Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СИСТЕМ

Загрузка...

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СИСТЕМ / сторінка 3

Назва:
ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СИСТЕМ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
35,45 KB
Завантажень:
132
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 

Реалізація зазначеної мети дисертаційної роботи обумовила необхідність вирішення наступних задач:
визначення на основі нових теоретико-методологічних підходів суттєвості категорій виробничо-територіальних систем та їх місця і ролі в системі категорій ефективного розвитку економіки регіону;
розгляду актуальних питань і напрямків реформування економічного середовища виробничих систем і обгрунтування умов збалансованого розвитку економіки регіону;
обгрунтування нових підходів до оцінки основних чинників розвитку і формуванню економічних регуляторів виробничої діяльності складових виробничо-територіальних систем;
визначення економічних умов освоєння виробничих потенціалів і характеру змін результатів розвитку виробничих систем в умовах трансформації суспільних відносин;
розробки науково-методичних положень з формуванню економічних стимуляторів розвитку виробничо-територіальних систем, які грунтуються на використанні елементів відносин розподілу;
проведення аналізу, визначення тенденцій та комплексної оцінки впливу основних чинників виробництва на показники розвитку виробничо-територіальних систем;
визначення методичних підходів до формування окремих елементів механізму інтенсифікації використання основних чинників виробництва у вугільних територіальних системах;
обгрунтування методичних рішень щодо використання спеціального режиму господарювання як інструменту економічного розвитку виробничо-територіальних систем.
Вирішення поставлених задач, досягнення мети наукового дослідження визначили структуру, зміст і послідовність викладення отриманих результатів у дисертаційній роботі.
Об'єктом дослідження слугували економічне середовище, структура та система економічних відносин, що складаються усередині організаційних утворень.
Предметом дослідження є функціонування та економічний розвиток виробничо-територіальних систем, які забезпечують енергетичну безпеку країни в сучасних умовах трансформації економічних відносин.
Методи дослідження. Для обробки вихідних матеріалів використовувалися: структурно-системний підхід, за допомогою якого було здійснено розчленування виробничих відносин на складові; прийоми порівняльного та статистичного аналізу, які дозволили об'єктивно відобразити динаміку економічних процесів на рівні виробничо-територіальних систем; методи логічного узагальнення, за допомогою яких була забезпечена послідовність проведення наукового дослідження; методи економіко-математичного моделювання, які забезпечили наукову обгрунтованість відповідних пропозицій щодо стимулювання розвитку виробничо-територіальних систем.
Методологічною основою цього наукового дослідження послужили діалектичний метод пізнання дійсності, фундаментальні положення економічної теорії, наукові роботи сучасних зарубіжних і вітчизняних учених, фундаментальні розробки науково-дослідних інститутів Національної академії наук України і провідних галузевих інститутів із проблем розвитку і підвищення ефективності діяльності виробничо-територіальних систем в сучасних умовах.
Емпіричною базою дисертаційної роботи стали наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених, а також вихідні дані, отримані автором у процесі проведення наукових досліджень. Положення і висновки виконаного дослідження базуються на аналітичних проробках економічних процесів і явищ, що мають місце у виробничо-територіальних системах. Інформаційними джерелами дослідження стали матеріали статистичного, виробничо-технічного і бухгалтерського обліку роботи окремих підприємств, що входять до складу виробничих об'єднань, державних холдингових компаній, які становлять основу виробничо-територіальних систем.
Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна результатів дослідження полягає в комплексному підході до вирішення проблеми розвитку виробничо-територіальних систем на основі використання положень сучасних економічних теорій і обгрунтування необхідності підвищення ефективності використання їхніх виробничих потенціалів за допомогою формування відповідних елементів економічного механізму стимулювання і містить у собі:
теоретичне обгрунтування виробничо-територіальних систем як економічної категорії, що основане на дослідженні природи виникнення виробничих систем у матеріальному світі, та визначення перспектив їх розвитку у вугільних басейнах країни, які базуються на необхідності забезпечення енергетичної безпеки держави;
виявлення особливостей впливу основних чинників виробництва і їхньої трансформації в кінцеві результати роботи у межах запропонованої схеми відповідного економічного механізму стимулювання розвитку виробничо-територіальних систем і виділення кола дійових економічних важелів підвищення ефективності діяльності;
теоретичне обгрунтування ролі і місця розподільних процесів у сучасних умовах економічного розвитку виробничо-територіальних систем, що враховує вимоги положень нормативної економічної теорії, і встановлення співвідношень поміж складовими основних чинників вугільного виробництва для визначення кількісних оцінок кінцевим результатам виробничої діяльності та напрямків пошуку їх резервів;
моделювання окремих сторін і властивостей процесу стимулювання розвитку підприємств, що становлять собою системоутворюючі елементи економіки регіону, основане на обгрунтуванні співвідношень структури господарського доходу, виборі основних напрямків розвитку системи кількісних оцінок праці, визначенні алгоритму вирішення задачі з розрахунку заробітної плати і створенні конкретної моделі формування професій робітників;
теоретичне узагальнення організаційних особливостей використання спеціального режиму господарювання як методу підвищення ефективності економічного розвитку виробничо-територіальних систем та методичне його забезпечення шляхом визначення відповідних заходів впровадження, які враховують досвід у цій галузі в різних сферах суспільного виробництва та конкретизацію шляхів і умов підвищення його ефективності;
розробка принципів і визначення логіки формування теоретичних засад економічного регулювання виробничої діяльності, що випливають із закономірностей сучасного розвитку складових виробничих відносин;
методичну проробку конкретних елементів економічного впливу, що спрямована на подальше підвищення інтенсивного розвитку виробництва та включає до себе заходи з ефективного використання його матеріальних чинників і критерії кількісних оцінок виникнення розбіжностей в умовах відпрацювання запасів корисних копалин.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
Реферат на тему: ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СИСТЕМ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок