Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> НЕЛІНІЙНІ ЯВИЩА В ДЕФОРМОВАНИХ СЕРЕДОВИЩАХ ТА МАГНЕТИКАХ НИЗЬКОЇ РОЗМІРНОСТІ

НЕЛІНІЙНІ ЯВИЩА В ДЕФОРМОВАНИХ СЕРЕДОВИЩАХ ТА МАГНЕТИКАХ НИЗЬКОЇ РОЗМІРНОСТІ

Назва:
НЕЛІНІЙНІ ЯВИЩА В ДЕФОРМОВАНИХ СЕРЕДОВИЩАХ ТА МАГНЕТИКАХ НИЗЬКОЇ РОЗМІРНОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
35,58 KB
Завантажень:
412
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ МЕТАЛОФІЗИКИ ім. Г.В. КУРДЮМОВА
Анатолій Хомич Журавльов
УДК 538.1; 539.2
НЕЛІНІЙНІ ЯВИЩА
В ДЕФОРМОВАНИХ СЕРЕДОВИЩАХ
ТА МАГНЕТИКАХ НИЗЬКОЇ РОЗМІРНОСТІ
01.04.07. - фізика твердого тіла
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора фізико - математичних наук
КИЇВ - 2000
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті магнетизму Національної Академії Наук та Міносвіти України
Офіційні опоненти: член - кореспондент НАН України,
доктор фізико - математичних наук,
професор
Вадим Борисович Молодкін,
заст. директора Інститута металофізики
ім. Г.В.Курдюмова НАН України;
член - кореспондент АПН України,
доктор фізико - математичних наук,
професор
Юрій Іванович Горобець,
зав. кафедрою НТУ КПІ;
доктор фізико - математичних наук,
професор
Олександр Іванович Олемськой,
зав. кафедрою Сумського державного
університету
Провідна установа: Київський Національний Університет ім. Т.Г.Шевченка, Радіофізичний факультет.
Захист відбудеться "22" листопада 2000 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.168.02 при Інституті металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України за адресою: 03142, м. Київ, бульвар Вернадського, 36, актовий зал.
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інститута металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України за адресою: 03142, м. Київ, бульвар Вернадського, 36.
Автореферат розісланий 20 жовтня 2000 року.
Вчений секретар спеціалізованої ради,
кандидат фізико - математичних наук Т.Л.Сізова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Дисертацiйна робота присвячена теоретичному аналiзу нелiнiйних явищ в неоднорiдно деформованих середовищах та магнетиках низької розмiрностi з домiшками.
Актуальнiсть теми визначається рiвнем сьогоденних потреб як в областi прикладних результатiв, так i в областi фундаментальних дослiджень. Сучаснi досягнення надточних технологiй зробили актуальним вивчення фiзичних властивостей об'єктiв низької розмiрностi. Тонкi та надтонкi плiвки, атомнi моношари на поверхнях кристалiв, квантовi спiновi драбинки, тонкi дроти, iнтерфейси, квантовi ланцюжки електронiв є далеко не повним перелiком нелiнiйних систем низької розмірності, якi в сучаснiй фiзицi твердого тiла дослiджуються прямими експериментальними методами. Вiрна iнтерпретацiя даних таких експериментiв на основi адекватних теоретичних моделей надає можливiсть прогнозувати фiзичнi властивостi цих систем та створювати такi ж новi, ще бiльш екзотичнi з точки зору вияву принципово нових ефектiв.
Актуальною темою дослiджень фiзичних властивостей магнетикiв є магнiтопружнi та нелiнiйнi ефекти. Першi помiтно, а для деяких систем визначально впливають на такi властивостi, як магнiтна анiзотропiя, параметри фазових переходiв, теплове розширення. На основі нелiнiйних ефектів, з одного боку, розроблені потужні методи дослiджень фiзичних властивостей твердих тiл, а з iншого боку, вони є джерелом нових експериментальних і теоретичних досліджень, наприклад, в таких суттєво нелiнiйних системах, як плiвки з цилiндричними магнiтними доменами.
Дефекти твердих тiл, зокрема, домiшки, вiдiграють вирiшальну роль у формуваннi їх фiзичних властивостей. Вивченню впливу рiзних сортiв домiшок на модифікації таких характеристик металiв, як мiцнiсть, пластичнiсть, електропровiднiсть та магнiтна анiзотропiя присвячено велику кiлькiсть експериментальних та теоретичних робiт. Але, разом iз розширенням експериментальних можливостей i поглибленням теоретичних уявлень про будову твердих тiл, визрiвають новi проблеми в цiй галузi фiзики. Так, по сей день актуальною темою є дослiдження особливостей еволюцiї домiшок у приповерхневих шарах твердих тiл. Це зумовлено, у першу чергу, рiзноманiтними прикладними потребами, наприклад, проблемою вивчення початкових стадiй процесiв радiацiйного старiння матерiалiв, якi були пiдданi дiї зовнiшнього радiацiйного опромiнення, або проблемою ефективної захисної обробки поверхні матерiалiв. Не менш актуальною є проблема впливу домiшок на магнiтнi властивостi квантових систем, наприклад, тих, що описуються моделями Андерсона або Хаббарда та їхнiми модифiкацiями.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 Реферат на тему: НЕЛІНІЙНІ ЯВИЩА В ДЕФОРМОВАНИХ СЕРЕДОВИЩАХ ТА МАГНЕТИКАХ НИЗЬКОЇ РОЗМІРНОСТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок