Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Навчальні заклади освіти України 50-80х років ХХ ст.: історіографія

Навчальні заклади освіти України 50-80х років ХХ ст.: історіографія

Назва:
Навчальні заклади освіти України 50-80х років ХХ ст.: історіографія
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,02 KB
Завантажень:
88
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Брехунець Ніна Сергіївна
УДК 94(4770: 329 (093)
1990/1999
Навчальні заклади освіти
України 50-80х років ХХ ст.: історіографія
Спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство
та спеціальні історичні дисципліни
Автореферат на здобуття наукового
ступеня кандидата історичних наук
Київ – 2006
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії та культури України
Переяслав-Хмельницького державного педагогічного
університету імені Григорія Сковороди
Науковий керівник : доктор історичних наук, доцент
Капелюшний Валерій Петрович,
професор кафедри історії для гуманітарних
факультетів Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
Офіційні опонент доктор історичних наук, професор
КУЗЬМИНЕЦЬ Олександр Васильович,
начальник кафедри історії держави та права
Національної академії внутрішніх справ України
кандидат історичних наук, доцент
ТЕРЕС Наталія Володимирівна,
доцент кафедри української історії і етнополітики
історичного факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
Провідна установа: Інститут історії України НАН України
Захист відбудеться 20 березня 2006 р. о 10.00 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка за адресою
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд.349.
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці
імені М.Максимовича Київського національного університету
імені Тараса Шевченка (вул. Володимирська, 58)
Автореферат розісланий ”17” лютого 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат історичних наук, доцент О.Г.Сокірко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження. Робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Обсяг дисертації – 185 сторінки, в тому числі основний текст – 165 сторінок, список використаних джерел – 19 сторінок.
Актуальність дослідження. Серед чисельних завдань, що постали в незалежній Україні, одне із найголовніших полягає у розбудові національної системи освіти та демократизації освітянської діяльності. У виконанні цього завдання виключно важлива роль належить історичній науці. Без повернення суспільству правди про історичне минуле неможливо оздоровити самосвідомість українського народу та увійти Україні в європейський та світовий освітній простір. У зв'язку з цим перед вітчизняною історіографією постали невідкладні завдання, пов'язані із самоаналізом власного розвитку, виявленням нових джерел та оцінкою існуючих.
Сучасна національна освіта в своєму розвитку має враховувати позитивний і негативний досвід минулих років. А ця обставина потребує переосмислення історичних джерел з освітянської сфери 50-80-х років ХХ ст. Комплексний історіографічний аналіз наявних джерел дає змогу не тільки підвести підсумок зробленому, але й визначити перспективи подальшого наукового пошуку з освітянської проблематики.
Актуальність дослідження обумовлюється також важливою роллю освітянської сфери в розвитку країни. Загальний рівень народної освіти є важливим фактором духовного існування нації. Саме через освіту відбувається процес оволодіння досягненнями вітчизняної та світової науки. Можливість отримати всебічну освіту, її рівень безпосередньо впливають на інтелектуальний потенціал суспільства, на темпи соціального та науково-технічного прогресу країни.
Дисертаційна робота має зв'язок із науковою проблемою „Київська філософська школа в українському державотворенні та культурі: друга половина XX ст. – початок XXI ст.” (державний реєстраційний номер 0100/003739), яка включена до тематичного плану Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.
Об'єктом дисертаційного дослідження є сукупність основних груп друкованих джерел з історії освітянської сфери України 50-80-х років XX ст., що знайшли своє втілення в збірниках документів, узагальнюючих історичних працях, індивідуальних та колективних монографіях, наукових статтях та науково-практичних конференціях.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Навчальні заклади освіти України 50-80х років ХХ ст.: історіографія

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок