Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ НЕПОВНОЛІТНІХ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ НЕПОВНОЛІТНІХ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Назва:
ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ НЕПОВНОЛІТНІХ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,25 KB
Завантажень:
417
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
Романюк Андрій Богданович
УДК 343.224.1
ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ НЕПОВНОЛІТНІХ
У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика;
судова експертиза
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Харків – 2004


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в юридичному інституті Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, професор Басай Віктор Давидович, Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, директор юридичного інституту, завідувач кафедри кримінального права і процесу, заслужений юрист України.
Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Грошевий Юрій Михайлович, Академія правових наук України, віце-президент;
кандидат юридичних наук, доцент Кожевніков Геннадій Костянтинович, Національний університет внутрішніх справ, начальник кафедри кримінального процесу.
Провідна установа: Львівський національний університет імені І.Франка, кафедра кримінального процесу, Міністерство освіти і науки України, м. Львів
Захист відбудеться 10 червня 2004 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків 24, вул. Пушкінська, 77.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків 24, вул. Пушкінська, 70.
Автореферат розісланий 7 травня 2004 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Шепітько В.Ю.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Входження України у світове спів-това-риство вимагає узгодження національного законодавства та правозастосовчої практики із вимогами міжнародно-правових актів, особливо у сфері забезпечення основних прав людини. Приєднання Ук-раїни до Конвенції про права дитини обумовило внесення якісних змін до законодавства, що стосується охорони прав неповнолітніх, передбачення нових гарантій їх належного розвитку, особливо у сфері кри-мінально-процесуальної діяльності. Негативні тенденції розвитку злочинності неповнолітніх обумовлюють той факт, що дедалі більше дітей опиняються втягнутими в орбіту кримінального процесу. Наявність ряду вікових психофізіологічних особливостей, несформованість особистості, недостатня соціальна адаптованість неповнолітніх роблять їх надзвичайно сприйнятливими до зовнішніх впливів, насамперед негативних. Підвищена навіть за нормальних обставин уразливість дітей незмірно зростає в екстремальних умовах, якими для неповнолітніх можна вважати процедуру розслідування та розгляду справ у кримінальному судочинстві. В силу цього посилену увагу повинно викликати забезпечення належних механізмів охорони прав та законних інтересів неповнолітніх у кримінальному судочинстві.
Найістотнішою з гарантій охорони не-повнолітніх є забезпечення їм права на захист від кримінального переслідування і, на-самперед, права на кваліфіковану правову допомогу з боку захисника. Ефек-тив-ність інституту захисту в значній мірі визначається якістю правових норм, які регу-люють механізм забезпечення права на захист в кримінальному процесі і діяльність захисника. Проте слід відзначити наявність певних недоліків у правовому регулюванні захисту в кримінальному судочинстві, у тому числі і в справах неповнолітніх, зокрема, що стосується забезпечення можливості реалізації процесуальних прав захисника, моменту допуску захисника до справи тощо.
Особливо помітними є недоліки законодавства щодо забезпечення права на захист неповнолітнім, які не досягли віку кримінальної відпо-відальності, у справах про застосування примусових заходів виховного характеру: хоча участь захисника у таких спра-вах є обов’язковою, переважна більшість норм статей 44-48 КПК серед його підзахисних називає тільки підозрюваного, обви-нуваченого, під-судного і засудженого, ігноруючи таких учасників кримінального судо-чинства, як не-повнолітні, які не досягли віку кримінальної відповідальності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ НЕПОВНОЛІТНІХ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок