Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> династіЯ грецьких купців Петрококіно в економічному і соціокультурному житті Російської імперії (ХIХ – початок ХХ ст.)

династіЯ грецьких купців Петрококіно в економічному і соціокультурному житті Російської імперії (ХIХ – початок ХХ ст.)

Назва:
династіЯ грецьких купців Петрококіно в економічному і соціокультурному житті Російської імперії (ХIХ – початок ХХ ст.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
28,49 KB
Завантажень:
119
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І. І. Мечникова
БІЛОУСОВА Лілія Григорівна
УДК: 94 (470+571):929.52“18/1917” (043:3)
династіЯ грецьких купців Петрококіно
в економічному і соціокультурному житті
Російської імперії
(ХIХ – початок ХХ ст.)
07.00.02 – всесвітня історія
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Одеса - 2007
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі нової та новітньої історії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
ГРЄБЦОВА Ірена Світозарівна,
Одеський національний університет
імені І. І. Мечникова,
професор кафедри нової та новітньої історії
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
КУДРЯЧЕНКО Андрій Іванович,
Національний інститут стратегічних досліджень,
завідувач відділу стратегій розвитку
політичної системи та громадянського суспільства
кандидат історичних наук,
ТЕРЕНТЬЄВА Наталія Олексіївна,
Інститут історії НАН України,
провідний науковий співробітник,
керівник Центру україно-грецьких відносин
Захист відбудеться “ 26 ” жовтня 2007 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.051.08 по захисту дисертацій в Одеському національному університеті ім. І. І. Мечникова (адреса: 65082 м. Одеса, вул.Єлисаветинська, 12, ауд. 9).
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (65082, м. Одеса,
вул. Преображенська, 24).
Автореферат розісланий “ 22 ” вересня 2007 р.
В.о. вченого секретаря
спеціалізованої вченої ради,
доктор історичних наук, професор Дзиговський О.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Дослідження історії міжнаціональних взаємин у поліетнічних соціумах у наші дні набуває все більшої актуальності. Поряд з цим напрямком все більшу увагу науковців привертають родинні історії, які дозволяють побачити минуле у більш багатогранному ракурсі. Останнє десятиліття в українській історичній науці позначене підвищенням інтересу до життя грецької діаспори на теренах колишньої Російської імперії. Вивчення біографій представників цієї діаспори є важливим аспектом гуманітарних розвідок, що допомагає зрозуміти причини, які призвели до формування стійких груп населення – носіїв грецьких традицій, а також підтверджує той факт, що ці переселенці не тільки адаптовувалися в інших країнах, а й ставали видатними постатями на новій батьківщині. Дослідження діяльності грецьких купців Петрококіно у XIX – на початку XX ст. дозволяє на прикладі окремої родини висвітлити типові аспекти існування, основні риси світогляду і духовності всієї грецької діаспори як окремого та самобутнього соціуму.
Зв’язок роботи з науковими програмами. Дисертація є складовою частиною наукової теми кафедри нової та новітньої історії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова „Нова та новітня історія зарубіжних країн: суспільний та особистісний виміри” (держреєстрація № 0106U006200), а також виконана згідно плану роботи Державного архіву Одеської області за темою “Національні діаспори на Півдні України. XІX – початок XX ст.”. Тема роботи була запропонована Греко-Українською Торговельною палатою з метою відродження історичних традицій економічного співробітництва між Грецією, Україною та Російською Федерацією.
Об’єктом вивчення є правовий статус, соціально-економічне становище і суспільно-політичне життя представників грецької діаспори на теренах Російської імперії.
Предметом дослідження є підприємницька, громадська та благодійна діяльність грецьких купців Петрококіно, які зробили вагомий внесок в соціально-економічний розвиток і культурне життя Російської імперії, зберігаючи при цьому етнічну самобутність своєї нації.
Хронологічні межі дослідження охоплюють XІX – початок XX ст. Нижня межа визначається переселенням з політичних причин представників династії Петрококіно до Російської імперії. Верхня межа пов’язана з еміграцією значної частини членів родини Петрококіно у країни Європи у зв’язку з революційними подіями і Громадянською війною (1917-1920 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 



Реферат на тему: династіЯ грецьких купців Петрококіно в економічному і соціокультурному житті Російської імперії (ХIХ – початок ХХ ст.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок