно-буряковій сівозміні в північному Лісостепу України.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ВПЛИВ ЗАСТОСУВАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА АГРОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЛУЧНО-ЧОРНОЗЕМНОГО ГРУНТУ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ КУКУРУДЗИ НА СИЛОС В УМОВАХ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок